Pomoc socjalna dla nowych mieszkańców Teutonii

Miejsce na składanie wniosków o dotacje oraz zapytania do Jej Królewskiej Mości
Locked
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Pomoc socjalna dla nowych mieszkańców Teutonii

Post by Joanna Izabela »

O pomoc socjalną w wysokości 15 000 Ⱡ może ubiegać się każdy obywatel teutoński, który zamieszkał w Księstwie Sarmacji nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku.

Wniosek należy złożyć w Sali Petentów. Powinien zawierać on ID mieszkańca, imię i nazwisko, datę zamieszkania w Sarmacji oraz oświadczenie o treści:
"Zobowiązuję się na okres 3 miesięcy nie opuszczać terenu Królestwa Teutonii i być jej aktywnym obywatelem".

Za aktywnego obywatela uznajemy osobę, która w przeciągu 30 dni:
1. zamieściła 10 wypowiedzi w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego; lub
2. zamieściła 3 wypowiedzi w jawnych działach Forum Królestwa Teutonii.
W przypadku niewywiązania się z oświadczenia mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu zasiłku.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Locked

Return to “Sala Petentów [Úre Inafratenzaale]”