Baza Prawna KMA

Dyskusje dotyczące narracyjnego życia stolicy Królestwa Baridasu
Forum rules
Image
ALMERSKA KOMUNIKACJA MIEJSKA
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE P.O. KASZTELANA ALMERY
ws. wysokości wynagrodzeń za aktywność

z dnia 19 lipca 2015 roku.


 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia za pojedynczą wypowiedź na poziomie 100 lt.
 2. Każda zarejestrowana posiadłość w Almerskim Biurze Meldunkowym zwiększa pojedyncze wynagrodzenie o 40 lt.
 3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
Image
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE P.O. KASZTELANA ALMERY
ws. powołania Rady KM Almery III kadencji

z dnia 19 lipca 2015 roku


 1. Na podstawie Rozporządzenia Kasztelana Almery z dnia 11 marca 2015 roku, po przeprowadzeniu zgłoszeń, w ramach których zgłoszono ilość kandydatur równą miejsc w Radzie Miasta, powołuje się Radę Królewskiego Miasta Almery w składzie:
  • Wierny Obywatel Tomasz Mancini,
  • wicehrabina Irmina de Vellior-Buddus,
  • Szlachetna Dama Zoara Kolineusz.
 2. Na Przewodniczącego Rady Królewskiego Miasta Almery III kadencji wskazuje się wicehrabinę Irminę de Vellior-Buddus.
 3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Image
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE P.O. KASZTELANA ALMERY
ws. wypłaty wynagrodzeń za aktywność

z dnia 30 lipca 2015 roku.


 1. Na podstawie Regulaminu działu KM Almery dokonuje się wypłaty wynagrodzeń za aktywność, zgodnie z przelicznikiem 100Ⱡ za każdą pojedynczą wypowiedź i 40Ⱡ za każdą zarejestrowaną posiadłość, w dziale KM Almery w okresie od 19 lipca 2015 roku do 29 lipca 2015 roku. Listę wypłat stanowi załącznik do postanowienia.
 2. Pomija się wypłatę wynagrodzeń dla p.o. Kasztelana Almery.
 3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Image


ZAŁĄCZNIK wrote:
 1. Siergiusz Asketil — 180Ⱡ,
 2. Daniel Krak De Shall Vie — 420Ⱡ,
 3. Irmina de Vellior-Buddus — 5760Ⱡ,
 4. Zoara Kolineusz — 560Ⱡ,
 5. Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza — 280Ⱡ,
 6. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov — 1980Ⱡ,
 7. Julian Fer — 1100Ⱡ,
 8. Wojciech Wiśnicki - 140Ⱡ,
 9. Tomasz Mancini - 140Ⱡ.

  Łącznie: 10560Ⱡ.
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE P.O. KASZTELANA ALMERY
ws. wypłaty wynagrodzeń za aktywność

z dnia 8 sierpnia 2015 roku.


 1. Na podstawie Regulaminu działu KM Almery dokonuje się wypłaty wynagrodzeń za aktywność, zgodnie z przelicznikiem 100Ⱡ za każdą pojedynczą wypowiedź i 40Ⱡ za każdą zarejestrowaną posiadłość, w dziale KM Almery w okresie od 30 lipca 2015 roku do 8 sierpnia 2015 roku. Listę wypłat stanowi załącznik do postanowienia.
 2. Pomija się wypłatę wynagrodzenia dla Kasztelana Almery.
 3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Image


ZAŁĄCZNIK wrote:
 1. Siergiusz Asketil — 540Ⱡ,
 2. Ivan von Lichtenstein — 100Ⱡ,
 3. Irmina de Vellior-Buddus — 2160Ⱡ,
 4. Zoara Kolineusz — 280Ⱡ,
 5. Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza — 140Ⱡ,
 6. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov — 440Ⱡ,
 7. Julian Fer — 100Ⱡ,
 8. Teodozjusz Azoramath-Arped - 300Ⱡ,

  Łącznie: 4060Ⱡ.
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE KASZTELANA ALMERY
ws. ustalenia opłat za zakup gruntów w Almerze

z dnia 18 sierpnia 2015 roku.


