Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Miejsce urzędowania Rady (parlamentu)

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Regulamin forum
Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWsparcie finansowe dla nowych mieszkańcówWniosek o grunt w EldoraciePobierz pensję obywatelską
N I E C H T R W A O S T A T E C Z N A K R U C J A T A
Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Roland » 2 kwie 2017, o 19:04

Wysoka Rado!

Jak zapewne dla większości z Czcigodnych Rajców jest wiadomym, podjąłem się pracy, polegającej na stworzeniu systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii. Niemniej na chwilę obecną projekt ten ma charakter samowolki i z punktu widzenia prawa, nie zabezpiecza Konsulatu Sclavinii w aspekcie ciągłości, wprowadzania zmian i ogólnego charakteru zarządu i nadzoru.

W odpowiedzi na te luki postanowiłem, że przedłożę Wysokiej Radzie projekt ustawy o Sclavińskim Urzędzie Architektury. Projekt ten, w zdecydowanej swej większości wzorowany jest na centralnej ustawie o Naczelnej Izbie Architektury. Jakie są cele niniejszego przedłożenia i jakie skutki niesie ono za sobą? Już wyjaśniam.

Przede wszystkim ustawa reguluje i powołuje organ odpowiedzialny za nadzór i rozwój systemu "Odolanis". Co ważne - organ publiczny Konsulatu Sclavinii. SUA znajdować się będzie pod nadzorem Konsula Sclavinii (wszak nie trudno wyobrazić sobie, że w końcu ktoś mnie na urzędzie zastąpi, a warto by Odolanis był kontrolowany przez władze prowincji) i jest pomyślany jako organ kolegialny, ale też i autonomiczny.

Po przez dobór członków SUA przez sam organ, zapewniamy sobie swoiste zabezpieczenie przed wypaczeniem lub zdewastowaniem systemu. Regulowany jest też dostęp do głównej bazy danych i konta FTP Sclavinii - czyli wprowadzamy kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa zabezpieczenie.

Ustawa też gwarantuje własność Konsulatu nad wytworzonym przez Architektów oprogramowaniem. Dzięki temu Odolanis i funkcjonujące w jego ramach aplikacje będą stanowiły własność prowincji - słowem kolejne zabezpieczenie ciągłości.

Ustawa racjonalizuje też wpływ obywateli sclavińskich na funkcjonalności systemu. Gorąco zachęcam do poparcia projektu!

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 2/2017
o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Art. 1.
[Sclaviński Urząd Architektury]

1. Sclaviński Urząd Architektury, dalej zwany SUA, jest instytucją publiczną Konsulatu Sclavinii właściwą w sprawach zarządzania i rozwoju systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii.
2. Siedzibą SUA jest miasto stołeczne Eldorat.

Art. 2.
[Skład Sclavińskiego Urzędu Architektury]

1. W skład SUA wchodzą: Konsul Sclavinii (z głosem doradczym) oraz Architekci (z głosem stanowiącym) wybierani przez SUA z grona obywateli sclavińskich na drodze uchwały, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2.
2. Na czele SUA stoi Główny Architekt Konsulatu, powoływany i odwoływany przez Konsula Sclavinii z grona Architektów na drodze postanowienia.
3. Architekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji, niezłożenia oświadczenia określonego w art. 4, zbycia lub utraty obywatelstwa sclavińskiego lub odwołania przez SUA na drodze uchwały. Utratę funkcji stwierdza Główny Architekt Konsulatu – a w przypadku gdy utrata funkcji dotyczy Głównego Architekta Konsulatu, Konsul Sclavinii – na drodze postanowienia.

Art. 3.
[Proces uchwałodawczy]

1. SUA przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku uchwały o odwołaniu Architekta, Architekt będący podmiotem głosowania nie bierze udziału w głosowaniu, a większość głosów ustala się dla liczby Architektów pomniejszonej o jeden.
3. Uchwały SUA są wiążące dla jego Architektów.

