[BAZA DANYCH] Powszechny dostęp do bazy danych

Dział urzędowy Naczelnej Izby Architektury: system informatyczny
Locked
PornoBotka
Posts: 3950
Joined: 26 Oct 2011, o 22:52

[BAZA DANYCH] Powszechny dostęp do bazy danych

Post by PornoBotka »

Naczelna Izba Architektury w celu zwiększenia możliwości tworzenia aplikacji zewnętrznych udostępnia specjalną bazę danych dla wszystkich zainteresowanych zawierającą podstawowe i niezbędne widoki do w-w prac.

Dostęp do bazy danych możliwy jest poprzez panel PHPMyAdmin

Code: Select all

Username: m14005_common
Password: xUbLyZNKzmrq9su0XUz1
Serwer: mysql2.mydevil.net


Powyższy użytkownik posiada jedynie uprawnienia do PRZEGLĄDANIA (Select) danych. Nie ma możliwości ich kasowania, aktualizowania, czy dokonywania jakichkolwiek innych czynności poza tą jedną.

Przeznaczenie i zawartość niektórych pól może być specyficzna (rozwijała się z czasem), a nazwa może błędnie sugerować podzbiór wartości. Niektóre takie pola posiadają komentarze.
Po przejściu w danym widoku do zakładki "Struktura" atrybut taki podkreślony jest przerywaną linią. Po jego najechaniu powinien pojawić się dymek z informacją wewnętrzną pola.

P.S.
W razie konieczności dodania dodatkowych informacji do widoków (o ile takie będziemy posiadać) lub dodatkowych widoków należy takie zapotrzebowanie zgłosić w Błędomacie.

Uprasza się również o ewentualną optymalizację skryptów i zapytań. Nie łączmy wszystkich widoków na raz i nie wywołujmy takiego zapytania co sekundę.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Image
PornoBotka
Posts: 3950
Joined: 26 Oct 2011, o 22:52

Re: [BAZA DANYCH] Powszechny dostęp do bazy danych

Post by PornoBotka »

Informuje się o rozszerzeniu Publicznej Bazy Danych o kilka podstawowych tabel/informacji związanych z Forum Centralnym.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Image
Locked

Return to “Naczelna Izba Architektury”