Korona v. Działoszewski, Iwanowicz-Chojnacka [g. 6000 lt]

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Awatar użytkownika
von Lichtenstein
Posty: 2095
Rejestracja: 2 wrz 2008, o 20:29
Lokalizacja: Zamek Królewski Craegen w Złotym Grodzie
Kontakt:

Re: Korona vs Działoszewski, Iwanowicz-Chojnacka

Post autor: von Lichtenstein » 19 sty 2012, o 16:37

Nie mam więcej pytań.
Michael ik Lihtenštán,
úr Gewerded Kong ik Teutonies
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Helwetyk
Posty: 11679
Rejestracja: 2 wrz 2008, o 05:46
Lokalizacja: Wielkie Oczy

Re: Korona vs Działoszewski, Iwanowicz-Chojnacka

Post autor: Helwetyk » 20 sty 2012, o 11:58

Obrazek
WYROK
W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI

Sąd Koronny w składzie:
● JKW Piotr Mikołaj — przewodniczący składu
● Michael diuk von Lichtenstein

po rozpoznaniu sprawy Dawida Działoszewskiego (AC622) i Katarzyny Iwanowicz-Chojnackiej (AE228) oskarżonych o to, że w dniu 8 stycznia 2012 r. naruszyli, odpowiednio przez sprawstwo i pomocnictwo, zakaz wynikający z kary więzienia orzeczonej wyrokiem sądu z dnia 4 stycznia 2012 r.:

  1. Oskarżonego Dawida Działoszewskiego uznaje za winnego tego, że naruszył zakaz wypowiadania się w miejscach publicznych, udzielając wywiadu opublikowanego w „Zielnyborskiej Plotkarze” dnia 8 stycznia 2012 r., czym wyczerpał dyspozycję art. 40 pkt 8 k.s. i za to na podstawie art. 40 pkt 8 oraz art. 32 ust. 3 pkt 1 i art. 32 ust. 4 k.s. wymierza mu karę trzech tygodni więzienia oraz karę dodatkową 15 000 lt grzywny;
  2. Oskarżoną Katarzynę Iwanowicz-Chojnacką uznaje za winną tego, że publikując w „Zielnyborskiej Plotkarze” dnia 8 stycznia 2012 r. wywiad z odbywającym karę więzienia Dawidem Działoszewskim ułatwiła skazanemu naruszenie zakazu wypowiadania się w miejscach publicznych, czym wyczerpała dyspozycję art. 40 pkt 8 k.s. w zw. z art. 26 ust. 1 k.s. i za to na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 k.s. w zw. z art. 40 pkt 8 k.s. wymierza jej karę 25 000 lt kary dodatkowej grzywny, jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1 k.s. odstępując od wymierzenia kary więzienia;
  3. Na podstawie art. 7 ust. 5 Ustawy o Sądzie Koronnym wskazuje Jego Książęcą Mość jako organ właściwy w sprawie wykonania orzeczonej wobec Dawida Działoszewskiego kary dodatkowej 15 000 lt grzywny w świetle uzasadnionego przypuszczenia, iż dla jej wyegzekwowania konieczne będzie dokonanie likwidacji wsi prywatnych posiadanych przez skazanego; w pozostałym zakresie powierza wykonanie wyroku przewodniczącemu składu orzekającego.
Uzasadnienie

Przedstawiony przez oskarżenie materiał dowodowy był jednoznaczny i przekonywający. Oskarżeni przyznali się do winy oraz wyrazili skruchę, swoje postępowanie tłumacząc nieznajomością obowiązujących przepisów prawa. Sąd nie miał wątpliwości co do uznania w obu przypadkach winy oskarżonych, zaś ustalając wymiar kary zważył, jak następuje.

Oskarżony Dawid Działoszewski miał obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w świetle ciążącego na nim wyroku skazującego za „kloning”. Zawarta w art. 29 ust. 1–3 k.s. norma stanowi, iż „skazany nie może wypowiadać się w miejscach publicznych”, zaś przepis art. 40 pkt 8 stanowi, iż zabronione jest „naruszanie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej” [podkr. sądu]. Serwis prasowy Złotej Wolności, podobnie jak Forum Centralne czy czat, niewątpliwie jest miejscem publicznym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz umożliwiającym im swobodne wypowiadanie się bez uprzedniej akceptacji zamieszczanych treści.

Ten sam obowiązek ciążył na oskarżonej Katarzynie Iwanowicz-Chojnackiej jako redaktor naczelnej „Zielnyborskiej Plotkary”. Powinna była ona być świadoma obowiązujących przepisów prawa również w świetle tego, że osoby, z którymi jest lub była blisko związana były karane za analogiczne postępowanie — omijanie orzeczonego sądownie zakazu wypowiadania się w miejscach publicznych oraz pomocnictwo w tymże.

Negatywne skutki naruszenia orzeczonego przez sąd zakazu zostały w znacznym stopniu zminimalizowane dzięki niezwłocznej interwencji Jego Książęcej Mości, polegającej na usunięciu treści zabronionych z serwisu prasowego Złotej Wolności już po upływie 30 minut od chwili ich publikacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że nieegzekwowanie obowiązujących „reguł gry” — stanowiących podstawę wszelkich zorganizowanych społeczności — jest szkodliwe społecznie samo w sobie. Przyzwolenie na ignorowanie prawomocnych wyroków sądu siłą rzeczy musiałoby oznaczać brak ich faktycznej mocy, a tym samym uniemożliwiłoby jakiekolwiek rozstrzyganie sporów w cywilizowany, przewidziany przez ustawodawcę sposób.

Sąd wziął również pod uwagę, iż oskarżeni są aktywnymi członkami społeczności sarmackiej, których zachowanie w miejscach publicznych, w szczególności pod adresem innych osób, nie budziło żadnych lub większych zastrzeżeń. W przypadku oskarżonego Dawida Działoszewskiego, odbywającego już karę więzienia, przełożyło się to na minimalne, w świetle maksymalnego zagrożenia karą więzienia do 6 miesięcy albo karą banicji, wydłużenie okresu odbywania kary do dnia 22 marca 2012 r., zaś w przypadku oskarżonej Katarzyny Iwanowicz-Chojnackiej — na odstąpienie od wymierzenia kary więzienia oraz ograniczenie się do wymierzenia kary dodatkowej grzywny.

Wobec powyższych należało orzec, jak w sentencji.

[Wyegzekwowano 9 000 lt z 15 000 lt orzeczonej kary grzywny. Do egzekucji pozostało 6 000 lt. ~pmk, 26.02.2012]
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, chyba dyrektor Mennicy Eldorackiej,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Sąd Koronny”