Page 1 of 1

Wniosek o zmianę danych instytucji

Posted: 24 Aug 2019, o 16:22
by Santi Vilarte
Zwracam się z wnioskiem o zmianę umiejscowienia instytucji Sarmacka Szkoła Służby Państwowej:
https://www.sarmacja.org/instytucja/profil/S00295

z: Grodzisk, na: Angemont

Image

Re: Wniosek o zmianę danych instytucji

Posted: 24 Aug 2019, o 18:49
by Marek
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Wszelkie problemy oraz pytania odnośnie wniosku, proszę kierować Pocztą Konną.

Marek von Thorn-Chojnacki
Wiceminister Spraw Wewnętrznych