Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Organ powołany do celów obsługi i przeprowadzania wyborów i referendów
User avatar
von Thorn-Janiczek
Posts: 417
Joined: 1 Apr 2015, o 20:02

Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by von Thorn-Janiczek »

INFORMACJA O OGŁOSZENIU WYBORÓW
DO SEJMU LXV KADENCJI
Na podstawie art. 5 i 6 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. zarządzam wybory do Sejmu LXV kadencji.

Na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia, powołałem komisję wyborczą w składzie (Skład zmodyfikowany 12.08.2020 r. z powodu postanowienia Interrexa):
 • baron Bartosz von Thorn-Janiczek — Interrex Księstwa Sarmacji,
 • JKW Andrzej Fryderyk (AF462) — asesor Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 3 powołanego rozporządzenia,
 • Jaśnie Oświecony Diuk Avril von Levengothon (A7169) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.
Termin głosowania: 15-16 sierpnia 2020 r. (do godz. 21:00).
Termin zgłaszania kandydatur: 7-12 sierpnia 2020 r; do godz. 23:59.
Liczba wybieranych posłów: 5.
 • Kandydaturę zgłasza się osobiście.
 • Prawo wybieralności posiada obywatel, który:
  • nie jest obywatelem innej mikronacji, chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi inaczej,
  • nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji, chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi inaczej, oraz
  • będzie obywatelem w chwili ogłaszania listy wyborczej (ogłoszona po upływie terminu zgłaszania kandydatur lista wyborcza zawiera zgłoszone i nieodrzucone kandydatury)
Kandydatury proszę zgłaszać w tym wątku.
(—) baron Bartosz von Thorn-Janiczek
Interrex Księstwa Sarmacji
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

mjr KSP bar. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
User avatar
Krzysztof Hans
Posts: 2337
Joined: 27 May 2012, o 17:21
Gadu-Gadu: 7260161
Tlen: poland1020
Skype: poland1020
Location: Mikr. Trizondal (Rottera) i Sarmacja (Eldorat) / Real. Trzciana k. Bochni
Contact:

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by Krzysztof Hans »

Zgłaszam swoją kandydaturę, jako że spełniam ustawowe wymogi i wyrażam chęć startu w wyborach.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
User avatar
Janusz Zabieraj
Posts: 142
Joined: 13 Mar 2020, o 19:57
Gadu-Gadu: 70516898

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by Janusz Zabieraj »

Ja, Janusz Adam Zabieraj (AH077), zgłaszam swoją kandydaturę, jako że spełniam ustawowe wymogi i wyrażam chęć startu w wyborach.
ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Kawaler Bari i Baron Bolonii


Image
User avatar
KHS
Posts: 639
Joined: 24 Nov 2012, o 09:57
Location: Auterra

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by KHS »

Zgłaszam się
Trener reprezentacji Loardii
Trener SKSV Loardia Auterra
Mat
The Earth without "eh" is just "art"
User avatar
Aleksander Damian
Posts: 2004
Joined: 2 May 2012, o 20:47

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by Aleksander Damian »

Zgłaszam swoją kandydaturę, jako że spełniam ustawowe wymogi i wyrażam chęć startu w wyborach.
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Poseł na Sejm
Dyrektor Teutońskiego Teatru Narodowego
Herold Rodu Dom von Thorn
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by Brunon Krasnodębski »

Zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam spełnienie ustawowych wymogów.
/-/ B. Krasnodębski
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
User avatar
Ludwik Tomović
Posts: 3893
Joined: 18 Oct 2013, o 20:44
Location: Krasnystok/Troyanowitze

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by Ludwik Tomović »

Zgłaszam swoją kandydaturę.
ImageImageImageImageImage

/-/
dr net. chor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavinii
User avatar
leszcz
Posts: 2304
Joined: 2 Sep 2008, o 18:28
Location: Czarnolas

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by leszcz »

Zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam, że spełniam wszelkie przewidziane prawem wymagania.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by Michal_Feliks »

Zgłaszam swoją kandydaturę w wyborach do Sejmu LXV Kadencji i oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania prawem przewidziane.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
PornoBotka
Posts: 3950
Joined: 26 Oct 2011, o 22:52

Re: Wybory do Sejmu LXV Kadencji [ponowne]

Post by PornoBotka »

INFORMACJA O OGŁOSZENIU LISTY WYBORCZEJ
DO SEJMU LXV KADENCJI
Działając za zgodą Regenta, podaję do wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów na posłów:
 1. Krzysztof Hans (AB726)
 2. Janusz Zabieraj (AH077)
 3. Kuba Hogh-Sedrovski (AF099)
 4. Aleksander Damian (AE804)
 5. Brunon Krasnodębski (AH160)
 6. Ludwik Tomović (AF433)
 7. Henryk Leszczyński (A7599)
 8. Michal Feliks (A0441)
Wykorzystując oprogramowanie https://www.random.org/lists/ wylosowano następującą kolejność kandydatów:
 1. Ludwik Tomović (AF433)
 2. Brunon Krasnodębski (AH160)
 3. Kuba Hogh-Sedrovski (AF099)
 4. Krzysztof Hans (AB726)
 5. Michal Feliks (A0441)
 6. Janusz Zabieraj (AH077)
 7. Aleksander Damian (AE804)
 8. Henryk Leszczyński (A7599)
(—) Avril von Levengothon
członek KKW
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Image
Locked

Return to “Książęca Komisja Wyborcza”