Page 1 of 1

Sclaviński Związek Gier Komputerowych. Upoważnienie

Posted: 24 Oct 2017, o 17:55
by AG617
Czy konsul wyraża zgodę na dodanie podkategorii Scawinski Związek Gier Komputerowych?

Re: Sclaviński Związek Gier Komputerowych. Upoważnienie

Posted: 24 Oct 2017, o 18:09
by Cudzoziemiec 1
Nie rozumiem pytania, przyznaję.

Proszę rozwinąć myśl, opisać co to itd., no i czego Pan oczekuje.

Re: Sclaviński Związek Gier Komputerowych. Upoważnienie

Posted: 24 Oct 2017, o 18:14
by AG617
Chodzi o Sclaviński Związek Gier Komputerowych. Związek będzie się organizacją gier komputerowych dla obywateli Sarmacji, a szczególności obywateli Sclavinii.