Ustawa o podziale administracyjnym

Miejsce urzędowania Rady (parlamentu)

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Regulamin forum
Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWsparcie finansowe dla nowych mieszkańcówWniosek o grunt w EldoraciePobierz pensję obywatelską
N I E C H T R W A O S T A T E C Z N A K R U C J A T A
Awatar użytkownika
RCA
Posty: 6246
Rejestracja: 3 paź 2013, o 14:19

Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: RCA » 26 sie 2017, o 19:15

Obrazek
Pani Konsul.
Wysoka Rado.


Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Mam ogromną przyjemność przedstawić Radzie projekt ustawy wprowadzającej w Sclavinii podział na jednostki (regiony) administracyjne. Projekt ten stanowi zwieńczenie długiego procesu uzgadniania tego podziału w Kolegium Nauk Przyrodniczych. Dzięki determinacji poprzedniego, i obecnego także, Prezesa KNP, wszystkich Akademików KNP i wszelkiej otrzymanej pomocy od Konsula, Kanclerza i Jego Książęcej Mości, możemy z radością przyznać, iż osiągnęliśmy konsensus, którego efektem jest prezentowany w projekcie ustawy (w załączniku) podział administracyjny.

W toku debaty, która odbywała się w KNP ustaliliśmy, że podział się w ogóle pojawi. Że Sclavinia zyska cztery regiony, nazywane Elektoratami. Że będą to Elektoraty Mirii, Sangii, Nowicji i Valhalli. Trzy pierwsze noszą nazwy od historycznych regionów Sarmacji, na których istnieje dziś Sclavinia. Dodatkowo elektorat Mirii obejmuje zaś wypiętrzoną niedawno wyspę Thuringen, która stanowi lenno Konsula Rolanda Heach-Romańskiego. Co się tyczy Elektoratu Valhalli to w toku debaty przedłożony został projekt utworzenia go w ramach dzisiejszych ziem. W odpowiedzi padła propozycja "wypiętrzenia" się nowych wysp, te zaś przyjęły prezentowany kształt. Pomysłowi umiejscowienia Valhalli w ten sposób nie przeciwstawił się ani JKM, ani Kanclerz. Stwierdzono, że dobrze, że EV powstaje w ramach Sclavinii, Kanclerz dodał, że nie ma nic przeciwko powstaniu wysp, o ile te nie wadzą innym samorządom. Nie wadzą.

Podnoszony jest w ostatnich dniach argument, iż wyspy te są plagiatem wysp Bialenii. Pozwolę sobie przemilczeć tę oczywistą nieznajomość historii i faktów. Przypomnę tylko, że już kilkukrotnie w Bialenii pojawiały się głosy o tym, że linia brzegowa byłej CV i obecnej RB różni się. RB nie ma żadnych pretensji i uwag do wysp Archipelagu Valhallijskiego. To jedyna kontrowersja z nimi związana i uważam, że wysoce niesłuszna.

Cały projekt zakłada istnienie narracyjnych regionów Sclavinii. Z założenia mogą się od siebie różnić. Ich celem jest wzbogacanie naszego samorządu i otwieranie się na nowe osoby, nowe możliwości, nowe rozwiązania. Niniejszy projekt umożliwia to, nie nakładając żadnych sztywnych norm funkcjonowania tych regionów, z wyjątkiem wyższości prawa samorządu i Kraju nad prawem lokalnym regionów. Różnie jednak bywa. Dlatego projekt zakłada również pewne mechanizmy zabezpieczające, które skoncentrowane są w ręku Konsula. Ufam, że to wystarczające bezpieczniki.

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Proszę naszego Prokonsula Rolanda Heach-Romańskiego o pomoc w dopracowaniu tego projektu. Z przyjemnością przyjmę sugestie poprawek.

Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie projektu.
Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr xxxx z dnia xxxxx xxxxx 2017 r. o podziale administracyjnym

Art. 1. [Przepisy ogólne]
Ustawa normuje podział Konsulatu Sclavinii na jednostki administracyjne, ich status, organizację, zasady działania i przebieg granic.

