Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowania p

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowania p

Post by Michal_Feliks »

Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym

Art. 1
Tracą moc: Art. 4 par. 3 i par. 4 Ustawy.

Art. 2
Art. 4 par. 2 Ustawy przyjmuje brzmienie:
„Jeżeli wymaga tego zawiłość sprawy, interes publiczny, dobro wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes uczestnika postępowania, przewodniczący Trybunału może wyznaczyć skład o liczebności zwiększonej o jednego albo dwóch asesorów.”

Art. 3
Art. 4 par. 7 Ustawy przyjmuje brzmienie:
„Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową oraz w przedmiocie skargi kasacyjnej w pełnym składzie”.

Art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Składy orzekające wyznaczone w sprawach zawisłych przed Trybunałem w dniu wejścia w życie Ustawy nie podlegają zmianom.

UZASADNIENIE:
Konieczność zapewnienia w postępowaniu sądowym składów różniących się personalnie w obu instancjach.

OPIS SKUTKÓW WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY:
Zmiana sposobu wyznaczania składów orzekających TK poprzez zapewnienie odmienności personalnej składów w obu instancjach.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
t.demollari
Posts: 767
Joined: 19 Oct 2008, o 21:55
Gadu-Gadu: 3609047
Tlen: stormy6
Skype: t.kiechajas
Location: Ruhnhoff/Ciuad de Bravo

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by t.demollari »

Podpisuję się pod projektem.
Timan Demollari
menadżer klubów RVT Hrabia Ruhnhoff [SLP] i Maozedonia Sanjang [LK]

Wandu-Wandu: 3609047
Image
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by Tadhg »

Wasza Książęca Mość
Wysoka Izbo

Na podstawie art. 5. ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. rozpoczynam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się dnia 5 sierpnia 2017 roku o godzinie 19:35.

Pozdrawiam
Tymoteusz von Hohenzollern
Marszałek Sejmu
Image
User avatar
Sławomir Wikidajło
Posts: 487
Joined: 3 Apr 2017, o 18:19
Gadu-Gadu: 6003560

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by Sławomir Wikidajło »

Nie wiem czy nie dopisać dodatkowo iż powiększony skład może mieć miejsce tymczasowe, do czasu gdy powiększony skład Asesorów nie będzie już potrzebny. Art.4 par.2 mówi właśnie że jeżeli tego wymaga w skrócie powiem sytuacja.
Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło. Starszy Szeregowy żandarmerii wojskowej w KWS, Redaktor "Krzywego Kowadła", Poseł w Wielkim Sejmie. Właściciel Niezależnej agencji mediów.
Wicemarszałek Sejmu 6003560 Mój nr. GG Masz temat? Pisz.
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by anglov »

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

ze względu na dobro obywateli, apeluję o odrzucenie albo zmianę ustawy. Efektem wejścia w życie przepisów proponowanych w ustawie, będzie możliwość wydania wyroku banicji wyłącznie przez jednego asesora. Kara banicji jest zbyt brzemienna w skutkach, aby mogła być rozpatrywana w takim składzie.

Wysoka Izbo, pamiętam sprawę, w której Skład Orzekający wydał karę banicji, bez przeprowadzenia rozprawy, w przeciągu niewiele ponad dnia, od wyznaczenia Sędziów zajmujących się sprawą. To były czasy, gdy prawa obywatelskie nie były tak respektowane jak dziś, a takie sytuacje mogły mieć miejsce. Wiele rzeczy się zmieniło od tego czasu. Tak naprawdę, wielkim krokiem naprzód w tej kwestii był znienawidzony przez wszystkich Kodeks Postępowania Sądowego. Mimo jego objętości i nieuzasadnionej chęci skodyfikowania wszystkiego, część przepisów w nim zawartych, moim zdaniem, postawiła obywatela na lepszej pozycji, jeśli chodzi o obronę jego praw. Gdy poczyniliśmy kroki naprzód, nie cofajmy się.

Banicja jest niczym innym jak wykluczeniem obywatela ze społeczeństwa. Nie ma wśród nas takiej osoby, która miałaby moralne prawo do podjęcia takiej decyzji samodzielnie. Nadanie takiej możliwości pojedynczym asesorom jest czymś, na co nie mogę się zgodzić i absolutnie się temu sprzeciwiam.

