Strona 8 z 8

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

: 26 kwie 2017, o 17:43
autor: Carmen Laurent
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 26 lkwietnia 2017 roku

Prefektura Generalna wykonując Postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 7 marca 2014 (Dz.P., poz. 6411) postanawia o zablokowaniu konta-klona Pawła Zanika, który posługuje się tożsamością: Adamus Flis(AG601).
Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

: 26 kwie 2017, o 18:29
autor: Carmen Laurent
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Prefektura Generalna informuje o zablokowaniu starego konta mieszkańca - Kacper Chatliński, którego właścicielem jest DjkCezarowcy von Fryssau.
Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

: 27 maja 2017, o 00:08
autor: Albert
Drodzy Sarmaci,

Zgodnie z treścią postanowienia, odblokowane zostało konto Torkana Ingawaara (AF655).

(—) Albert markiz Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

: 8 sie 2017, o 14:36
autor: Albert
Drodzy Sarmaci,

Informuję, iż złożyłem na ręce JKM Tomasza Ivo Hugona rezygnację z piastowanego urzędu Prefekta Generalnego. Dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te trzy miesiące, a w szczególności baronetessie Carmen Laurent za wszelką okazaną pomoc.
(—) Albert markiz Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

: 12 sie 2017, o 17:52
autor: Carmen Laurent
Na podstawie art 6 ust. 2 Ustawy o prefektach, ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, postanawiam o zatrzymaniu Adriena Eryka Esjara Józefa Alatriste (AE726)

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

: 12 sie 2017, o 20:34
autor: Carmen Laurent
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 12 sierpnia 2017 roku

Ze względu na negowanie decyzji funkcjonariusza publicznego, związane z wielokrotnym zamieszczaniem wypowiedzi o podobnej treści, Prefektura postanawia o ukaraniu Torkana Ingawaara (AF655) grzywną w wysokości 3000Ⱡ na podstawie na art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości Księstwa Sarmacj tj "Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia."

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

: 28 sie 2017, o 21:16
autor: Carmen Laurent
W dniu dzisiejszym powołałam Otto von Spee-Asketila na stanowisko prefekta. Powierzyłam mu także funkcję Podprefekta Generalnego