Art. 2. [Podział administracyjny]
 1. Konsulat Sclavinii dzieli się na następujące jednostki administracyjne:
  1. Elektorat Mirii z centrum administracyjnym w Nowym Kotwiczu;
  2. Elektorat Nowicji z centrum administracyjnym w Jastrzębcu;
  3. Elektorat Sangii z centrum administracyjnym w Eldoracie;
  4. Elektorat Valhalli z centrum administracyjnym w Carnuntum.
 2. Nowy Kotwicz, Jastrzębiec oraz Carnuntum są miastami narracyjnymi. Zmiana statusu tych miast na systemowy wymaga zgody Rady wyrażonej w drodze uchwały.
 3. Przebieg granic między jednostkami administracyjnymi określa załącznik nr 1.
Art. 3. [Jednostki administracyjne]
 1. Jednostki administracyjne wymienione w art. 2. ust. 1. są podległe w stosunku do władzy centralnej Konsulatu.
 2. Jednostki administracyjne wymienione w art. 2. ust. 1 mogą stanowić lokalne przepisy prawa, jednak pierwszeństwo nad nimi mają przepisy prawa prowincji i Księstwa Sarmacji.
 3. Ustrój, klimat i narrację jednostki administracyjnej tworzą jej mieszkańcy.
 4. W przypadku przedłużającego się niedziałania jednostki administracyjnej, braku kontaktu z jej władzami i brakiem zainteresowania jej rozwojem przez mieszkańców, w przypadku podejmowania przez władze jednostki działań sprzecznych z duchem współpracy, lub działań naruszających porządek prawny Konsulatu lub Księstwa, Konsul Sclavinii może wygasić działanie jednostki, lub odwołać osobę/osoby zarządzające jednostką, lub wyznaczyć tymczasowego zarządcę do czasu wyboru nowego, lub uchylić naruszające ład i przyjęte normy przepisy prawa lokalnego.
Art. 4. [Przepisy końcowe]
 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. W ciągu czternastu dni od dnia wejścia ustawy w życie Konsul wskazuje osoby, które do czasu wyboru władz jednostek administracyjnych będą pełnić rolę ich tymczasowych zarządców powołanych do wyłonienia ich władz.
ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja robocza, zakładam, że do czasu uchwalenia pojawi się właściwa)

Obrazek
Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Posty: 1031
Rejestracja: 27 maja 2012, o 18:21
Gadu-Gadu: 7260161
Tlen: poland1020
Skype: poland1020
Lokalizacja: Mikr. Trizondal (Rottera) i Sarmacja (Eldorat) / Real. Trzciana k. Bochni
Kontakt:

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: Krzysztof Hans » 26 sie 2017, o 21:36

Dorzuciłbym taką poprawkę ze swojek strony:
Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr xxxx z dnia xxxxx xxxxx 2017 r. o podziale administracyjnym

Art. 1. [Przepisy ogólne]
Ustawa normuje podział Konsulatu Sclavinii na jednostki administracyjne, ich status, organizację, zasady działania i przebieg granic.

Art. 2. [Podział administracyjny]
 1. Konsulat Sclavinii dzieli się na następujące jednostki administracyjne:
  1. Elektorat Mirii z centrum administracyjnym w Nowym Kotwiczu;
  2. Elektorat Nowicji z centrum administracyjnym w Jastrzębcu;
  3. Elektorat Sangii z centrum administracyjnym w Eldoracie;
  4. Elektorat Valhalli z centrum administracyjnym w Carnuntum.
 2. Nowy Kotwicz, Jastrzębiec; Carnuntum, Thunngen oraz Wandowice są miastami narracyjnymi. Zmiana statusu tych miast na systemowy wymaga zgody Rady wyrażonej w drodze uchwały.
 3. Przebieg granic między jednostkami administracyjnymi określa załącznik nr 1.
Art. 3. [Jednostki administracyjne]
 1. Jednostki administracyjne wymienione w art. 2. ust. 1. są podległe w stosunku do władzy centralnej Konsulatu.
 2. Jednostki administracyjne wymienione w art. 2. ust. 1 mogą stanowić lokalne przepisy prawa, jednak pierwszeństwo nad nimi mają przepisy prawa prowincji i Księstwa Sarmacji.
 3. Ustrój, klimat i narrację jednostki administracyjnej tworzą jej mieszkańcy.
 4. W przypadku przedłużającego się niedziałania jednostki administracyjnej, braku kontaktu z jej władzami i brakiem zainteresowania jej rozwojem przez mieszkańców, w przypadku podejmowania przez władze jednostki działań sprzecznych z duchem współpracy, lub działań naruszających porządek prawny Konsulatu lub Księstwa, Konsul Sclavinii może wygasić działanie jednostki, lub odwołać osobę/osoby zarządzające jednostką, lub wyznaczyć tymczasowego zarządcę do czasu wyboru nowego, lub uchylić naruszające ład i przyjęte normy przepisy prawa lokalnego.
Art. 4. [Przepisy końcowe]
 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. W ciągu czternastu dni od dnia wejścia ustawy w życie Konsul wskazuje osoby, które do czasu wyboru władz jednostek administracyjnych będą pełnić rolę ich tymczasowych zarządców powołanych do wyłonienia ich władz.
ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja robocza, zakładam, że do czasu uchwalenia pojawi się właściwa)

Obrazek
Dodałem możliwości narracyjne dla Thunngen i Wandowic :)
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Eldoratu w Sclavinii (K. Sarmacji) i Rottery w Dalmencji (R. Trizondalu)
- Poseł na Sejm Wielki Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
OvS
Posty: 743
Rejestracja: 7 gru 2015, o 22:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: OvS » 26 sie 2017, o 21:39

Sądzisz, że bez ustawy będzie zakaz narracyjnego ciągnięcia tych miejscowości?
Otto wicehrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: Roland » 26 sie 2017, o 22:20

Będę miał uwagi techniczne do projektu. Proszę nie skracać czytania.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Yennefer
Posty: 1003
Rejestracja: 23 sty 2015, o 16:52
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: Yennefer » 27 sie 2017, o 09:46

ZARZĄDZENIE
Na podstawie art. 6 ust. 6 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do 3 września 2017 roku włącznie.
POUCZENIE
Pierwsze czytanie projektu obejmuje: przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem członkom Rady przez projektodawcę, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek do projektu.