Art. 4.
[Oświadczenie]

Architekt, obejmując funkcję, składa publiczne oświadczenie według roty:
„Oświadczam, że wszelkie stworzone przeze mnie podczas pełnienia funkcji Architekta oprogramowanie stanowi własność Narodu Sclavińskiego, reprezentowanego przez Konstytucyjne władze Konsulatu Sclavinii, a ja udzielam wieczystej i ostatecznej zgody na nieodpłatne, bezterminowe i niekomercyjne używanie oraz modyfikację tego oprogramowania”.

Art. 5.
[Postulaty obywateli]

1. Obywatel sclaviński ma prawo wnosić postulaty dotyczące zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii. Miejsce wnoszenia postulatów określa Główny Architekt Konsulatu.
2. SUA implementuje postulaty obywateli, jeżeli uzna je za zasadne oraz w granicach możliwości technicznych i zasobów czasowych Architektów. Uznanie zasadności następuje na drodze uchwały.

Art. 6.
[Realizacja ustaw Rady Konsulatu Sclavinii]

1. Jeżeli Rada Konsulatu Sclavinii podejmuje ustawę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach sclavińskiego systemu informatycznego, Konsul Sclavinii w czasie pierwszego czytania projektu występuje do SUA o wiążącą opinię w sprawie wykonalności ustawy. SUA udziela opinii w terminie przewidzianym na pierwsze czytanie projektu.
2. Opinia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przekazywana jest Radzie Konsulatu Sclavinii przez Głównego Architekta Konsulatu i składa się z: stwierdzenia wykonalności lub niewykonalności ustawy przez SUA oraz z przewidywanego czasu implementacji ustawy.
3. W przypadku, gdy opinia w sprawie wykonalności ustawy jest negatywna projekt ustawy zostaje wycofany spod obrad Rady z mocy prawa.
4. W przypadku, gdy opinia w sprawie wykonalności ustawy jest pozytywna, okres vacatio legis z mocy prawa ustalany jest na czas implementacji ustawy określony przez SUA.

Art. 7.
[Dostępy]

Dostęp do bazy danych i konta FTP, w ramach których zlokalizowany jest system informatyczny Konsulatu Sclavinii mają członkowie SUA oraz członkowie centralnych organów właściwych ze względu na zarządzanie i rozwój systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, według przepisów odrębnych.

Art. 8.
[Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Z chwilą wejścia ustawy w życie, Architektami zostają – z mocy prawa – autorzy systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii „Odolanis”.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Roland » 2 kwie 2017, o 19:06

ZARZĄDZENIE


Na podstawie art. 6 ust. 6 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do 9 kwietnia 2017 roku włącznie.

POUCZENIE


Pierwsze czytanie projektu obejmuje: przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem członkom Rady przez projektodawcę, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek do projektu.

Konsul Sclavinii może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Guedes de Lima
Posty: 2582
Rejestracja: 1 lis 2008, o 23:59
Gadu-Gadu: 6400192
Lokalizacja: Eldorat

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Guedes de Lima » 3 kwie 2017, o 18:22

Konsulu,

Powołanie nowego urzędu w tym przypadku SUA jest warte poparcia ze względu na normalizację trwającej obecnie "samowolki" jak to sam Konsul określił. Ja popieram i nie widzę przeciwskazań, by taki urząd powstał. Liczę jednak, że więcej osób wypowie się na temat zaprezentowanego projektu.
GUEDES v–hr. DE LIMA h. SZACHOWNICA
Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego
Właściciel Unicorn Media Corporation
Akademik Kolegium Nauk Przyrodniczych Konsulatu Sclavinii


"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Roland » 9 kwie 2017, o 11:44

Mamy ostatni dzień debaty nad projektem. To najlepszy moment by jeszcze zabrać głos w sprawie.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
RCA
Posty: 6246
Rejestracja: 3 paź 2013, o 14:19

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: RCA » 9 kwie 2017, o 11:57

Mnie zastanawia... czy musimy ubierać to w urząd? :) Tak po prawdzie, to kto w nim się znajdzie? :)
Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Guedes de Lima
Posty: 2582
Rejestracja: 1 lis 2008, o 23:59
Gadu-Gadu: 6400192
Lokalizacja: Eldorat

