Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu o prefektach

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Awatar użytkownika
rybczak
Posty: 1374
Rejestracja: 1 cze 2009, o 17:43

Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu o prefektach

Post autor: rybczak » 13 wrz 2017, o 20:02

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

w nieodległej przeszłości zmierzyliśmy się z sytuacją, w której Księstwo Sarmacji pozostawało bez Prefekta Generalnego w okresie czternastu dni. W tym konkretnym przypadku problem nie sparaliżował pracy organu z powodu aktywnego Podprefekta. Nie ulega wątpliwości, że nie można pozostawiać przypadkowi kwestii paraliżu Prefektury - nie trzeba posiadać wybujałej wyobraźni żeby utworzyć obraz, w którym Prefekt Generalny rezygnuje a innych Prefektów nie ma (braki kadrowe to coraz popularniejsze zjawisko w całym Pollinie). Scedowanie obowiązku wyboru Prefekta na organ kadencyjny pokazało nam, że system ten jest dziurawy w momencie w którym organ znajduje się w stanie wyborczej gorączki. Koło Poselskie CZEKAN postuluje przekazanie uprawnienia do powoływania Prefekta na ręce Jego Książęcej Mości co pozwoli uniknąć takich sytuacji w przyszłości - trudno o bardziej odpowiedni organ, który nie jest organem kadencyjnym.
Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
Art. 3 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku ("Prefekta Generalnego wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. W przypadku nieobsadzenia funkcji Prefekta Generalnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Prefekta Generalnego, na trzymiesięczną kadencję, powołuje Książę.") otrzymuje brzmienie: Prefekta Generalnego wybiera Książę na czteromiesięczną kadencję .
Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Kristian Arped
Posty: 907
Rejestracja: 31 maja 2014, o 23:09
Gadu-Gadu: 50827909

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu o prefektach

Post autor: Kristian Arped » 15 wrz 2017, o 10:23

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 19 września 2017 roku o godzinie 19.00.
(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Konrad Friedman
Posty: 1420
Rejestracja: 12 gru 2014, o 13:34
Gadu-Gadu: 0
Lokalizacja: Srebrny Róg

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu o prefektach

Post autor: Konrad Friedman » 15 wrz 2017, o 12:15

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,

Rada Ministrów negatywnie opiniuje przedstawiony projekt, a to z dwojakich powodów.

Po pierwsze, Rząd obecnie pracuje nad nowelizacją Ustawy o prefektach (projekt jest w trakcie konsultacji i korekty), która to poprawka w odmienny sposób podchodzi do kwestii wakatu na urzędzie Prefekta Generalnego.

Po drugie, Rząd posiada obiekcje co do sposobu rozwiązania problemu w sposób przedstawiony przez wnioskodawcę.

Należy przypomnieć, że wbrew twierdzeniom inicjatora, Sejm nie ma problemu z wyborem Prefekta. Pragnę zauważyć, że wybór nie został dokonany nie z powodu podziałów w Izbie i braku konsensusu, ale zwykłym zbiegiem zmiany składu Sejmu wraz z terminem obsadzenia wakującego stanowiska. Przeniesienie uprawnień nominacji na dane stanowisko ma sens i jest stosowane zwyczajowo wtedy, kiedy organ jest na tyle niewydolny, że nie radzi sobie z tym zadaniem. Tutaj nie ma takiego problemu, a problemy z uzupełnieniem pustego urzędu były nie merytoryczne i polityczne, a czysto techniczne. Wobec tego, skoro można załatwić tę kwestię właśnie technicznymi zmianami w terminach i sposobie wyboru przez Sejm, to nie ma potrzeby robić rewolucji w kwestii istnienia Prefektury.

Dalej, Rząd sceptycznie podchodzi do słów o treści " trudno o bardziej odpowiedni organ [niż Książę], który nie jest organem kadencyjnym. Jest to postulat wbrew dobrym technikom prawodawczym, do których obecny Rząd się stosuje, a która to technika zakłada myślenie abstrakcyjne, oderwane od obecnej sytuacji. To, że obecny Książę jest godnym zaufania w tej kwestii nie oznacza, że każdy kolejny musi taki być.

Rada Ministrów nie wyznaje zasady "Ufamy Ci Książę". Ufamy obecnemu monarsze, który oby panował jak najdłużej, ale nie ufamy urzędowi Księcia jako takiemu. Trzeba brać pod uwagę, że to co dziś wydaje się być odpolitycznione, w przyszłości może takie nie być. Nie trzeba nawet czekać na zmiany na tronie — wystarczy sobie przypomnieć, że przecież istnieje stanowisko regenta. Ciężko więc obdarzyć zaufaniem stanowisko powoływane ad hoc, bo może się okazać, że o ile JKM sam w sobie rozsądnie będzie korzystał ze swoich uprawnień, to ewentualny regent już niekoniecznie.