 1. Opłata za zakup gruntu wynosi 2000Ⱡ.
 2. Opłata za zakup drugiego gruntu wynosi 3000Ⱡ, trzeciego 4000Ⱡ itd.
 3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
Image
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE KASZTELANA ALMERY
ws. zarządzenia wyboru Rady Królewskiego Miasta Almery

z dnia 22 września 2015 roku.


 1. Na podstawie § 2. Rozporządzenia Kasztelana Almery z dnia 11 marca 2015 roku zarządza się wybór Rady Królewskiego Miasta Almery IV kadencji:
  1. Termin zgłaszania kandydatur: od 23 września 2015 roku, 20:30 do 28 września 2015 roku, 20:30.
  2. Termin głosowania: od 28 września 2015 roku, 21:30 do 2 października 2015 roku, 21:30.
 2. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Image
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE P.O. KASZTELANA ALMERY
ws. powołania Rady KM Almery IV kadencji

z 1 października 2015 roku.


 1. Na podstawie Rozporządzenia Kasztelana Almery z dnia 11 marca 2015 roku, po przeprowadzeniu zgłoszeń, w ramach których zgłoszono ilość kandydatur równą miejsc w Radzie Miasta, powołuje się Radę Królewskiego Miasta Almery w składzie:
  • Jaśnie Wielmożny Markus Arped,
  • Wielmożna Pani Irmina de Vellior,
  • Wierny Obywatel Kristian Arped.
 2. Na Przewodniczącego Rady Królewskiego Miasta Almery IV kadencji wskazuje się wicehrabinę Irminę de Vellior.
 3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Image
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE KASZTELANA ALMERY
ws. zarządzenia wyboru Rady Królewskiego Miasta Almery

z dnia 13 lutego 2016 roku.


 1. Na podstawie § 2. Rozporządzenia Kasztelana Almery z dnia 11 marca 2015 roku zarządza się wybór Rady Królewskiego Miasta Almery V kadencji:
  1. Termin zgłaszania kandydatur: od 13 lutego 2016 roku, 21:30 do 18 lutego 2015 roku, 21:30.
  2. Termin głosowania: od 19 lutego 2016 roku, 20:00 do 23 lutego 2016 roku, 20:00.
 2. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Arsacjusz kawaler Arped,
Kasztelan Almery.
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE KASZTELANA ALMERY
ws. powołania Rady KM Almery V kadencji

z dnia 23 lutego 2016 roku


 1. Na podstawie Rozporządzenia Kasztelana Almery z dnia 11 marca 2015 roku, po przeprowadzeniu zgłoszeń, w ramach których zgłoszono ilość kandydatur równą miejsc w Radzie Miasta, powołuje się Radę Królewskiego Miasta Almery w składzie:
  • Jego Królewska Wysokość Mikołaj Torped,
  • Prześwietny Pan Siergiusz hrabia Asketil,
  • Czcigodny Pan Daniel Daniel Ragnar Cesare Ezio baron da Firenza.
 2. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Arsacjusz kawaler Arped,
Kasztelan Almery.
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: Baza Prawna KMA

Post by Arsacjusz »

Image
POSTANOWIENIE KASZTELANA ALMERY
ws. powołania Przewodniczącego Rady Królewskiego Miasta Almery

z dnia 28 lutego 2016 roku.


 1. Na Przewodniczącego Rady Królewskiego Miasta Almery V kadencji wskazuje się Prześwietnego Pana Siergiusza hrabiego Asketila.
 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta do dysponowania środkami przeznaczonymi na organizację „Tygodnia różnorodności”.

(—) Arsacjusz kawaler Arped,
Kasztelan Almery.
Locked

Return to “Królewskie Miasto Almera”