Bakonyi vs Korona

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Awatar użytkownika
Jakub Bakonyi
Posty: 244
Rejestracja: 4 wrz 2008, o 07:56

Bakonyi vs Korona

Post autor: Jakub Bakonyi » 19 gru 2011, o 00:38

I. OZNACZENIE STRON
Powód: Jakub hr. Bakonyi (A5157)
Oskarżony: Korona

II. STAN FAKTYCZNY
W dniu 18 grudnia 2011 r. Krzysztof diuk Kowalczykowski (A0012) — działając w ramach uprawnień przyznanych mu w niedawno wprowadzonym dodatku do systemu gospodarczego "Złota Wolność", czyli tzw. "Mapie" — niesłusznie wzbogacił się moim kosztem o znaczną kwotę w wysokości 125 908 lt. Niesłuszne wzbogacenie miało miejsce z winy Korony, gdyż to Korona jest — na gruncie obowiązującego prawa i poprzez osobę Księcia Sarmacji — odpowiedzialna za gospodarkę Księstwa Sarmacji. Ona też ustala panujące w niej zasady.

Tegoż dnia między mną a diukiem Kowalczykowskim doszło do 2 pojedynków na terenie wyspy Tropicany, w okolicach Soli. Najpierw, o godz. 19:10 skutecznie zaatakowałem diuka Kowalczykowskiego, przejmując 1/4 jego skarbu. Nie doszło do podziału ekwipunku. Następnie diuk Kowalczykowski dokupił ekwipunek, a w szczególności miecz, który pozwolił mu dokonać skutecznego ataku (odwetu) na mojej osobie. W wyniku 2. walki przejęta została 1/4 mojego skarbu, a także dokonany został podział mojego ekwipunku, z przebiegu którego wynikają moje roszczenia.
Wyciąg z systemowego Kalendarium Mieszkańca pisze:Straciłeś ekwipunek Miecz Wierzycielów w wyniku pojedynku
przejął część twojego skarbu. Straciłeś 13046 gr. (2011-12-18 19:58:43)
Zostałeś zaatakowany przez Krzysztof Janusz Kowalczykowski i straciłeś 14 % zdrowia. (2011-12-18 19:58:43)
Przejąłeś część skarbu Krzysztof Janusz Kowalczykowski. Zyskałeś 13164 gr. (2011-12-18 19:10:00)
Zaatakowałeś Krzysztof Janusz Kowalczykowski zabierając 28 % zdrowia (2011-12-18 19:10:00)
Zostałeś bezskutecznie zaatakowany przez Krzysztof Janusz Kowalczykowski (2011-12-18 18:58:31)
Zaatakowałeś Krzysztof Janusz Kowalczykowski zabierając 27 % zdrowia (2011-12-18 18:57:02)

Pragnę zauważyć, że ww. wyciąg z Kalendarium Mieszkańca zawiera najprawdopodobniej 2 błędy techniczne:
• przed "przejął" w 2. linii powinno być "Krzysztof Janusz Kowalczykowski"
• wśród strat nie wymieniono wszystkich 3 przedmiotów.
Od tych błędów wolny jest niżej wymieniony wyciąg z Kroniki Mapy.
Wyciąg z Kroniki Mapy pisze:Ekwipunek Zbroja Liberatusa zmienił właściciela w wyniku pojedynku
Ekwipunek Hełmiszcze zmienił właściciela w wyniku pojedynku
Ekwipunek Miecz Wierzycielów zmienił właściciela w wyniku pojedynku
Krzysztof Janusz Kowalczykowski przejął część skarbu Jakub Bakonyi zabierając mu 13046 gr. (2011-12-18 19:58:43)
Krzysztof Janusz Kowalczykowski zaatakował Jakub Bakonyi zabierając mu 14% zdrowia (2011-12-18 19:58:43)
(...)
Jakub Bakonyi przejął część skarbu Krzysztof Janusz Kowalczykowski zabierając mu 13164 gr. (2011-12-18 19:10:00)
Jakub Bakonyi zaatakował Krzysztof Janusz Kowalczykowski zabierając mu 28% zdrowia (2011-12-18 19:10:00)

Na daną chwilę posiadałem bowiem 5 przedmiotów:
• Miecz Wierzycielów (miecz dwuręczny: 34 - 60 HP) o wartości 53 008 lt
• Zbroja Liberatusa (zbroja: 36 HP, 651 PŻ) o wartości 58 320 lt
• Hełmiszcze (hełm: 9 HP, 87 PŻ) o wartości 14 580 lt
• Bombarda 285 mm (armata: 17 - 49 HP) o wartości 24 415 lt
• O-CZ Kmiot (okręt: 42 HP, 273 PŻ) o wartości 38 743 lt
Wyciąg z historii rachunku bankowego Powoda pisze:Do System Informatyczny
Produkcja okrętu
15 grudnia 2011, 23:50:28
-38 743

