Ustawa o zmianie Konstytucji

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał
Locked
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Ustawa o zmianie Konstytucji

Post by Michal_Feliks »

Art. 1
Art. 32b pkt. 3 Konstytucji "kontroluje działalność innych organów władzy publicznej, z wyjątkiem Sejmu;" przyjmuje brzmienie "kontroluje działalność innych organów władzy publicznej;".

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


UZASADNIENIE:
Obecna regulacja uniemożliwia prowadzenie efektywnego postępowania administracyjnego w Księstwie. Brak jest racjonalnego uzasadnienia dla wyjęcia działalności Sejmu i jego organów spod kognicji Trybunału Koronnego. Aktualne przepisy umożliwiają niezgodne z prawem działanie Sejmu i jego organów; wydaje się to nielogiczne i całkowicie nieuzasadnione. Znane są przypadki nieprawidłowości w działaniu Izby, które nie mogły być rozpatrzone przez Sejm. W szczególności dotyczyło to działań podejmowanych przez Marszałków Sejmu - przypominam sobie co najmniej trzy takie sytuacje. Sąd konstytucyjny winien mieć możliwość kontroli nad działalnością wszystkich organów państwa.

SKUTKI REGULACJI:
Usunięcie luki prawnej skutkującej wyjęciem spod kontroli trybunalskiej działalności Sejmu.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
t.demollari
Posts: 767
Joined: 19 Oct 2008, o 21:55
Gadu-Gadu: 3609047
Tlen: stormy6
Skype: t.kiechajas
Location: Ruhnhoff/Ciuad de Bravo

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Post by t.demollari »

Podpisuję pod projektem.
Timan Demollari
menadżer klubów RVT Hrabia Ruhnhoff [SLP] i Maozedonia Sanjang [LK]

Wandu-Wandu: 3609047
Image
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Post by Tadhg »

Wasza Książęca Mość
Wysoka Izbo

Na podstawie art. 5. ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. rozpoczynam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się dnia 5 sierpnia 2017 roku o godzinie 19:35.

Pozdrawiam
Tymoteusz von Hohenzollern
Marszałek Sejmu
Image
User avatar
Sławomir Wikidajło
Posts: 487
Joined: 3 Apr 2017, o 18:19
Gadu-Gadu: 6003560

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Post by Sławomir Wikidajło »

Jestem ZA
Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło. Starszy Szeregowy żandarmerii wojskowej w KWS, Redaktor "Krzywego Kowadła", Poseł w Wielkim Sejmie. Właściciel Niezależnej agencji mediów.
Wicemarszałek Sejmu 6003560 Mój nr. GG Masz temat? Pisz.
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Post by KJAF »

WKiKM,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Rada Ministrów wyraża poparcie dla przedłożonego projektu ustawy. Sens pozostawiania parlamentu bez kontroli podważaliśmy już jakiś czas temu, dyskusja jednak nie wiedzieć czemu, nie doczekała się jakiegokolwiek finału.
User avatar
John Rasmusen
Posts: 700
Joined: 30 Nov 2011, o 15:36
Location: Aleksandrów Łódzki

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Post by John Rasmusen »

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W związku z upłynięciem terminu pierwszego czytania, zarządzam przejście do drugiego czytania, tj. do głosowania. Głosowanie potrwa do 8 sierpnia 2017 r. do godziny 22:28.

Przypominam, że jako iż jest to głosowanie nad zmianą konstytucji, wymagana większość wynosi 2/3, tj. 12 głosów.
(-)John v-hr. Rasmusen
Wicemarszałek Sejmu
Image

John hrabia Rasmusen
Baron Obrońca, Pan na Nakielnicy.
Redaktor piSMOKa
User avatar
John Rasmusen
Posts: 700
Joined: 30 Nov 2011, o 15:36
Location: Aleksandrów Łódzki

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Post by John Rasmusen »

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W związku z upłynięciem terminu głosowania, informuję, iż projekt nie zdobył zarówno wystarczającej liczby głosów, jak i wymaganej frekwencji wśród posłów.


  • Uprawnionych do głosowania było: 19 osób, w związku z czym wymagana większość wyniosła 13 osób. Minimalna frekwencja wynosiła 11 osób.
  • Głosowało: 9 osób
  • Za oddało głos: 7 osób
  • Po jednym głosie wstrzymującym i przeciw

Kwestią wyjaśnienia:
W związku z przypadkowym skróceniem głosowania i ponownym jego uruchomieniem, przyjąłem za ważne oba głosowania. W wypadku ponownego oddania głosu, liczył się głos z drugiego głosowania.
(-)John v-hr. Rasmusen
Wicemarszałek Sejmu
Image

John hrabia Rasmusen
Baron Obrońca, Pan na Nakielnicy.
Redaktor piSMOKa
Locked

Return to “Sala obrad”