Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńska

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńska

Post by Roland »

Grodzisk, 23 grudnia 2013 roku

Oskarżyciel prywatny:
Akademik Tradycja Wileńska
Paszport: AF181
zam. Genosse-Wanda-Stadt


Sąd Koronny Księstwa Sarmacji
w GrodziskuAKT OSKARŻENIA
oskarżyciela prywatnego


Na podstawie Art. 4. Ust. 1. Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym (Dz. P. poz. 4976) oskarżam Akademika Tradycję Wileńską (paszport: AF181, zam. Genosse-Wanda-Stadt) o to, że: w okresie od 8 grudnia 2013 roku do 22 grudnia 2013 roku wielokrotnie naruszał, lub też omijał zakazy, wynikające z nałożonej na niego kary więzienia, w szczególności zamieszczając wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej tj. o czyn określony w Art. 40. Ust. 1. Pkt. 8. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833) i wnoszę o ukaranie oskarżonego karą banicji.


UZASADNIENIE


Akademik Tradycja Wileńska w dniu 8 grudnia 2013 roku został skazany przez Sąd Koronny na karę dwóch tygodni więzienia w związku z popełnieniem czynu określonego Art. 40. Ust. 1. Pkt. 8. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833), czyli o czyn ten sam, jaki oskarżonemu zarzucam w powyższym akcie oskarżenia. W okresie wykonywania na oskarżonym kary więzienia, oskarżony wielokrotnie złamał w/w przepis prawny, czyniąc to świadomie, umyślnie i z premedytacją (dowód w załączniku 1).

Już dnia 9 grudnia 2013 roku, za pośrednictwem swojej małżonki Paralaksy Tradycji Buddus, oskarżony złożył oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa sarmackiego, co stanowiło złamanie przepisów obowiązujących na terytorium Księstwa Sarmacji (dowód w załącznikach 2a i 2b).

Dnia 10 grudnia 2013 roku, w ramach Wandei Ludu, oskarżony opublikował artykuł o tytule: "Hakuna: inauguracja". Czynił to nadal będąc w czasie wykonywania na nim kary więzienia. Czynił to świadomie i z premedytacją, oraz śmiem twierdzić, że w stanie recydywy. W tym miejscu skarcić wypada prefekturę, która nie podjęła stosownych kroków by ukrócić działalność oskarżonego (dowód w załączniku 3).

Następnie w kolejnych dniach, tj. 14 grudnia 2013 roku, 15 grudnia 2013 roku oraz 20 grudnia 2013 roku oskarżony dopuszczał się wielokrotnego komentowania artykułów w ramach systemu informatycznego: Wandea Ludu. Czynił to z pełną świadomością wykonywania na nim w tym czasie kary więzienia. Czynił to systematycznie i premedytacją, co już w uzasadnianiu niniejszego aktu oskarżenia wielokrotnie zaznaczałem (dowód w załącznikach 4a i 4b).

O ocenie oskarżyciela powyższe uzasadnienie, oraz materiał dowodowy są wystarczające by przeprowadzić postępowanie i ukarać oskarżonego, który w ocenie oskarżyciela dopuścił się złamania przepisów prawa Księstwa Sarmacji. Oskarżenie to formułujemy w związku z bezczynnością prefektury i wybiórczym traktowaniem przez nią obywateli Księstwa Sarmacji.


(-) Akademik Tradycja Wileńska
Załączniki:
1. Wyrok Sądu Koronnego z dnia 8 grudnia 2013 roku
2a. Temat oświadczenia osadzonego na forum
2b. Pełna treść oświadczenia osadzonego na forum
3. Artykuł osadzonego w systemie: Wandea Ludu
4a. Link do artykułu w Wandei Ludu, z komentarzem osadzonego
4b. Screenshot komentarzy osadzonego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Tytus
Posts: 1335
Joined: 24 Feb 2013, o 18:44
Gadu-Gadu: 2422117

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńsk

Post by Tytus »

Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.
(—) adm. Tytus markiz Aureliusz-Chojnacki
Szef Sztabu KSZ
Ostatni Premier Gellonii i Starosarmacji
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńsk

Post by Roland »

Tytus wrote:Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.


