Licytacje znaczków — terminarz i komunikaty

Dział dla członków i sympatyków Związku Filatelistów
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Licytacje znaczków — terminarz i komunikaty

Post by Sierg »

Drodzy Filateliści,

Rada Ministrów, działając na podstawie art. 50c ust. 1 Kodeksu Sprawiedliwości, zamierza przeprowadzać licytacje znaczków własności osób trwale nieobecnych. Będą one odbywały się codziennie (do odwołania), według tygodniowego terminarza.

Najbliższe licytacje:

2 lipca — Górnik
3 lipca — Dziesięć lat Baridasu
4 lipca — Herb Sarmacji I
5 lipca — Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Srebrny
6 lipca — Herb Sarmacji I + II + III + IV
7 lipca — Herby krain: GiS
8 lipca — IRC 1 Rocznica
Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Last edited by Sierg on 28 Jul 2016, o 11:18, edited 2 times in total.
Reason: drobna zmiana terminarza na 5-7 lipca
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

Licytacje zaplanowane na 9 — 15 lipca:

9 lipca — Surmenia
10 lipca — Herby krain: Teutonia
11 lipca — IRC 1 Rocznica
12 lipca — ASM: Michaś Słupnik
13 lipca — Herb Sarmacji I + II + III + IV
14 lipca — Herby krain: Sclavinia
15 lipca — Benedykt XVI
Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

Uwaga! 10 lipca około godziny 20:00, na kanale IRC #sarmacja — w trakcie konferencji prasowej Rady Ministrów, odbędzie się licytacja pięciu znaczków o niskiej lub średniej wartości. Zapraszamy do udziału!

Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

W dniu dzisiejszym, na kanale IRC, odbyło się pięć licytacji znaczków, których przeprowadzanie za pośrednictwem Forum Centralnego mijało się z celem.


Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

Licytacje zaplanowane na 16 — 22 lipca:

16 lipca — Nepal (A2690)
17 lipca — DSG (AF222)
18 lipca — Scholandia (A6190)
19 lipca — Herby krain: Wandystan (A2690)
20 lipca — Marszałek (A2690)
21 lipca — Klon (A2690)
22 lipca — Urodziny Tow. Wandy (AE152)
Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

Uwaga! 16 lipca około godziny 18:30, na kanale IRC #sarmacja — w trakcie gali z okazji zakończenia sezonu SLP, odbędzie się licytacja znaczków o tematyce piłkarskiej:


Zapraszamy do udziału!

Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

W dniu dzisiejszym, na kanale IRC, odbyły się cztery licytacje znaczków o tematyce piłkarskiej.


Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

23 lipca — Elżbieta II (A7853)

24 lipca — v-Mundial Dreamland 2013 (AF222)

25 lipca — Sosnowiecki (A7853)

26 lipca — Herby krain: Baridas (A3525)

27 lipca — Saorse (A7853)

28 lipca — XII Rocznica Księstwa (A3525)


Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz

Post by Sierg »

Licytacje z okazji obchodów teutońskiej rocznicy:

29 lipca — Zielnybor (A6190)

30 lipca — Herby krain: Teutonia (AD938)

31 lipca — Jan via Teutończyk (A6190)


Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Licytacje znaczków — terminarz i komunikaty

Post by Sierg »

Drodzy Filateliści,

Dostrzegając zainteresowanie licytacjami Rady Ministrów, a także chcąc zachęcić jeszcze więcej osób, ogłaszamy drobny konkurs.

art. 50c ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości wrote:Rada Ministrów może rozporządzać składnikami majątku nabytymi na mocy niniejszego artykułu jedynie w drodze publicznej licytacji. Sejm może zezwolić Radzie Ministrów na rozporządzanie tymi składnikami majątku w inny, ściśle określony w uchwale sposób.


Rada Ministrów, zgodnie z art. 50c ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości, zwróci się pod koniec sierpnia do Sejmu w celu wynagrodzenia osób, które najaktywniej brały udział w zarządzonych licytacjach. Brane pod uwagę będą wyłącznie licytacje przeprowadzone na Forum Centralnym.

Zaproponujemy Wysokiej Izbie następujące formy nagrody:

Image
za największą sumę libertów wydanych na rzecz licytacji

Image
za największą liczbę wylicytowanych znaczków


Jedna osoba nie będzie mogła zdobyć dwóch nagród. Licytacje zestawów liczy się jako jeden znaczek.

AKTUALIZACJA 08.08.2016: Konkurs zostanie rozstrzygnięty wraz z zakończeniem licytacji nr 45.

Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Last edited by Sierg on 8 Aug 2016, o 08:21, edited 2 times in total.
Reason: Aktualizacja
Locked

Return to “Poczta Baridajska”