[STARE] Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Śmiecie i rupiecie
Locked
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 1,2 i 4 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło (AG581).

PS: (Dz. P. poz. 9760)

(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu
User avatar
Daniel Szekeres
Posts: 214
Joined: 21 Dec 2017, o 19:58

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Daniel Szekeres »

Wasza Królewska Wysokość,

uprzejmie proszę o wpisanie mojej osoby w poczet obywateli Królestwa Baridasu.
(-) sierż. Daniel Szekeres
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Wysokość Regencie!
Szanowny Panie!


Oznajmiam, że spełnia Pan wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z zamieszkaniem w Almerze oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydata we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu
User avatar
Daniel Szekeres
Posts: 214
Joined: 21 Dec 2017, o 19:58

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Daniel Szekeres »

Ja, Daniel Szekeres, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (03 stycznia 2018 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera, Marszałek Baridasu.
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

Siergiusz Asketil (AF170).

PS: (Dz. P. poz. 9797)

(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu
зхао
Posts: 2636
Joined: 26 Nov 2011, o 21:40
Gadu-Gadu: 0

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by зхао »

Wasza Królewska Wysokość,
Prześwietny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 7 ust. 3 wspomnianego wyżej ordonansu, zwracam się z prośbą o przywrócenie mi obywatelstwa baridajskiego.
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Wicehrabio!


Oznajmiam, że Wicehrabia spełnia wymagania do nadania obywatelstwa.

Działając na podstawie art. 6 i 7 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony, a także w związku z art. 7 ust. 3 zamieszkaniem w Eldoracie oraz posiadaną aktywnością zamierzam nadać obywatelstwo Królestwa Baridasu.

Proszę kandydata o złożenie przysięgi, która będzie dla mnie niezbędnym aktem dobrej woli świadczącej o szczerej chęci kandydata we wspieraniu Baridasu i jego mieszkańców w budowie kraju.

„Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu
зхао
Posts: 2636
Joined: 26 Nov 2011, o 21:40
Gadu-Gadu: 0

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by зхао »

Ja, Yupeng v-hr Beijin-Zhao, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Wpisu dokonano (14 stycznia 2017 r.).
(—) Julian hrabia Fer at Atera,
Marszałek Baridasu.
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 Ordonansu z dnia 26 sierpnia 2017 roku o ustroju politycznym i społecznym kraju korony wykreślam z rejestru:

1. AG308, Baszar Svensson at Atera - ostatnia wypowiedź na forum w Baridasie - 11.XII.2016 r.
2. AG003, Daniel January von Tauer-Krak - ostatnia wypowiedź w Baridasie - 20.VIII.2017 r..

P O U C Z E N I E


Odwołanie od postanowienia w przedmiocie obywatelstwa składa się w terminie trzech dni od jego opublikowania.

PS: szersze uzasadnienie.


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Marszałek Baridasu
User avatar
Tomasz Mancini
Posts: 99
Joined: 13 Jun 2015, o 17:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Almera/Eldorat

Re: Wnioski o wpisanie do Rejestru Obywateli Baridasu

Post by Tomasz Mancini »

Wasza Królewska Wysokość,
Proszę o przywrócenie mojej skromnej osoby do Rejestru Obywateli Królestwa Baridasu.
Sławetny Pan
Tomasz baronet Mancini
Locked

Return to “Archiwum Kurii”