Page 1 of 1

Wniosek

Posted: 9 Jun 2019, o 10:09
by FvS
1. Nazwa instytucji: Ród Powietrznych
2. Lokalizacja instytucji: Książęce Miasto Grodzisk
3. Nr paszportu właściciela instytucji: AG939
4. Typ instytucji: Ród
5. Prawo publikacji: nie
6. Potwierdzenie przelewu:

Re: Wniosek

Posted: 9 Jun 2019, o 10:11
by FvS
Image

Re: Wniosek

Posted: 9 Jun 2019, o 10:16
by FvS
Proszę o zmianę:
NAZWA NA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Grodzisku
TYP: Instytucja Prywatna

Re: Wniosek

Posted: 25 Jun 2019, o 14:48
by Jego Nieaktywność
Poważany Wnioskodawco,

informuję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Instytucja została założona, z tym zastrzeżeniem, że nazwę skrócono do "Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej". Rozpatrując wniosek ustalono, że maksymalna liczba znaków do wykorzystania w nazwie instytucji wynosi 50 oraz że zaliczają się do niej spacje. Jako że wniosek nie został całkowicie zrealizowany, stwierdzam, że wnioskodawcy przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany nazwy instytucji.

Jeśli Wnioskodawca chce z tego prawa skorzystać, proszę o kontakt przez Pocztę Konną.

Z biurokratycznym pozdrowieniem
(—) Seweryn baron Santecki
Minister Spraw Wewnętrznych