Do System Informatyczny
Produkcja armaty
15 grudnia 2011, 23:44:50
-24 415

Do System Informatyczny
Produkcja zbroi
15 grudnia 2011, 23:41:33
-58 320

Do System Informatyczny
Produkcja hełmu
15 grudnia 2011, 23:40:38
-14 580

Do System Informatyczny
Produkcja miecza dwuręcznego
15 grudnia 2011, 23:37:34
-53.008

W ramach podziału ekwipunku na własność atakującego przeszły aż 3 przedmioty z 5 wyżej wymienionych:
• Miecz Wierzycielów (miecz dwuręczny: 34 - 60 HP) o wartości 53 008 lt
• Zbroja Liberatusa (zbroja: 36 HP, 651 PŻ) o wartości 58 320 lt
• Hełmiszcze (hełm: 9 HP, 87 PŻ) o wartości 14 580 lt

Na tym etapie warto przytoczyć fragment tekstu zasad, z którymi zapoznać się można było na daną chwilę (dowód) w sekcji "Zasady walki" (Mapa -> Ustawienia -> Zasady walki):
Podczas podziału łupu 1/4 zgromadzonych przez pokonanego mieszkańca skarbu oraz losowo co czwarty przedmiot z ekwipunku przejmowane jest przez zwycięzcę pojedynku.

Interpretacja ww. zasady wydaje się być oczywista. Jeśli z ekwipunku pokonanego zabierany jest co czwarty przedmiot, to jest to jednoznaczne z tym, że zabierane jest 25% ogółu ekwipunku, z zaokrągleniem — zgodnie z logiką — do całości w dół (przedmioty są niepodzielne).
Dla 1 przedmiotu byłoby to 1 * 0,25 = 0,25, czyli 0 przedmiotów.
Dla 2 przedmiotów byłoby to 2 * 0,25 = 0,5, czyli 0 przedmiotów.
Dla 3 przedmiotów byłoby to 3 * 0,25 = 0,75, czyli 0 przedmiotów.
Dla 4 przedmiotów byłoby to 4 * 0,25 = 1,00, czyli 1 przedmiot.
Dla 5 przedmiotów byłoby to 5 * 0,25 = 1,25, czyli 1 przedmiot.
Dla 6 przedmiotów byłoby to 6 * 0,25 = 1,50, czyli 1 przedmiot.
itd.

Powyższe ustaliłem w zw. z faktem, że wyrażenie "co [które? = x]" jest w statystyce równoznaczne z wyrażeniem "1/x badanego ogółu". Jest to fakt powszechnie znany i łatwy do sprawdzenia.

Wedle powyższego, mój ekwipunek powinien zostać uszczuplony o maksymalnie 1 przedmiot, podczas gdy uszczuplono go o przedmioty w liczbie 3. Zauważony problem niezwłocznie zgłosiłem do administratora systemu Złota Wolność w osobie JKM Piotra II Grzegorza, który nie był w stanie określić rozstrzygnięcia problemu, wobec czego skierował mnie do Wysokiego Sądu.

Obecny, ustalony już po omawianym zdarzeniu, kształt zapisu z "Zasadach walki" to:
Jeżeli zdrowie atakowanego mieszkańca spadnie poniżej 2% następuje podział łupu. Podczas podziału łupu istnieje także 25% szansa dla każdego przedmiotu, że przejdzie w ręce mieszkańca, który wygrał pojedynek.

Ww. zmiana wskazuje, że działanie skryptu, istotnie, przedstawiało pierwotny zamysł twórcy systemu, jednak ten sam twórca w sposób wprowadzający w błąd określił tę zasadę w ogólnodostępnym spisie zasad. Moja osoba nie posiada wglądu w oskryptowanie systemu, a jedynie w ów spis zasad, wobec czego należałoby przyjąć, że wszelkie moje działania podyktowane były tym, co zostało w nich zawarte. Natomiast to, czego spis zasad nie obejmował wykraczało poza moje wszelkie przewidywania, spowodowało moją błędną ocenę sytuacji i błędne działania, które skutkowały nieoczekiwaną utratą mojego majątku.