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Guedes de Lima » 9 kwie 2017, o 13:03

RCA pisze:Mnie zastanawia... czy musimy ubierać to w urząd? :) Tak po prawdzie, to kto w nim się znajdzie? :)


To faktycznie pytanie na które warto sobie odpowiedź. Historia niby podpowiada, żebyśmy nie brnęli w biurokrację i dużą liczbę urzędów, bo w momencie kryzysu aktywności jest więcej roboty ze "sprzątaniem". Z drugiej strony, skoro są chęci i potencjał aktywności to czemu nie?
GUEDES v–hr. DE LIMA h. SZACHOWNICA
Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego
Właściciel Unicorn Media Corporation
Akademik Kolegium Nauk Przyrodniczych Konsulatu Sclavinii


"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Roland » 9 kwie 2017, o 15:56

Nic nie musimy. Możemy się również radośnie obwołać państwem autorytarnym i zawierzyć dobro prowincji Odolanowi. Takie twory również działają w mikroświecie z powodzeniem (tu: Winktown). Kto może się znaleźć w SUA? O umiejętności programistyczne podejrzewam m. in. Mustafę Ofskiego, Helwetyka Romańskiego, Martina Schlesingera-Asketila. Ze Sclavinią również związany był Gauleiter Kakulski, który też coś tam potrafi wedle mojej wiedzy. Na chwilę obecną są to osoby mało aktywne lub nieaktywne w ogóle (za wyjątkiem Mustafy), ale zachodzi domniemanie, że mogą wrócić. To raz.

Dwa, skoro Odolanis ma byś systemem informatycznym prowincji powinna się nim zajmować administracja rządowa. Nie chcę tego jednak spychać po przez przepisy konstytucyjne na Konsula. Dajmy na to, że w najbliższych wyborach zastąpi mnie ktoś, kto programować nie umie, co wtedy? Umowa-zlecenie o utrzymanie systemu? Bliżej nieokreślone warunki dostępu do ftp i bazy danych?

A jak sobie Rada zażyczy Wiedźmina 3 w Odolanisie, to radośnie dodawać?

Ideą powyższej ustawy jest:
1) zabezpieczenie prawa własności Odolanisa przez Sclavinię
2) zabezpieczenie stabilności Odolanisa przez reglamentację dostępu do FTP i bazy danych Sclavinii
3) zabezpieczenie twórców Odolanisa (póki co ja, ale może za jakiś czas kto inny będzie go rozwijał) przed, nazwijmy to, awykonalnymi w modelu non-profit zmianami systemu wynikającymi z prawa
4) zabezpieczenie twórców Odolanisa w kontekście autonomii rozwoju projektu
5) kolejny element do mojego podpisiku :D

W mojej ocenie powyższe osiągnąć można tylko po przez ustawę. Zresztą, jeśli z czasem okaże się ona martwa (z jakichś tam powodów) to przecież Rada będzie mogła ją najzwyczajniej w świecie uchylić. Pragnę też przypomnieć, że na czas kryzysu obecna konstytucja świetnie nas zabezpiecza. Tu pozwolę sobie odesłać do art. 11 ust. 5 Konstytucji Konsulatu Sclavinii.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Roland » 10 kwie 2017, o 19:40

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: Zamykam debatę w sprawie. Zarządzam głosowanie nad Ustawą o Sclavińskim Urzędzie Architektury, które potrwa do 13 kwietnia 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 2/2017
  o Sclavińskim Urzędzie Architektury

  Art. 1.
  [Sclaviński Urząd Architektury]

  1. Sclaviński Urząd Architektury, dalej zwany SUA, jest instytucją publiczną Konsulatu Sclavinii właściwą w sprawach zarządzania i rozwoju systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii.
  2. Siedzibą SUA jest miasto stołeczne Eldorat.