Zdecydowanie mniej groźne w skutkach jest to, gdy odwoławczy skład sędziowski nie jest zupełnie inny, niż ten z pierwszej instancji, od nadania możliwości orzeczenia jednoosobowo kary banicji. W związku z czym, apeluję o odrzucenie lub zmianę ustawy, jak wspomniałem na wstępie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by Michal_Feliks »

anglov wrote:Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

ze względu na dobro obywateli, apeluję o odrzucenie albo zmianę ustawy. Efektem wejścia w życie przepisów proponowanych w ustawie, będzie możliwość wydania wyroku banicji wyłącznie przez jednego asesora. Kara banicji jest zbyt brzemienna w skutkach, aby mogła być rozpatrywana w takim składzie.

Wysoka Izbo, pamiętam sprawę, w której Skład Orzekający wydał karę banicji, bez przeprowadzenia rozprawy, w przeciągu niewiele ponad dnia, od wyznaczenia Sędziów zajmujących się sprawą. To były czasy, gdy prawa obywatelskie nie były tak respektowane jak dziś, a takie sytuacje mogły mieć miejsce. Wiele rzeczy się zmieniło od tego czasu. Tak naprawdę, wielkim krokiem naprzód w tej kwestii był znienawidzony przez wszystkich Kodeks Postępowania Sądowego. Mimo jego objętości i nieuzasadnionej chęci skodyfikowania wszystkiego, część przepisów w nim zawartych, moim zdaniem, postawiła obywatela na lepszej pozycji, jeśli chodzi o obronę jego praw. Gdy poczyniliśmy kroki naprzód, nie cofajmy się.

Banicja jest niczym innym jak wykluczeniem obywatela ze społeczeństwa. Nie ma wśród nas takiej osoby, która miałaby moralne prawo do podjęcia takiej decyzji samodzielnie. Nadanie takiej możliwości pojedynczym asesorom jest czymś, na co nie mogę się zgodzić i absolutnie się temu sprzeciwiam.

Zdecydowanie mniej groźne w skutkach jest to, gdy odwoławczy skład sędziowski nie jest zupełnie inny, niż ten z pierwszej instancji, od nadania możliwości orzeczenia jednoosobowo kary banicji. W związku z czym, apeluję o odrzucenie lub zmianę ustawy, jak wspomniałem na wstępie.


Ustawa wciąż umożliwi Marszałkowi Trybunału wyznaczenie dodatkowego Asesora w sprawach o szczególnej istotności. Ponadto, wciąż pozostanie postępowanie odwoławcze. Ale jestem otwarty na poprawki. Czy chciałby JKW jakiegoś konkretnego zapisu?
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by Roland »

<<helwetyk romański mode on>>
Szanowny wnioskodawco! Apeluję o dostosowanie treści w/w projektu do wymogów ustawy o Dzienniku Praw KS, tj. o zawarcie pierwotnego brzmienia przepisów uchylanych oraz nowelizowanych. Tak się godzi, tak jest dumnie, tak jest zacnie.
<<helwetyk romański mode off>>

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!


Niezwykle cieszy mnie fakt, że chce się ulżyć Marszałkowi TK w jego codziennej krucjacie o #wolnesądy. Proponuję jednak w trybie autopoprawki dodać zastrzeżenie, że w przypadku spraw karnych, których przedmiotem są czyny zagrożone karą banicji Skład Orzekający musi być nie mniejszy niż 3 asesorów. Tu w istocie należy przychylić się do argumentacji Króla Teutonii.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by anglov »

Michal_Feliks wrote:Ustawa wciąż umożliwi Marszałkowi Trybunału wyznaczenie dodatkowego Asesora w sprawach o szczególnej istotności. Ponadto, wciąż pozostanie postępowanie odwoławcze. Ale jestem otwarty na poprawki. Czy chciałby JKW jakiegoś konkretnego zapisu?


Zgadza się, zezwala. Lecz nie jest to gwarantowane, a w sprawach o tak dużej wadze, w mojej ocenie powinno być to gwarantowane.

Myślę że rozwiązanie proponowane przez W. Cz. Marszałka Trybunału Koronnego, będą wystarczające.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by Michal_Feliks »

Dokonam zmiany w trybie autopoprawki jutro wieczorem (festiwal, liczne zajecia), choc nie ukrywalbym rozwiazania 2+3, gdzie w pierwszej instancji w sprawach, umownie, trudnych, orzeka dwóch asesorow, a w drugiej - trzech.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Post by KJAF »

WKiKM,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Rada Ministrów sceptycznie podchodzi do pewnych założeń przedstawionego projektu. Ale nie do wszystkich.

