Page 25 of 38

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 13 Aug 2017, o 17:14
by Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 3 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym wykreślam z rejestru:

Juliette Alatriste (AF686).


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 16 Aug 2017, o 15:48
by Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 3 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym wykreślam z rejestru:

Sorchę Raven (A8077).


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 5 Sep 2017, o 16:13
by Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 3 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym wykreślam z rejestru:

Gniewosza Sforskiego (AG588).


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 15 Sep 2017, o 12:45
by зхао
WKM,
WKW,
Prześwietny Panie Marszałku

Zwracam się z prośbą o nadanie mi obywatelstwa Królestwa Baridasu.

(—) Konstanty Józef v-hr Ancymon

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 15 Sep 2017, o 15:00
by Julian FER
Cynamon wrote:Zwracam się z prośbą o nadanie mi obywatelstwa Królestwa Baridasu.


Wielmożny Wicehrabio!
Niezmiernie cieszy mnie ten wniosek, ale zostanie on rozpatrzony po przywróceniu obywatelstwa sarmackiego tj. teraz, bo na wszelki wypadek zajrzałem do DP.


Z wyrazami szacunku,

(-) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 15 Sep 2017, o 15:18
by зхао
Prześwietny Pan Marszałek wybaczy, ale nie rozumiem :D.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 15 Sep 2017, o 15:22
by Julian FER
Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Wicehrabio!


Oznajmiam, że Wicehrabia spełnia wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z zamieszkaniem w Almerze oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydatki we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 15 Sep 2017, o 15:23
by зхао
Ja, Konstanty Józef v-hr Ancymon, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (15 września 2017 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera, Wicemarszałek Baridasu.

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 26 Sep 2017, o 18:12
by Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

Paulusa Buddusa (AF091).

PS: (Dz. P. poz. 9636)

(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Posted: 24 Oct 2017, o 16:41
by Julian FER
Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

Ivana von Lichtenstein (AF299).

PS: (Dz. P. poz. 9664)

(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu