Page 2 of 2

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Posted: 5 Aug 2017, o 21:18
by John Rasmusen
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W związku z zapowiedzią złożenia autopoprawek przez autora proponowanej ustawy, postanawiam o przedłużeniu pierwszego czytania o dwa dni, tj. do 7 sierpnia 2017 r., do godziny 22:15.

Proszę również o dopisanie do projektu pierwotnego brzmienia zmienianych przepisów.
(-)John v-hr. Rasmusen
Wicemarszałek Sejmu

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowan

Posted: 11 Aug 2017, o 13:11
by John Rasmusen
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Zarządzam przejście do II czytania, tj. głosowania. Potrwa ono trzy dni - do 14 sierpnia 2017 r. do godziny 14:10.(-)John v-hr. Rasmusen
Wicemarszałek Sejmu