Page 5 of 6

Re: Ogłoszenia Prezydium Rady

Posted: 7 Jan 2017, o 16:09
by Mustafa Owski
Roland wrote:Tragizujecie :D Balowanie jest wspaniałe, ale ja jak już baluję, to w soboty :D


Przeca święto było! Poza tym piąteczek piątunio!

Re: Ogłoszenia Prezydium Rady

Posted: 7 Jan 2017, o 17:11
by Roland
Prezydium Rady zadecydowało o przekazaniu nadzoru nad instytucjami naszej prowincji w DSG panu Owskiemu. Jednocześnie uznano, że dostępy finansowe zostaną nadane również panu Popowowi-Chojnackiemu, a dostępy redaktorskie również panu Heachowi-Romańskiemu. W planach jest uporządkowanie finansów instytucji i aktualizacja informacji zawartych na stronach sclavińskich w DSG.

Re: Ogłoszenia Prezydium Rady

Posted: 8 Jan 2017, o 21:45
by Ignacy
Korzystając z chwili totalnych nudów po zjedzeniu ruskich pierogów postanowiłem ogarnąć budynki i zarchiwizować stare wątki. Brak pajęczyn w Budynku Prezydium Rady i w Pałacu Aarona Rozmana, yey!

Nie, ten wątek nie jest zbyt oficjalnym wątkiem urzędowym, bez nienawiści proszę.

Re: Ogłoszenia Prezydium Rady

Posted: 10 Jan 2017, o 11:57
by Roland
W związku z zakończonym głosowaniem Rady nad uchwałą o odebraniu obywatelstwa Emilowi Potockiemu i złożeniu przez Radę na ręce Prezydium Rady decyzji o odebraniu obywatelstwa, Prezydium Rady zawiadamia o wykonaniu uchwały.

Re: Ogłoszenia Prezydium Rady

Posted: 14 Jan 2017, o 22:14
by Roland
Eldorat, 14 stycznia 2017 roku


O G Ł O S Z E N I E


Do publicznej wiadomości podaje się, że w związku z trybem i zasadami wyboru Konsula Sclavinii, określonymi w Konstytucji Konsulatu Sclavinii w dniu dzisiejszym Prezydium Rady poczyniło przygotowania do realizacji przepisów wskazanych w ustawie zasadniczej, w taki sposób, że:
  1. W dziale Pałac Aarona Rozmana tylko członkowie grupy Konsulat Sclavinii mają prawo do głosowania w ankietach.
  2. Zaktualizowano grupę Konsulat Sclavinii w taki sposób, że pozostawiono w niej tylko te osoby, które obecnie posiadają obywatelstwo sclavińskie.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA

R. Heach-Romański,
Członek Prezydium Rady

Re: Tablica Ogłoszeń Zgromadzenia Prokonsulów

Posted: 26 Jan 2017, o 00:31
by Roland
KOMUNIKAT Z DNIA 26 stycznia 2017 roku


W związku z tym, że Ustawa o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii stanowi, że z chwilą wyboru Konsula Sclavinii uchwały Prezydium Rady tracą moc prawną, mając na uwadze zapewnienie sprawnego działania instytucji państwowych Konsul Sclavinii powołał osoby dotychczas sprawujące funkcje publiczne na stosowne urzędy.


Image

Re: Tablica Ogłoszeń Zgromadzenia Prokonsulów

Posted: 9 Feb 2017, o 13:53
by Roland
Szanowni!

Od dzisiaj do poniedziałku włącznie udaję się na urlop. Wynika to z faktu, że w poniedziałek 13 lutego br. odbędzie się obrona mojej pracy dyplomowej. W związku z tym, mam nadzieję że jest to zrozumiałe, priorytetem jest dla mnie należyte przygotowanie się do egzaminu inżynierskiego.

Mając na uwadze sprawne działanie Konsulatu oraz konstytucyjne uprawnienie, powołałem w chwili obecnej Sz. P. Ignacego Popowa-Chojnackiego na urząd Wicekonsula. Moja nieobecność nie jest długa, ale lepiej chuchać na zimne.

W sposób uroczysty wręczam więc Sz. P. Popowowi-Chojnackiemu nominację. Życzę owocnej pracy i oby nie wydarzyły się żadne komplikacje. Proszę trzymać kciuki za Konsula :D


Z wyrazami estymy,
Image

Re: Tablica Ogłoszeń Zgromadzenia Prokonsulów

Posted: 9 Feb 2017, o 18:59
by Ignacy
Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Jest mi niezmiernie miło móc przez tę pare dni piastować ważną funkcję Wicekonsula. Dziękuję Konsulowi za zaufanie i życzę jak najlepszych wyników w nauce, w końcu - Sclavinia jest bezpieczna! Wszelkie sprawy, które potrzebują NIEZWŁOCZNEJ reakcji proszę kierować w siedzibie Konsula, bądź poprzez Pocztę Konną. Należy zauważyć, że moim jedynym obowiązkiem jest czuwać nad ciągłością władzy, a więc nie będę wchodził w drogę Konsulowi Heachowi, który realizuje swój plan wyborczy.
Korzystając z tego, że z tego miejsca mogę do Was - drodzy Sclavińczycy przemawiać, informuję tylko, że razem z całą Prokuratorią pracuję nad ustawą o finansach Konsulatu Sclavinii. Aktualnie rozpoczynamy pisanie ostatnich dwóch artykułów. Następnie przejdzie to jeszcze przez poprawki Konsula Heacha, gdyż dobrym legislatorem nie jestem - poprawki będą pewnie niezbędne. Finalnie praca zostanie Państwu przedstawiona za około dwa tygodnie.

NIECH TRWA OSTATECZNA KRUCJATA
(—) Ignacy Popow-Chojnacki

Re: Tablica Ogłoszeń Zgromadzenia Prokonsulów

Posted: 13 Feb 2017, o 20:52
by Roland
Szanowni!

Mój krótki urlop dobiegł końca. Jako, że jestem już w stanie osobiście sprawować obowiązki Konsula w dniu dzisiejszym wydałem postanowienie o odwołaniu Wicekonsula. Chciałbym serdecznie podziękować panu Popowowi-Chojnackiemu za ofiarną służbę Narodowi sclavińskiemu i godne zastępstwo.

Re: Tablica Ogłoszeń Zgromadzenia Prokonsulów

Posted: 4 Apr 2017, o 20:30
by Roland
OBWIESZCZENIE KONSULA
O DOSTOSOWANIU SYSTEMU ODOLANIS DO WYMOGÓW USTAWY O OBYWATELSTWIE SCLAVIŃSKIM


W dniu dzisiejszym urząd konsularny został ukończony. Finalizacji uległy prace mające na celu implementację ustawy o obywatelstwie sclavińskim. Wnioski o nadanie i zbycie obywatelstwa sclavińskiego można od dzisiaj (i trzeba :D) składać po przez system Odolanis. Do tego celu służy Centralny Urząd Konsularny.

Konsularną Ewidencję Obywateli można natomiast podziwiać pod tym linkiem. Najpóźniej do końca dnia jutrzejszego wprowadzę do KEO osoby aktualnie posiadające obywatelstwo.

Niniejszym też zawiadamiam o wejściu w życie nowej ustawy o obywatelstwie sclavińskim.