[K] IV Konkurs związany z naborem do KAR w podległości MSW

Informacje o trwających konkursach i plebiscytach
Locked
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

[K] IV Konkurs związany z naborem do KAR w podległości MSW

Post by Laurẽt »

Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!


W związku z rezygnacją jednego z pracowników Działu Wniosków Instytucji i Obywateli w Korpusie Administracji Rządowej (KAR), w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań ogłaszam konkurs na niżej wymienione stanowisko służbowe w KAR:

Pracownik Działu Wniosków Instytucji i Obywateli(WIO)


Komórka Korpusu Administracji Rządowej - Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO) odpowiada za bezzwłoczne i rzetelne rozpatrywanie wniosków w zakresie rejestracji instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli, zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa, oraz aktualizację wykazu władz sarmackich.

W związku z powyższym potrzebna jest doświadczona i sumienna osoba, która podlegać będzie Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

ZADANIA:
1. Rejestracja instytucji oraz czynności związanych z jej funkcjonowaniem tj. zmiany nazw i właścicieli.
2. Zmiany w profilach mieszkańców i obywateli sarmackich.
3. Bieżąca aktualizacja władz sarmackich.
4. Bieżące informowanie Ministra ds. wewnętrznych o podjętych działaniach.

WYMAGANIA:
1. Preferowane doświadczenie w zarządzaniu WIO.
2. Systematyczność.
3. Skrupulatność.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Zgłoszenia kandydatów proszę składać w niniejszym wątku. Nabór potrwa do 11 lutego 2017 roku (sobota), godz. 19:00 i w przypadku wcześniejszych deklaracji kandydatów na podstawie art. 2 ust. 2 może zostać zakończony w dniu 04 lutego 2017 roku (sobota), godz. 14.00. Pensja za to stanowisko wypłacana jest zgodnie z Rozporządzeniem Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych.


Z poważaniem,

(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Minister ds. Wewnętrznych
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: [K] IV Konkurs związany z naborem do KAR w podległości M

Post by Ignacy »

Szanowny Panie Ministrze,
niniejszym składam swoją kandydaturę na stanowisko pracy w Dziale Wniosków Instytucji i Obywateli Korpusu Administracji Rządowej. Mój staż w Sarmacji sięga ponad rok, pełniłem dosyć ważne funkcje, jestem również obeznany w funkcjach Instytutu Przestrzegania Netykiety. Aktualnie pełnię funkcję Ambasadora Księstwa Sarmacji przy Królestwie Hasselandu oraz funkcję Podprefekta Generalnego. Sądzę, że wspaniale radzę sobie z biurokracją, w związku z tym nie będę miał problemów z szybkim reagowaniem na ewentualne wnioski. Dodatkowo jestem redaktorem Grodziskiej Agencji Prasowej, czyli posiadam już stanowisko w KAR.


Oświadczam, że jestem w pełni przygotowany i z punktu widzenia prawnego mogę pełnić ową funkcję. Dodatkowo oświadczam o codziennej obecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.

Łącząc wyrazy szacunku
(—) Ignacy Popow-Chojnacki
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: [K] IV Konkurs związany z naborem do KAR w podległości M

Post by Laurẽt »

Czcigodny Baronie!

Bardzo cieszy mnie to zgłoszenie. Mam nadzieję, że pozostali kandydaci również będą się zgłaszać, bo być może potrzebnych będzie dwóch pracowników.

Do kandydata oczekuję potwierdzenia dyspozycyjności na poziomie obecności w Księstwie Sarmacji minimum raz dziennie co wiążę się z systematycznym rozpatrywaniem wpływających wniosków oraz proszę o zachowanie cierpliwości związanej z zachowaniem wymaganych terminów.


Z poważaniem,

(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Minister ds. Wewnętrznych
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: [K] IV Konkurs związany z naborem do KAR w podległości M

Post by Laurẽt »

Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!


Z dumą informuję, iż powołałem Czcigodnego Barona Ignacego Popowa-Chojnackiego na urząd Pracownika Działu Wniosków Instytucji i Obywateli w Korpusie Administracji Rządowej.

Gratuluję i życzę powodzenia oraz działalności ku Chwale Księstwa Sarmacji!

Akt prawny.


Z poważaniem,

(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Minister ds. Wewnętrznych
Locked

Return to “Konkursy i plebiscyty”