Akadekmik Tradycja Wileńska vs Fryderyk von Hohenzollern

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Akadekmik Tradycja Wileńska vs Fryderyk von Hohenzollern

Post by Roland »

Grodzisk, 24 grudnia 2013 roku

Oskarżyciel prywatny:
Akademik Tradycja Wileńska
Paszport: AF181
zam. Genosse-Wanda-Stadt


Sąd Koronny Księstwa SarmacjiAKT OSKARŻENIA
oskarżyciela prywatnego


Na podstawie Art. 4. Ust. 1. Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym (Dz. P. poz. 4976) oskarżam Fryderyka von Hohenzollerna (paszport: AE372, zam. Grodzisk) o to, że: publiczne mnie znieważył, tj. o czyn określony w art. 43. ust. 1. pkt. 4. k.s. i wnoszę o ukaranie oskarżonego karą trzech miesięcy więzienia.


UZASADNIENIE


Oskarżony wielokrotnie, umyślnie, mimo napomnień, niewłaściwie odmienia nazwę narodowości do jakiej przynależę, a mianowicie zamiast Wandejczycy pisze on notorycznie Wendyjczycy. Tym samym szkaluje on i wyśmiewa moją narodowość, co mnie osobiście boli i co w moim odczuciu stanowi publiczną zniewagę kierowaną tak pod moim adresem jak i całej społeczności wandejskiej. Myślę, że powyższy czyn przeze mnie opisany jest na tyle oczywistym celowym działaniem, mającym na celu znieważenie mnie publicznie, że wypełnia on w całości znamiona przestępstwa określanego w/w arty kodeksu.

W związku z notorycznością działania wnoszę o najwyższy wymiar kary. Materiał dowodowy w załączeniu.


(-) Akademik Tradycja Wileńska
Załączniki:
1. http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5946/#49773
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Hohenzollern
Posts: 3032
Joined: 7 Aug 2011, o 11:13
Gadu-Gadu: 5403509
Tlen: pipipioter@tlen.pl
Location: Zollern

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Fryderyk von Hohenzollern

Post by Hohenzollern »

WKM,
Wysoki Sądzie,

Zgodnie z interpretacją Pauliny Natalii Wileńskiej identyfikującej się numerem AE927 , wendyjskość bądź wandyjskość jest poprawna, ponieważ nie wypracowano jednej normy gramatycznej, językowej. Zresztą wystarczy się , przyglądnąć publikacją wychodzącym z MW , gdzie można zauważyć stosowanie oby dwóch form nazewnictwa:)
Image
ImageImageImage
(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Fryderyk von Hohenzollern

Post by Simon Liberi »

Wyznaczam do składu Diuka Mateusza Chojnackiego, jako przewodniczącego, oraz siebie samego. Ponadto wyznaczam Diuczessę Karolinę von Lichtenstein jako ławnika przy sprawie.

Sąd Koronny, bazując na Art. 8. Pkt 1. Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wymierza również wicehrabiemu Fryderykowi von Hohenzollern karę porządkową w wysokości 10 000 lt za naruszenie porządku czynności sądowych. Sąd nie wzywał wicehrabiego do zabrania głosu.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Fryderyk von Hohenzollern

Post by Roland »

W związku z wnioskiem o usunięcie konta (link: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=12700#p127979) pozew wycofuję. Niechaj jednak w pamięci potomnych zostanie, że osoba oskarżana tu, nie jest osobą godną zaufania, a czyny jej plamią honor NARODU! ChWwDinI!
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: Akadekmik Tradycja Wileńska vs Fryderyk von Hohenzollern

Post by suchy »

W związku z wycofaniem pozwu, umarzam postępowanie.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Locked

Return to “Sąd Koronny”