Page 1 of 2

Rejestracja rodu

Posted: 26 Jun 2019, o 20:57
by FvS
Nazwa: Ród von Sarm
Typ: Ród
Możliwość Publikacji: Nie
Postanowienie Księcia: http://prawo.sarmacja.org/akt,11001.html
Potwierdzenie Przelewu:

Image

Re: Rejestracja rodu

Posted: 26 Jun 2019, o 21:13
by FvS
Dlaczego opłata została zwrócona?

Re: Rejestracja rodu

Posted: 26 Jun 2019, o 21:16
by Jego Nieaktywność
Poważany Wnioskodawco,

w przypadku rejestracji instytucji rodowej obowiązuje przepis art. 5. ust. 1 Ustawy Sejmu nr 263 o rodach Księstwa Sarmacji z dnia 29 października 2015 r.:

Opłata od założenia instytucji rodowej wynosi 10000 libertów i jest dochodem Dworu Książęcego.


Nieprawidłowo wniesiona opłata została zwrócona na konto Wnioskodawcy. Wniosek zostanie zrealizowany po naprawieniu uchybienia.

Z biurokratycznym pozdrowieniem
(—) Seweryn baron Santecki
Minister Spraw Wewnętrznych

Re: Rejestracja rodu

Posted: 26 Jun 2019, o 21:20
by FvS
Czy co mamy zrobić?

Re: Rejestracja rodu

Posted: 26 Jun 2019, o 21:20
by FvS
A, dobrze zrozumiałem

Re: Rejestracja rodu

Posted: 26 Jun 2019, o 21:35
by Jego Nieaktywność
@Powietrzny

Poważany Wnioskodawco,

prawidłowym i oczekiwanym przez organ działaniem Wnioskodawcy winno być wniesienie rzeczonej opłaty na konto Dworu Książęcego oraz opublikowanie w niniejszym wątku poświadczenia o jej uiszczeniu.

(—) Severin von Verwaltung
Minister Spraw Wewnętrznych

Re: Rejestracja rodu

Posted: 26 Jun 2019, o 22:20
by FvS
Ja to zrobiłem dawno

Re: Rejestracja rodu

Posted: 27 Jun 2019, o 10:13
by FvS
To jest z 21 czerwca, żeby wpisać do rejestru

Image

Re: Rejestracja rodu

Posted: 27 Jun 2019, o 11:09
by Jego Nieaktywność
Poważany Wnioskodawco,

należy jeszcze wskazać lokalizację instytucji rodu. Po uzupełnieniu tej informacji, instytucja rodu zostanie założona.

Z biurokratycznym pozdrowieniem
(—) Severin von Verwaltung
Minister Spraw Wewnętrznych

Re: Rejestracja rodu

Posted: 27 Jun 2019, o 11:21
by FvS
Sola