Trzeba również pamiętać o jednej rzeczy — wbrew powszechnej praktyce, Książę nie jest organem władzy wykonawczej, o czym jasno stanowi Konstytucja — art. 4. podział władzy: Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Trybunał Koronny. Należy więc rozsądnie i z umiarem obdarowywać urząd książęcy różnymi uprawnieniami w kwestii sprawowania rządów — bo od tego jest Rząd. Nie jest to może coś niezgodnego z Konstytucją, ale na pewno wątpliwe z jej duchem i intencją ustawodawcy. Na fakt ten zwracałem uwagę już dawno temu, twierdząc że w Sarmacji dominuje tendencja do tworzenia prawa nie tyle niezgodnego z Konstytucją pod względem prawnym, co niezgodnego z jej zamierzeniami i zasadami ustrojowymi.

Kolejnym argumentem przeciwko proponowanej zmianie jest fakt, że Jego Książęca Mość posiada już całkiem szerokie uprawnienia w kwestii sprawowania władzy sądowniczej. Co prawda dzięki poprawce mojego Rządu, stanowisko Marszałka Trybunału stało się obligatoryjne i trochę uniezależniło to TK od innych organów władzy, jednak fakt faktem, że kompetencje w dziedzinie władzy sądowniczej są nadal poważne. Umożliwiając jednej osobie wybór zarówno głowy władzy sądowniczej, jak i teraz głównemu organowi ścigania, porządku i oskarżycielowi publicznemu, nie jest najlepszym pomysłem.

A trzeba przecież zauważyć, że Prefektura miała stać się organem bardziej odpolitycznionym. W tym przypadku, postuluje się zmianę tych ustaleń, na podstawie błahego niezgrania się terminów w ustawach, które to można przecież poprawić.

Nie można również nie zauważyć, że jeżeli już podpinamy ponownie Prefekturę pod któryś z organów władzy wykonawczej, to rozsądniej byłoby przenieść ją ponownie pod skrzydła Rady Ministrów. A to z tego powodu, że bądź co bądź to Rząd już teraz w pewnym stopniu współdziała z Prefekturą na szczeblu ochrony interesów Korony i czuwania nad porządkiem publicznym. To Rada Ministrów ma o wiele bardziej wspólnego z Prefekturą, niż JKM.

Obecny Rząd stoi na stanowisku, że Książę, jako głowa państwa, której konstytucyjnym obowiązkiem jest przede wszystkim czuwanie i opieka nad państwem, a nie bezpośredni udział w rządzeniu, powinien być hamulcem i opcją awaryjną w tego typu przypadkach. Udział Księcia w sprawach czysto politycznych powinien, zgodnie z założeniami, być ostatecznością i barierą bezpieczeństwa. Dopiero jeżeli normalny tryb funkcjonowania władzy i państwa nie może nadążyć za obowiązkami, ostatnim punktem działania winna być interwencja Pałacu Książęcego. Stąd, o ile wybór Prefekta Generalnego przez Księcia w wyniku problemów w Sejmie jest sytuacją odpowiednią, to przeniesienie tych uprawnień bezpośrednio na Księcia, jest rzeczą niepotrzebną i kłócącą się z zasadami i intencjami samej Konstytucji i wizerunku monarchii konstytucyjnej w nowoczesnym wydaniu.

Dlatego podsumowując, Rada Ministrów wyraża negatywną opinię co do przedstawionego projektu ustawy. Jednocześnie Rząd pragnie poinformować, że stosowna poprawka do Ustawy o prefektach, rozwiązująca między innymi wskazany przez wnioskodawcę problem, zostanie niedługo przedstawiona Sejmowi do rozpatrzenia.
Obrazek
[gotyk]/—/ Konrad J. bar. Arped-Friedman

Kanclerz[/gotyk]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Kristian Arped
Posty: 907
Rejestracja: 31 maja 2014, o 23:09
Gadu-Gadu: 50827909

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu o prefektach

Post autor: Kristian Arped » 20 wrz 2017, o 00:10

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

przechodzimy do głosowania nad projektem ustawy: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/575.
(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Kristian Arped
Posty: 907
Rejestracja: 31 maja 2014, o 23:09
Gadu-Gadu: 50827909

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu o prefektach

Post autor: Kristian Arped » 23 wrz 2017, o 13:14

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z oddaniem głosu przez wszystkich posłów skracam drugie czytanie projektu oraz stwierdzam, iż Sejm odrzucił projekt.
(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Sala obrad Sejmu”