Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Miejsce na składanie wniosków o dotacje oraz zapytania do Jej Królewskiej Mości
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Vladimir »

Wasza Królewska Mość,

Składam na ręce Waszej Królewskiej Mości wniosek o utworzenie Lokalnego Okręgu Administracyjnego — Palatynatu Lichtensteinu, który składałby się z nadanych mi przez JKW Tomasza Ivona Hugona lenn — Hrabstwa Abvienolheimu i Baronii Tselebormu.

Na czele Palatynatu stałby, co oczywiste, Palatyn. Nie rządziłby jednak sam. Obok Palatyna istniałby również Lihtenštánthing, w skład którego wchodziliby wszyscy członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy zamieszkują Królestwo i posiadają na jej terenie lenno i którzy zechcieliby przyłączyć do Palatynatu.

Poniżej przedstawiam proponowany Statut.

Ja, Vladimir ik Lihtenštán, sarmacki diuk Abvienolheimu i wicehrabia Tselebormu, baronet Królestwa Nowej Teutonii w trosce o powierzone mi prawem lennym ziemie kreuję na mocy praw Królestwa Teutonii jedną, niepodzielną dziedzinę – Palatynat Lichtensteinu.

Art. 1. [Definicje]
 1. Palatynat Lichtensteinu (dalej: Palatynat) to Lokalny Okręg Administracyjny.
 2. Palatyn Lichtensteinu (dalej Palatyn) to zarządca Lokalnego Okręgu Administracyjnego.


Art. 2. [Granice Palatynatu]
 1. W skład Palatynatu wchodzą ziemie Hrabstwa Abvienolheimu i Baronii Tselebormu.
 2. Hrabstwo Abvienolheimu obejmuje terytoria położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka.
 3. Baronia Tselebormu obejmuje cytadelę i osadę Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej.
 4. Terytorium Palatynatu może ulec powiększeniu o ziemie lenne znajdujące się na terytorium Królestwa Teutonii i należące do członków Rodu von Lichtenstein za ich zgodą.

Art. 3. [Palatyn]
 1. Palatyn jest zarządcą Palatynatu.
 2. Pierwszym Palatynem zostaje Vladimir ik Lihtenštán.
 3. Palatynowi przynależą godności: Wielkiego Przeora Slavii i Arcybiskupa Królestwa, Miecza Jakobowego na Wschodzie, Arcykanclerza Loardii i Teutonii.

Art. 4. [Sejm Lichtensteinu – Lihtenštánthing]
 1. W skład Sejmu Lichtensteinu (teu. Lihtenštánthingu) wchodzą członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy przyłączyli swoje lenna do Palatynatu.
 2. Lihtenštánthingu udziela Palatynowi wiążących opinii we wszystkich kwestiach administracyjnych.

Art. 5. [Opróżnienie Stolca Palatyńskiego i sukcesja]
 1. Palatyn wyznacza swojego następcę spośród członków Rodu von Lichtenstein.
 2. Palatyn pełni swój urząd do chwili: (1) ustąpienia ze Stolca Palatyńskiego przez jawną publikację aktu ustąpienia, (2) śmierci.
 3. Opróżnienie Stolca Palatyńskiego stwierdza Lihtenštánthing lub w przypadku jego braku – Król Teutonii.
 4. Jeśli Palatyn nie wyznaczy następcy, zarząd nad Palatynatem przechodzi na najstarszego członka Rodu von Lichtenstein zamieszkującego Królestwo Teutonii.
 5. Jeśli Królestwo Teutonii nie zamieszkuje żaden członek Rodu von Lichtenstein, Palatyna wyznacza Król Teutonii lub rozwiązuje Palatynat.

Art. 6. [Zastępca Palatyna]
 1. Palatyn powołuje i odwołuje w jawnym obwieszczeniu swojego zastępcę wypełniającego w całości lub częściowo obowiązki zarządcy.
 2. Obwieszczenie musi zawierać określenie zakresu scedowanych obowiązków.
 3. Zastępcy Palatyna wypełniającego częściowo obowiązki zarządy przynależy tytuł Kanclerza Palatynatu.
 4. Zastępcy Palatyna wypełniającego w całości obowiązki zarządcy przynależy tytuł Regenta Palatynatu.

