Page 1 of 1

Ogłoszenia Marszałka Sejmu

Posted: 5 Jul 2017, o 06:56
by Cudzoziemiec 1
WĄTEK TEN SŁUŻY PREZENTOWANIU OGŁOSZEŃ MARSZAŁKA SEJMU


Jest to wątek oficjalny, proszę o bezwzględne przestrzeganie "higieny" tego miejsca i niezaśmiecanie go rozmowami, wnioskami, etc. Wątek służy tylko i wyłącznie do prezentowania ogłoszeń Marszałka Sejmu, i z racji tego wszelkie inne posty będą z niego wydzielane.

Re: Ogłoszenia Marszałka Sejmu

Posted: 5 Jul 2017, o 06:57
by Cudzoziemiec 1
W dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2017 roku, Marszałek Sejmu wydał postanowienie w sprawie wygaszenia dwóch mandatów poselskich. Wygaszenie jest spowodowane utratą, niezbędnej do pełnienia funkcji, liczby punktów aktywności.

Re: Ogłoszenia Marszałka Sejmu

Posted: 8 Jul 2017, o 07:31
by Cudzoziemiec 1
W dniu dzisiejszym, tj. 8 lipca 2017 roku, Marszałek Sejmu wydał postanowienie w sprawie wygaszenia czterech mandatów poselskich. Wygaszenie jest spowodowane brakiem udziału w pracach Sejmu Wielkiego, w szczególności nieusprawiedliwionym brakiem udziału w dwóch kolejnych głosowaniach.

Re: Ogłoszenia Marszałka Sejmu

Posted: 10 Jul 2017, o 13:27
by Cudzoziemiec 1
W dniu dzisiejszym, tj. 10 lipca 2017 roku, Marszałek Sejmu wydał postanowienie w sprawie wygaszenia mandatu poselskiego. Wygaszenie jest spowodowane brakiem udziału w pracach Sejmu Wielkiego, w szczególności nieusprawiedliwionym brakiem udziału w dwóch kolejnych głosowaniach.