Po pierwsze, nie do końca podoba mi się pierwotny pomysł z fakultatywnie zwiększonym SO w sprawach dużej wagi, miast obligatoryjnym. Teoretycznie można się odwoływać, w praktyce kara zostaje wykonana z chwilą wydania wyroku w I instancji. W przypadku więzienia, nie można zwrócić nikomu dni w których pozostawał w więzieniu (odszkodowanie w naszej rzeczywistości wiele nie zmienia), nie wspominając o banicji która skutkuje całkowitym odcięciem od Sarmacji na pewien czas.

Trzeba też mieć na uwadze, że przepisy o pozbawieniu wolności bądź banicji są sprzężone z innymi, jak np. utratą funkcji publicznych. Niewłaściwie zasądzona kara może spowodować w efekcie nie tylko czasowego bana na KS, ale i pozbawić kogoś stanowiska. O ile za banicję można dostać odszkodowanie (co i tak jest śmiesznym wyrównaniem), to mogą zrodzić się komplikacje przy ustalaniu, czy należy przywrócić stanowisko a decyzje osoby która została powołana na wakujące stanowisko, są ważne z punktu widzenia prawa.

Tego typu sprawy to naprawdę istotna kwestia, więc zamiana wymogu większego składu z obligatoryjnego na fakultatywny, to delikatna rzecz.

Ja bym poszedł w kierunku wyrzucenia dwuosobowego SO ze spraw powyżej miesiąca, ale banicja i 6 miesięcy zmniejszone do 2. Ot, tak dla bezpieczeństwa, i nie jako możliwość, ale wymóg. Prawdą jest, że jednoosobowe składy się przydadzą, ale niestety prawdą jest i to, że czasami musi być ustawowy obowiązek powiększonego składu — ale obowiązek, nie możliwość. Bo teoretycznie jest ładnie, w praktyce różne rzeczy się dzieją w TK, a piszę to jako były asesor i marszałek.

Problemem też jest to, że kara podlega wykonaniu natychmiastowo. Gdyby wyrok stawał się prawomocny dopiero po odstąpieniu od apelacji/upłynięciu terminu na nią/wydaniu wyroku w II instancji, to wtedy istotnie, powiększone Składy Orzekające stawałby się zbędne, bo i tak jest jeszcze możliwość odwoływania się. W przypadku gdzie możemy kogoś wyrzucić z KS i namieszać w jego karierze, ewentualny powrót i wycofywanie się z tego to tylko same kłopoty.

Dalej, nie podoba mi się wymóg rozpatrywania spraw ustrojowych w pełnym składzie. Skoro zmniejszamy liczbę ATK w SO, to i tutaj powinniśmy zostawić status quo. Są takie sprawy, w których nie jest potrzebny cały skład. Nie ma więc potrzeby żeby angażować do tego cały TK, tym bardziej, że przecież wniosek o ustrojówkę może złożyć sam TK czy Książę, więc potem siłą rzeczy musieliby orzekać we własnych wnioskach — bo przecież jest pełny skład, bez wyjątków. No i zawsze mamy rezerwę kadrową, jeżeli ktoś się wyłączy ze sprawy bądź utraci mandat, to jest duża roszada w składzie i nie ma jak go zastąpić. Dodatkowo, nowo powołany asesor na dzień dobry dostawałby członkostwo w SO w sprawie ustrojowej. Dlatego zostawiłbym to jak jest, z 3 asesorami + dowolnością w powiększaniu składu.

Swego czasu w ten sposób znowelizowałem kodeksy, żeby wprowadzić trochę luzu dla Marszałka. A to poprzez powiększanie SO w ustrojówkach o tyle asesorów, ile będzie to potrzebne. Normą jest więc 3 asesorów, ale jeżeli sprawa jest naprawdę zawiła, można dodawać sędziów do oporu. Może, ale nie musi.

Są takie kwestie, w których oskarżony musi mieć zagwarantowane jakieś prawa, ale są i takie, w których to Marszałek powinien mieć większą swobodą. Niestety widzę, że poprawka zapowiada odwrócenie tej zależności.

Dlatego jeżeli chodzi o zmniejszanie liczby ATK w SO, możliwości powiększania składu w pewnych przypadkach, czy nawet rzeczy nieobjęte poprawką jak zmiana terminu wykonywalności wyroku, to jestem jak najbardziej za. W pozostałych kwestiach pozostaję sceptyczny, co uargumentowałem powyżej.
Locked

Return to “Sala obrad”