Page 23 of 38

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 19 May 2017, o 14:54
by Laurẽt
Wasza Królewska Mość!
Wierny Obywatelu!


Na podstawie art. 2 ust. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym oznajmiam, że WO będąc mieszkańcem pięknego miasta jakim jest Eldorat nie spełnia wymagań do nadania obywatelstwa. Nie mniej jednak gdyby została podpisana stosowna umowa baridajsko-sclavińska sytuacja mogła by ulec zmianie.(—) Laurencjusz markiz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 19 May 2017, o 15:47
by Tadhg
Wielebny Marszałku.

Ja w wpisie jestem, ja prosiłem Marszałka o wypisanie, nie wpisanie ;)

Wierny Obywatelu!

Oczywiście mój błąd i zaraz go naprawię. Wniosek został przyjęty. Zgodnie z wolą wnioskodawcy wypisu dokonano.

(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera,
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 14 Jun 2017, o 14:49
by Sławomir Wikidajło
Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,

uprzejmie proszę o wpisanie mojej osoby w poczet obywateli Królestwa Baridasu.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 14 Jun 2017, o 15:03
by Laurẽt
Wasza Królewska Mość!
Wierny Obywatelu!


Oznajmiam, że WO spełnia wymagania do nadania obywatelstwa. Nie mniej jednak proszę zapoznać się z baridajską tytulaturą. Pozwoli to WO na lepsze zrozumienie relacji społecznym w naszym kraju

Działając na podstawie art. 1 ust. 2 oraz w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym, a także z art. 2 ust. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku – przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne w związku z zamieszkaniem w Królewskim Mieście Almera oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydatki we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.


(—) Laurencjusz markiz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 14 Jun 2017, o 15:44
by Sławomir Wikidajło
Ja Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (14 czerwca 2017 r.).
(—) Laurencjusz markiz MaHi at Atera,
Marszałek Baridasu.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 25 Jun 2017, o 20:12
by Orjon
Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,


wracam. Mam nadzieję, że na dłużej.
Uprzejmie proszę o nadanie mojej skromnej osobie obywatelstwa baridajskiego.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 26 Jun 2017, o 13:43
by Laurẽt
Wasza Królewska Mość!
Czcigodny Baronie!


Oznajmiam, że Czcigodny Pan Orjon von Thorn-Surma spełnia wymagania do nadania obywatelstwa. Działając na podstawie art. 1 ust. 2 oraz w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym, a także z art. 2 ust. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku – przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne w związku z zamieszkaniem w Królewskim Mieście Almera oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydatki we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.


PS: Proszę zapoznać się z baridajską tytulaturą. Pozwoli to na lepsze zrozumienie relacji społecznym w naszym kraju.

(—) Laurencjusz markiz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 26 Jun 2017, o 19:50
by Wespucci
Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Jaśnie Oświecony Marszałku!

Także, ten. Wróciłem, więc chciałbym prosić o wpisanie mnie do Rejestru Obywateli Baridajskich (ROBert).

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 26 Jun 2017, o 20:09
by Laurẽt
Wasza Królewska Mość!
Czcigodny Baronie!


Oznajmiam, że Czcigodny Pan Henryk Wespucci spełnia wymagania do nadania obywatelstwa. Działając na podstawie art. 1 ust. 2 oraz w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym, a także z art. 2 ust. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku – przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne w związku z zamieszkaniem w Królewskim Mieście Almera oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydatki we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 26 Jun 2017, o 20:25
by Wespucci
Ja, Henryk baron Wespucci, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać. Wando, miej w opiece Baridas i Garapenię!

Wpisu dokonano (26 czerwca 2017 r.).
(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera, Marszałek Baridasu.