[STARE] Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Śmiecie i rupiecie
Locked
User avatar
Sorcha
Posts: 1191
Joined: 23 Nov 2008, o 16:23

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Sorcha »

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Jaśnie Oświecony Marszałku!


Powróciłam, zatem chciałabym prosić o wpisanie mnie do Rejestru Obywateli Baridajskich.

Z poważaniem
Sorcha Raven
Image
Wiedźmia Hrabina, hrabstwo Ravenspell
Sarmacka zielarka
Arcywiedźma Kowenu
Primera Bruja
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!
Prześwietna Hrabino!


Oznajmiam, że Hrabina spełnia wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z zamieszkaniem w Almerze oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydatki we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
User avatar
Sorcha
Posts: 1191
Joined: 23 Nov 2008, o 16:23

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Sorcha »

Ja, Sorcha Raven herbu Gore, hrabina Ravenspell , przysięgam, że jako obywatelka Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierała Królestwo i Jego prawa oraz broniła ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierała rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (31 października 2017 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera, Wicemarszałek Baridasu.
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

Ricardo Conejo Cuadrado (AE563).

PS: (Dz. P. poz. 9691)

(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Sierg »

Wasza Królewska Wysokość,

wnoszę o przywrócenie mnie na listę obywateli Królestwa.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!
Szanowny Panie!


Oznajmiam, że spełnia Pan wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z zamieszkaniem w Almerze oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydata we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Sierg »

Ja, Siergiusz Asketil, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.


Wpisu dokonano (15 listopada 2017 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera, Wicemarszałek Baridasu.
User avatar
Markus
Posts: 3230
Joined: 12 Jul 2011, o 14:05
Gadu-Gadu: 0
Location: Almera

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Markus »

Wasza Królewska Wysokość,

uprzejmie proszę o przywrócenie obywatelstwa baridajskiego.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!
Jaśnie Oświecony Diuku!


Oznajmiam, że spełnia JO wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z zamieszkaniem w Almerze oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydata we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu
User avatar
Markus
Posts: 3230
Joined: 12 Jul 2011, o 14:05
Gadu-Gadu: 0
Location: Almera

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Markus »

Ja, Markus Arped, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (12 grudnia 2017 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera, Marszałek Baridasu.
Locked

Return to “Archiwum Kurii”