Wybory do Sejmu LIV kadencji — komunikaty

Archiwum wyborów do Sejmu
Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Wybory do Sejmu LIV kadencji — komunikaty

Post by Hugo »

Drogie Sarmatki i Drodzy Sarmaci.
Drodzy Obywatele.


1. Zarządziłem wybory do Sejmu. Głosowanie rozpocznie się w piątek 10 listopada i będzie trwało do niedzieli 12 listopada br., do godziny 21.00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania), wraz z wyszczególnionymi (przez podkreślenie) aktywnymi obywatelami i głosami ważonymi oraz bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

2. Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie 2 listopada 2017 r. o godzinie 23:59. Kandydować mogą jedynie aktywni obywatele — ci, którzy zostali podkreśleni w wyżej opisanym spisie. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji wyborczej, nie będziemy już wybierali posłów z listy nowych obywateli. Zostanie stworzy osobny wątek do zgłaszania listy wyborczych i przedstawiania zgód przez kandydatów z tych list. Ten wątek będzie poświęcony TYLKO komunikatom.

Zatem:
1) Przewodniczący stronnictw publikują we wskazanym wątku na FC listy wyborcze,
2) Jeżeli na liście znajdzie się kandydat niebędący aktywnym obywatelem — zostanie on skreślony,
3) Kandydaci będą musieli wyrazić, również w wątku, o którym mowa w ppkt. 1, zgodę na kandydowanie,
4) W wyborach wezmą udział jedynie listy liczące co najmniej trzech kandydatów.

3. Aktywni obywatele będą posiadali co najmniej trzy głosy (od 3 do 8).
Aktywnym obywatelom przysługują głosy o sile:
  3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
Nieaktywni obywatele, choćby posiadali tytuły, będą dysponować jednym głosem. Nowi (w tym powracający, ponownie niezależnie od tytułów) obywatele będą dysponować jednym głosem.

4. Proszę nie pytać gdzie wątek do zgłaszania (zostanie utworzony i pojawi się komunikat), ani nie zgłaszać tutaj list. To jest wątek tylko dla komunikatów i wszelkie zbędne posty (w tym wspomniane w poprzednim zdaniu wypowiedzi) będą usuwane.

5. Uprasza się przewodniczących stronnictw, których listy zostaną zgłoszone w wyborach o przedstawienie mi poprzez Pocztę Konną kandydatów na członków Książęcej Komisji Wyborczej. W przypadku, gdy nie otrzymam kandydatur w takim terminie, żeby KKW mogła prawidłowo pracować, powołam osoby zgłaszające listy.


Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wybory do Sejmu LIV kadencji — komunikaty

Post by Hugo »

Drogie Sarmatki i Drodzy Sarmaci.
Drodzy Obywatele.


Wątek na zgłaszanie stronnictw i wyrażanie zgód został utworzony
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=308&t=23589


Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wybory do Sejmu LIV kadencji — komunikaty

Post by Hugo »

Komunikat Książęcej Komisji Wyborczej
w sprawie zarejestrowania list wyborczych

 1. Zarejestrowano listę wyborczą Komitetu Wyborczego "Nihil Novi" oraz jej kandydatów.
 2. Zarejestrowano listę wyborczą CZEKAN oraz wszystkich jej kandydatów.
 3. Nie zarejestrowano listy wyborczej Komitetu Wyborczego "Chadecja" na podstawie art. 7 ust. 7 w zw. art. 7 ust. 4 pkt 2 Ordynacji wyborczej. Dwóch kandydatów nie spełniało warunku aktywności w chwili zarządzenia wyborów i nie mogło być zarejestrowanych - zostało odrzuconych (Tomasz Liberi, Walerian von Moscow). W związku z tym lista KW "Chadecja" liczy mniej niż trzy nieodrzucone kandydatury i spełniających warunki wpisania na tę listę.

Dokonano losowania numerów komitetów z wykorzystaniem strony random.org

Code: Select all

Random Integer Set Generator
You requested 1 set with 2 unique random integers, taken from the [1,2] range. The integers were not sorted.
Here is your set:
1, 2


Na 1. miejscu karty wylosowana został KW "Nihil Novi"
Na 2. miejscu karty wylosowany został CZEKAN
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyborów do Sejmu”