Oskarżenie wnosi o ukaranie Tytusa Aureliusza karą porządkową, w związku z niemerytoryczną uwagą odnośnie przedmiotu oskarżenia.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Hochenhauser
Posts: 1264
Joined: 6 May 2012, o 15:42
Gadu-Gadu: 0
Location: Tzarburg, Angstrem

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńsk

Post by Hochenhauser »

Korzystając z faktu, że przewód sądowy nie został otwarty, a ja pełnię funkcję Ławnika, podpowiem, że o ile mi wiadomo łamanie Art. 40. Ust. 1. Pkt. 8. Kodeksu jest ścigane z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego- więc lepszą opcją byłoby złożenie donosu na samego siebie w Prefekturze Generalnej. Albo można zgłosić swoje konto jako klona- Andrzej Swarzewski tak zrobił i poskutkowało. A już najlepiej uspokoić się i zostać.
Edit: nie wiem, czy SK nie obraduje aby w Srebrnym Rogu- bo SN na pewno.
Vladimir von Hochenhaüser
gość zagraniczny
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńsk

Post by Roland »

MJH wrote:Korzystając z faktu, że przewód sądowy nie został otwarty, a ja pełnię funkcję Ławnika, podpowiem, że o ile mi wiadomo łamanie Art. 40. Ust. 1. Pkt. 8. Kodeksu jest ścigane z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego- więc lepszą opcją byłoby złożenie donosu na samego siebie w Prefekturze Generalnej. Albo można zgłosić swoje konto jako klona- Andrzej Swarzewski tak zrobił i poskutkowało. A już najlepiej uspokoić się i zostać.
Edit: nie wiem, czy SK nie obraduje aby w Srebrnym Rogu- bo SN na pewno.


Dziękuję za te słowa otuchy. Podałem jednak na jakiej podstawie wnoszę oskarżenie. Jeśli sąd oddali akt oskarżenia, wówczas złożę zawiadomienie w prefekturze, choć mam nadzieję, że nie będzie to konieczne, a sam prefekt generalny z uśmiechem na twarzy i w raźnych podskokach pośpiesznie bazując/kopiując, jak woli, na moim akcie zrobi to "jak się należy". Nie zgłoszę się jako klona, gdyż klonem nie jestem. Takie insynuacje proszę sobie głosić w swoim i tylko swoim gronie. Co do położenia SK, jest ono nieznane, o czym uświadomił mnie Kanclerz. I ja jestem spokojny.

P.S. Oskarżenie podtrzymuje akt oskarżenia nadal.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Hochenhauser
Posts: 1264
Joined: 6 May 2012, o 15:42
Gadu-Gadu: 0
Location: Tzarburg, Angstrem

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńsk

Post by Hochenhauser »

[quote="ATW"][Nie zgłoszę się jako klona, gdyż klonem nie jestem. Takie insynuacje proszę sobie głosić w swoim i tylko swoim gronie./quote]
Nie insynuuję Panu kloningu- zaznaczam tylko, że to chyba jedyna legalna droga zostania zbanowanym na własną prośbę.
Vladimir von Hochenhaüser
gość zagraniczny
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Akademik Tradycja Wileńsk

Post by Simon Liberi »

POSTANOWIENIE


Oddalam wniosek.

UZASADNIENIE


Jak słusznie Baron Hass zauważył, łamanie Art. 40. Ust. 1. Pkt 8. Kodeksu jest ścigane z urzęd, a nie z oskarżenia prywatnego. W związku z tym nie jest możliwe wszczęcie postępowania z oskarżenia tej formy.

Sąd Koronny, bazując na Art. 8. Pkt 1. Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wymierza również Baronetowi Aureliuszowi-Chojnackiemu, Akademii Tradycji Wileńskiej oraz Baronowi Jerzemu Hassowi karę porządkową w wysokości 10 000 lt za naruszenie porządku czynności sądowych. Sąd nie wzywał wypowiadających się do zabrania głosu. Sąd nie powołał również Ławnika do składu orzekającego, gdyż sąd nie nadał biegu sprawie.

W związku z tym sąd orzekł jak powyżej.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
Locked

Return to “Sąd Koronny”