Page 1 of 1

Wniosek o utworzenie instytucji

Posted: 7 Aug 2019, o 11:12
by Jego Nieaktywność
Szanowni Panowie Ministrowie,

niniejszym zwracam się z wnioskiem o utworzenie następującej instytucji:

Nazwa instytucji: Krzywe Spojrzenie
Lokalizację instytucji: Angemont
Nr paszportu właściciela instytucji: AG763
Typ instytucji : gazeta
Prawo publikacji: Tak

Image

Z wyrazami szacunku
(—)Severin von Verwaltung

Re: Wniosek o utworzenie instytucji

Posted: 7 Aug 2019, o 11:39
by Shostakovich
Czcigodny Panie,


informuję o wykonaniu wniosku. Lekkiego i rzetelnego pióra!

(—) Poważany Minister Spraw Wewnętrznych
Image