  Art. 2.
  [Skład Sclavińskiego Urzędu Architektury]

  1. W skład SUA wchodzą: Konsul Sclavinii (z głosem doradczym) oraz Architekci (z głosem stanowiącym) wybierani przez SUA z grona obywateli sclavińskich na drodze uchwały, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2.
  2. Na czele SUA stoi Główny Architekt Konsulatu, powoływany i odwoływany przez Konsula Sclavinii z grona Architektów na drodze postanowienia.
  3. Architekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji, niezłożenia oświadczenia określonego w art. 4, zbycia lub utraty obywatelstwa sclavińskiego lub odwołania przez SUA na drodze uchwały. Utratę funkcji stwierdza Główny Architekt Konsulatu – a w przypadku gdy utrata funkcji dotyczy Głównego Architekta Konsulatu, Konsul Sclavinii – na drodze postanowienia.

  Art. 3.
  [Proces uchwałodawczy]

  1. SUA przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku uchwały o odwołaniu Architekta, Architekt będący podmiotem głosowania nie bierze udziału w głosowaniu, a większość głosów ustala się dla liczby Architektów pomniejszonej o jeden.
  3. Uchwały SUA są wiążące dla jego Architektów.

  Art. 4.
  [Oświadczenie]

  Architekt, obejmując funkcję, składa publiczne oświadczenie według roty:
  „Oświadczam, że wszelkie stworzone przeze mnie podczas pełnienia funkcji Architekta oprogramowanie stanowi własność Narodu Sclavińskiego, reprezentowanego przez Konstytucyjne władze Konsulatu Sclavinii, a ja udzielam wieczystej i ostatecznej zgody na nieodpłatne, bezterminowe i niekomercyjne używanie oraz modyfikację tego oprogramowania”.

  Art. 5.
  [Postulaty obywateli]

  1. Obywatel sclaviński ma prawo wnosić postulaty dotyczące zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii. Miejsce wnoszenia postulatów określa Główny Architekt Konsulatu.
  2. SUA implementuje postulaty obywateli, jeżeli uzna je za zasadne oraz w granicach możliwości technicznych i zasobów czasowych Architektów. Uznanie zasadności następuje na drodze uchwały.

  Art. 6.
  [Realizacja ustaw Rady Konsulatu Sclavinii]

  1. Jeżeli Rada Konsulatu Sclavinii podejmuje ustawę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach sclavińskiego systemu informatycznego, Konsul Sclavinii w czasie pierwszego czytania projektu występuje do SUA o wiążącą opinię w sprawie wykonalności ustawy. SUA udziela opinii w terminie przewidzianym na pierwsze czytanie projektu.
  2. Opinia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przekazywana jest Radzie Konsulatu Sclavinii przez Głównego Architekta Konsulatu i składa się z: stwierdzenia wykonalności lub niewykonalności ustawy przez SUA oraz z przewidywanego czasu implementacji ustawy.
  3. W przypadku, gdy opinia w sprawie wykonalności ustawy jest negatywna projekt ustawy zostaje wycofany spod obrad Rady z mocy prawa.
  4. W przypadku, gdy opinia w sprawie wykonalności ustawy jest pozytywna, okres vacatio legis z mocy prawa ustalany jest na czas implementacji ustawy określony przez SUA.

  Art. 7.
  [Dostępy]

  Dostęp do bazy danych i konta FTP, w ramach których zlokalizowany jest system informatyczny Konsulatu Sclavinii mają członkowie SUA oraz członkowie centralnych organów właściwych ze względu na zarządzanie i rozwój systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, według przepisów odrębnych.

  Art. 8.
  [Przepisy końcowe]

  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Z chwilą wejścia ustawy w życie, Architektami zostają – z mocy prawa – autorzy systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii „Odolanis”.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Obrazek
Konsul Sclavinii
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: Roland » 10 kwie 2017, o 19:40

Głosuję ZA.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
RCA
Posty: 6246
Rejestracja: 3 paź 2013, o 14:19

Re: Ustawa o Sclavińskim Urzędzie Architektury

Post autor: RCA » 10 kwie 2017, o 19:46

rowniez za
Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Pałac Aarona Rozmana”