Nowelizacja ustawy o KNP

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Yennefer »

(-)Yennefer von Witcher
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Roland »

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: Na wniosek ustawowej liczby Rajców skracam pierwsze czytanie projektu. Zarządzam głosowanie nad Ustawą o zmianie ustawy o Kolegium Nauk Przyrodniczych, które potrwa do 18 sierpnia 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Art. 1.
  W Ustawie o Kolegium Nauk Przyrodniczych z dnia 30 lipca 2016 roku wprowadza się zmianę, która polega na tym, że w art. 4 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu "Wobec Akademików nie stosuje się obowiązku posiadania obywatelstwa sclavińskiego."

  Art. 2.
  Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Image
Konsul Sclavinii
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Roland »

Głosuję ZA.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Cudzoziemiec 1 »

Również ZA
User avatar
OvS
Posts: 1033
Joined: 7 Dec 2015, o 21:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by OvS »

Wstrzymuję się.
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Guedes de Lima »

Głosuję ZA.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
User avatar
Niegosław___Sarewicz
Posts: 177
Joined: 18 Jun 2017, o 11:48

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Niegosław___Sarewicz »

Oddaję głos ZA.
/—/ dr net. Niegosław ob. Sarewicz
User avatar
Mustafa Owski
Posts: 692
Joined: 23 Nov 2008, o 17:04

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Mustafa Owski »

Głosuję ZA.
v-hr. Mustafa Owski h.Roch
TRUP
- kmdr ppor. Książęcej Marynarki Wojennej
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: Nowelizacja ustawy o KNP

Post by Yennefer »

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: W związku z upłynięciem terminu głosowania w sprawie, głosowanie zamykam.
 2. OBWIESZCZENIE:

   Przedmiot: Głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o KNP.
   Uprawnionych do głosowania: 11 osób
   Głosów ważnie oddanych: 6 głosów
   Głosów nieważnych: 0 głosów
   Frekwencja: 54,54%
   Kworum: 4* głosy
   Głosów ZA: 5 głos
   Głosów PRZECIW: 0 głosy
   Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 głosów

   ______
   * Rada uchwala ustawy i uchwały większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Konsula Sclavinii.
 3. WERDYKT RADY: Rada przyjęła projekt nowelizacji ustawy o KNP.

Stosowny akt prawny został już opublikowany.

OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

(―)Yennefer von Witcher,
Konsul Sclavinii
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
Locked

Return to “Archiwum”