Wniosek o obywatelstwo i zapomogę

Miejsce na składanie wniosków o dotacje oraz zapytania do Jej Królewskiej Mości
Locked
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Wniosek o obywatelstwo i zapomogę

Post by Brunon Krasnodębski »

Srebrny Róg, dn. 27 lipca 2020 roku
WNIOSEK
O NADANIE OBYWATELSTWA
I PRZYZNANIE ZAPOMOGI
Na podstawie art. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim wnoszę o nadanie mi obywatelstwa teutońskiego.

Jednocześnie wnoszę o przyznanie mi zapomogi socjalnej dla nowych mieszkańców.
Łączę wyrazy szacunku
/-/ B. Krasnodębski
W załączniku:
- podpisana przysięga obywatelska,
- podpisane oświadczenie.
Załącznik nr 1:
Ja, Brunon Krasnodębski, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Teutonii podążać będę za naukami Hergoliena Wielkiego. Wobec Króla i Narodu swego będę lojalny, a postępowaniem swym honoru nie splamię. Mężnie, niczym pod Argon Cux, przed wrogiem bronił teutońskich ziem będę. A gdybym przysięgę swą złamał, niechaj wyklętym i pozbawionym godności się stanę, bowiem decydować o Teutonii losie nie byłbym godzien. Jedna Teutonia, Jeden Naród, Jeden Król.
/-/ B. Krasnodębski
Załącznik nr 2:
Zobowiązuję się na okres 3 miesięcy nie opuszczać terenu Królestwa Teutonii i być jej aktywnym obywatelem.
/-/ B. Krasnodębski
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Locked

Return to “Sala Petentów [Úre Inafratenzaale]”