III. WNIOSKOWANE ROZSTRZYGNIĘCIE

Na podstawie art. 41 ust. 1-4 Kodeksu Sprawiedliwości, występując jako osoba poszkodowana, wnioskuję o niezwłoczne naprawienie szkody poprzez wypłatę z budżetu Korony kwoty 125 908 lt na mój prywatny rachunek w ramach zwrotu wartości zakupu niesłusznie odebranego mienia. Kwota to obejmuje zwrot wartości wszystkich 3 przedmiotów, gdyż określenie, który 1 z 5 posiadanych naówczas przedmiotów byłby mi zabrany jest teraz praktycznie niewykonalne.

Dodatkowo wnoszę o zadośćuczynienie w wysokości 75 000 lt tytułem naruszenia dóbr osobistych. Uważam, że niezgodna z ogólnodostępnymi zasadami operacja na moim majątku wykonana przez system "Złota Wolność" naruszyła gwarantowaną mi przez Konstytucję swobodę do rozporządzania posiadanym majątkiem. O ile można domniemywać moją zgodę na pobieranie przez system świadczeń ze względu na samo moje uczestnictwo w systemie, korzystanie z niego, o tyle na pewno nie można domniemywać zgody na działania systemu wykraczające poza ogólnodostępne zasady nim rządzące, które przyjąłem jako warunki swego rodzaju umowy.

Zaznaczam przy tym, że niemożliwym wydaje się być w mojej ocenie powrót do stanu sprzed podziału ekwipunku, gdyż zarówno moje działania (zmuszonego do ponownego zakupienia ekwipunku), jak i działania nabywcy moich przedmiotów (mogącego nimi swobodnie dysponować, z ich spieniężeniem włącznie) to z wysokim stopniem prawdopodobieństwa uniemożliwią.

Zaznaczam przy tym jasno i wyraźnie, że niezależnie od decyzji Wysokiego Sądu względem moich roszczeń, diuk Kowalczykowski nadal będzie podmiotem niesłusznego wzbogacenia. Tę kwestię pozostawiam w całości do rozstrzygnięcia Wysokiemu Sądowi.

Nadto, pragnę dodać, że jestem świadomy faktu, że gospodarka Księstwa Sarmacji jako dziedzina życia publicznego uległa w znacznej części procesowi deregulacji prawnej. Pomimo tego uważam, że zaistniały stan prawny musi uwzględniać istotne prawa i wolności obywatelskie. Zwłaszcza w przypadku, gdy system "Złota Wolność" — chociaż pozostający w całości w kompetencji Księcia i podlegający dokonywanym przez Niego dowolnie modyfikacjom — stanowi dziedzinę życia publicznego i w oczywisty sposób operuje majątkiem obywateli.

IV. WNIOSKI DOWODOWE
Wnoszę o powołanie na świadka administratora systemu "Złota Wolność", JKM Piotra II Grzegorza i dopuszczenie dowodu z jego zeznań.
Jakub mar. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Piotr_II_Grzegorz
Posty: 4608
Rejestracja: 22 gru 2009, o 12:04

Re: Bakonyi vs Korona

Post autor: Piotr_II_Grzegorz » 19 gru 2011, o 08:29

Wyznaczam skład:
Piotr Mikołaj (przewodniczący)
diuk Lichtenstein (członek)

Taki skład bo jest on - a w warunkach wirtualnych tak należy pojmować niezawisłość - optymalny, bo ja = mój system, diuk Kowalczykowski = nie strona, ale jednak konflikt interesów jest; kanclerz Wiśnicki - reprezentuje koronę. Stąd taki a nie inny skład.

Natomiast, gdyby jednomyślności nie dało się osiągnąć, to do składu powołam dodatkowo kanclerza Wiśnickiego - dlatego proszę Rząd o ewentualne zajęcie stanowiska przez innego przedstawiciela. W sytuacji kadrowej mikronacji - będzie to najwyższa staranność o bezstronność sądu.
Piotr II Grzegorz
Strażnik kluczy, wicekról i sekretarz króla w Baridasie, książę senior Sarmacji
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Helwetyk
Posty: 11679
Rejestracja: 2 wrz 2008, o 05:46
Lokalizacja: Wielkie Oczy

Re: Bakonyi vs Korona

Post autor: Helwetyk » 22 gru 2011, o 01:27

Obrazek
WYROK
W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI

Sąd Koronny w składzie:
● JKW Piotr Mikołaj — przewodniczący składu orzekającego
● Michael diuk von Lichtenstein

po rozpoznaniu sprawy z powództwa Jakuba hr. Bakonyi (A5787) przeciwko Koronie o odszkodowanie i zadośćuczynienie, powództwo oddala w całości.