Art. 7. [Przepisy końcowe]
 1. Statut nadaje Palatyn za zgodą Króla Teutonii.
 2. Zmian w Statucie dokonać może tylko Lihtenštánthing.
 3. Zmiana Statutu jest prawomocna po jej akceptacji przez Króla Teutonii.


Jestem gotów odpowiedzieć na każde pytania i rozwiać każdą wątpliwość. Jestem również otwarty na sugestie zmian.
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Guedes de Lima »

Czym jest Stolec Palatyński?
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by kaxiu »

Guedes de Lima wrote:Czym jest Stolec Palatyński?

Myślę, że lepiej w to nie wnikać.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Hugo »

kaxiu wrote:
Guedes de Lima wrote:Czym jest Stolec Palatyński?

Myślę, że lepiej w to nie wnikać.

To może być twarda sprawa. To jest raczej rzadki temat rozmów.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Guedes de Lima »

Hugo wrote:
kaxiu wrote:
Guedes de Lima wrote:Czym jest Stolec Palatyński?

Myślę, że lepiej w to nie wnikać.

To może być twarda sprawa. To jest raczej rzadki temat rozmów.


WKW, mamy więc do czynienia z paradoksem. Rzadki a zarazem częsty. Dziękuję za obrazowe wyjaśnienie.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Hugo »

Guedes de Lima wrote:
Hugo wrote:
kaxiu wrote:
Guedes de Lima wrote:Czym jest Stolec Palatyński?

Myślę, że lepiej w to nie wnikać.

To może być twarda sprawa. To jest raczej rzadki temat rozmów.


WKW, mamy więc do czynienia z paradoksem. Rzadki a zarazem częsty. Dziękuję za obrazowe wyjaśnienie.

Rzadki a twardy... ale nie idźmy już tą drogą
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Jedno pytanie — statut nie przewiduje sytuacji gdy rzeczone ziemie lenne lennami być przestają. Co wówczas?
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Vladimir »

Jestem rozczarowany tymi podśmiechujkami w urzędowym wątku na Zamku Królewskim. Jestem w stanie zrozumieć znudzonych arystokratów, ale Waszej Książęcej Wysokości to nie przystoi. Stolec to piękne, dawne określenie tronu.

RCA wrote:Jedno pytanie — statut nie przewiduje sytuacji gdy rzeczone ziemie lenne lennami być przestają. Co wówczas?


Wasza Książęca Mość! Rozumiem to inaczej. Ziemie lenne, to ziemie lenne. Ich kreacja pozostaje w gestii Księcia Sarmacji. Lokale Okręgi Administracje to znowuż inna para kaloszy, ich kreacja pozostaje w gestii Króla Teutonii. Mógłbym wybrać, jeśli tylko bym tego chciał, zupełnie inne tereny i wnioskować o przyznanie im statusu LOA w ramach Królestwa, jednak poprzednik Waszej Książęcej Mości powierzył mi lenna na terenie Teutonii. Powiedzmy, że już się do nich przyzwyczaiłem, dlatego też na ich terenach chciałbym utworzyć LOA, bo taką możliwość daje mi prawo teutońskie.

Jeśli w przyszłości Abvienolheim lub Tseleborm utraciłyby status lenn, nie byłyby nimi, ale nadal pozostawałyby LOA, chyba że i Palatynat zostałby rozwiązany. Ot, tak to widzę. Można powiedzieć, że Abvienolheim, Tseleborm i ewentualny Palatynat to jednostki połączone unią personalną, ale zachowujące odrębność w statusie, jaki posiadają w sarmackim systemie i teutońskim.
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Hugo »

Vladimir wrote:
Jestem rozczarowany tymi podśmiechujkami w urzędowym wątku na Zamku Królewskim. Jestem w stanie zrozumieć znudzonych arystokratów, ale Waszej Książęcej Wysokości to nie przystoi. Stolec to piękne, dawne określenie tronu.

Oj, kołacze mi się w głowie przypowieść o kotle goniącym garnek. Jednak mój stetryczały umysł płata czasem figle, więc już sobie idę...
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Sala Petentów [Úre Inafratenzaale]”