Page 1 of 1

limitowana emisja znaczków serii "Ojcowie Założyciele"

Posted: 29 Jan 2017, o 21:03
by Laurẽt
Wasza Książęca Mość!
Wielmożny Kanclerzu!
Szanowne Sarmaci!


Niniejszym po konsultacjach samorządowych w Królestwie Baridasu, Konsulacie Sclavinii, Starosarmacji i Królestwie Teutonii chciał bym przedstawić serię znaczków okolicznościowych "Ojcowie Założyciele". Ze względu na fakt, że nie zawsze udało się wypracować kompromis w wyłanianiu kandydatów, których należało by umieścić w tej emisji to część nominowanych pochodzi z MSW. Zgłoszeni kandydaci ze względu na swe zasługi dla różnych prowincji mogą się powtarzać np. pod różnymi danymi personalnymi. Na pierwszej pozycji podano do uhonorowania osobę związaną z działalnością lokalną, a na drugiej z działalnością centralną.


seria "Ojcowie Założyciele"


1. Królestwo Baridasu:
- JKW Mikołaj Aleksander Piotr(A5781),
- JKW Piotr Mikołaj (A0001).

2. Konsulat Sclavinii:
- JKW Helwetyk Romański (A0001)
- JO Diuk Michael von Lichtenstein (A8794).

3. Starosarmacja:
- Henryk K. Leszczyński (A7599),
- Krzysztof Czuguł-Chan (A7782).

4. Królestwo Teutonii:
- JO Diuk Krzysztof St. M. Kwazi (T0005),
- JO Diuczessa Calisto Norvegicus-Chojnacka (A56730).

Z poważaniem,

(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Minister ds. Wewnętrznych