Uzasadnienie

Nie budzi wątpliwości przedstawiony przez powoda stan faktyczny. Istotnie, oficjalna instrukcja pt. „Zasady walki” zawierała błędny opis działania systemu walki w części, w jakiej informowała o losowej utracie czwartej części ekwipunku zamiast 25% szansie na utratę każdej z części ekwipunku i faktycznie, powód utracił większą część ekwipunku niż by to wynikało z treści instrukcji.

W myśl doktryny dla zaistnienia szkody wymagany jest uszczerbek w prawnie chronionych dobrach majątkowych, wyrażający się w różnicy między stanem tych dóbr, jaki istniał i jaki następnie mógłby istnieć w ramach normalnej kolei rzeczy, a stanem jaki powstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę polegającą na uszczupleniu aktywów lub zwiększeniu pasywów. Powyższą definicję należy interpretować w kontekście systemu walki, którego istotnym elementem jest możliwość utraty majątku zarówno pod postacią zgromadzonych libertów (groszy), jak i ekwipunku. Powód, podobnie jak wszyscy użytkownicy mapy, godził się na możliwość utraty zarówno majątku zarobionego w jej ramach (wydobycie diamentów, połów ryb, zbieractwo), jak i powstałego w następstwie transferów z rachunku „głównego” w Złotej Wolności (ekwipunek, pociągi).

Wyrażone przez powoda stanowisko, iż godził się na utratę co najwyżej jednej czwartej części ekwipunku — i wychodząc z tego założenia poczynił określone inwestycje — nie zasługuje na uwzględnienie choćby z tej przyczyny, że ogłoszona instrukcja nie wykluczała w żadnym stopniu możliwości późniejszej utraty ekwipunku, wskutek kolejnych starć. Utrata trzech części ekwipunku w ciągu jednego dnia nie powoduje powstania istotnie większej „szkody” aniżeli utrata trzech części ekwipunku w ciągu, na przykład, trzech dni; nie ma zatem powodu uznać, iż odszkodowanie należałoby się w przypadku pierwszym, a nie należałoby się (co nie budzi żadnych wątpliwości) w przypadku drugim. Na marginesie sąd zauważa, że nie sposób udowodnić ani choćby uprawdopodobnić faktu, iż inwestycje w ekwipunek były poczynione z uwagi na taką, a nie inną treść instrukcji.

Należy również stwierdzić, iż uwzględnienie stanowiska powoda oznaczać musiałoby siłą rzeczy zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian w zasadach działania mapy bez odszkodowań dla uczestników systemu, którzy poczynili inwestycje, kierując się zasadami wcześniejszymi. Nie ma po stronie użytkownika różnicy między inwestycjami dokonanymi w oparciu o błędną instrukcję a między inwestycjami dokonanymi w oparciu o prawdziwą instrukcję, która następnie uległa zmianie razem z użytymi algorytmami. W obydwu tych przypadkach jego sytuacja może być „gorsza” od zakładanej (jak również „lepsza” w tym konkretnym przypadku, po stronie zwycięzcy pojedynku).

W tym kontekście podkreślenia wymaga również powszechnie znany fakt, że mapa zaprezentowana oryginalnie była produktem w wersji rozwojowej, w którym Jego Książęca Mość niezmiennie wprowadzał poprawki, jak również korygował błędy zgłaszane przez użytkowników. Jest naturalne, że dopiero co zaprezentowany system o takim stopniu złożoności może zawierać błędy, jak również nieaktualne instrukcje i jest to ryzyko, z którym jego uczestnicy muszą się godzić. Mapa została zaprezentowana w stanie, w jakim jest, bez wyrażonej wprost ani dorozumianej gwarancji, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność majątkową Korony do czasu przyjęcia przez ustawodawcę odmiennych regulacji w tym przedmiocie — nawet gdyby faktyczna szkoda miała miejsce.

Powództwo w części dotyczącej zadośćuczynienia sąd oddala jako oczywiście bezzasadne. Powód nieprzerwanie cieszy się wolnością dysponowania majątkiem i skorzystał z niej, dokonując inwestycji „w mapie” obarczonych zarówno ryzykiem wynikającym z publicznie dostępnych założeń systemu, jak również z jego rozwojowego charakteru, w którym to zawiera się możliwość nieaktualnych — innymi słowy błędnych — instrukcji. System operuje majątkiem obywateli tylko w zakresie, w jakim dobrowolnie się oni na to godzą, z wszelkimi tego konsekwencjami.

Wobec powyższych należało orzec, jak w sentencji.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, chyba dyrektor Mennicy Eldorackiej,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Sąd Koronny”