Konsul Sclavinii może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady.
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
RCA
Posty: 6246
Rejestracja: 3 paź 2013, o 14:19

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: RCA » 27 sie 2017, o 10:00

Krzysztof Hans pisze:Dorzuciłbym taką poprawkę ze swojek strony:
Nowy Kotwicz, Jastrzębiec; Carnuntum, Thunngen oraz Wandowice są miastami narracyjnymi. Zmiana statusu tych miast na systemowy wymaga zgody Rady wyrażonej w drodze uchwały.
Nie ma takiej potrzeby. Po pierwsze dlatego, że projekt obejmuje i mówi tylko o tych miejscowościach, które stanowić mają centra administracji tworzonych regionów (jednostek administracyjnych), a dwa, że brak innych w projekcie (także np. Nilfgaardy z EV) nie przesądza w najmniejszym stopniu czy one powstaną, czy nie. Celem projektu jest już teraz określić, że te konkretne miasta będą istniały narracyjnie, i dać przyszłą możliwość przekształcenia ich w miasta systemowe - jeśli taka wola się pojawi.

Wobec tego proszę o wycofanie tej poprawki ;) Jest zwyczajnie niepotrzebna.
Roland pisze:Będę miał uwagi techniczne do projektu. Proszę nie skracać czytania.
Liczę na to mocno :) Zdaję sobie sprawę, że projekt może nie być doskonały, chętnie pomoc przyjmę.
Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: Roland » 27 sie 2017, o 15:40

Wysoka Rado!

Na formułowanie poprawek i ujmowanie propozycji w język prawniczy nie mam dzisiaj już ochoty. Od rana dość się napatrzyłem na Dziennik Praw. Ale mam wenę by podzielić się z Rajcami swoimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim ustawa jest skąpa. Nie wyczerpuje w pełni zagadnienia, a jest ono materią dość delikatną.

Przede wszystkim brakuje dookreślonych, jasnych zasad powoływania, odwoływania i zbywania funkcji zarządcy jednostek administracyjnych. Nie ma dookreślenia zasad funkcjonowania jednostek administracyjnych. Projekt ogólnikowo mówi, że o ustroju zadecydować mają mieszkańcy, ale jednocześnie nie daje wzorców i gwarantów zabezpieczających.

Art. 3 ust. 2 od pierwszego przecinka jest zbędny, bowiem stanowi powtórzenie przepisów konstytucyjnych. Natomiast ust. 4 wymaga znacznego rozwinięcia. Reguluje sprawę ważną, a czyni to zbyt ogólnikowo. W przyszłości może to rodzić konflikty i spory z finałem w TK. W Sarmacji boimy się rozbudowywać przepisy, bo rodzą się tasiemce, ale są takie sprawy, które rozbudować należy. Bo co należy rozumieć przez "przedłużające się niedziałanie"? I czym jest samo "niedziałanie"? Oraz co oznacza sformułowanie "działania sprzeczne z duchem współpracy"? Intuicyjnie wszyscy wiemy o co chodzi, ale interpretacja jak zwykle rozbije się o szczegóły. Prawo należy przed tym zabezpieczyć.

Brakuje mi też w ustawie środków kontroli i pewnych obostrzeń gwarantujących ogólną, fundamentalną spójność jednostek administracyjnych w relacjach wzajemnych.

Niniejsza ustawa to też świetna okazja do unormowania kwestii Eldoratu (miasta systemowego) oraz określenia zasad lokowania lenn na terytorium Sclavinii.

To moje uwagi i spostrzeżenia na szybko. Rozwinę swoją wypowiedź prawdopodobnie w tygodniu. Jak widać bowiem powyżej merytoryczne rozwiązanie tych kwestii trochę zajmie.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
RCA
Posty: 6246
Rejestracja: 3 paź 2013, o 14:19

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: RCA » 27 sie 2017, o 17:04

Wysoka Rado!
Szanowny Radco!

Bardzo dziękuję za zabranie głosu przez tak doświadczonego legislatora. Raduje się niezmiernie, że przychodzi nam wspólnie nad projektem tym pracować. Z góry zakładałem, że będzie on wymagał poprawek, nie mam ani takich genów, ani takiego doświadczenia w prawotwórstwie jak Szanowny Pan Radca. Chwała!
Roland pisze:Przede wszystkim brakuje dookreślonych, jasnych zasad powoływania, odwoływania i zbywania funkcji zarządcy jednostek administracyjnych. Nie ma dookreślenia zasad funkcjonowania jednostek administracyjnych. Projekt ogólnikowo mówi, że o ustroju zadecydować mają mieszkańcy, ale jednocześnie nie daje wzorców i gwarantów zabezpieczających.
Nie będę ukrywał, że dość skąpy charakter, uogólniony charakter, niektórych przepisów jest zamierzony. Z jednej strony, mając na uwadze czemu mają służyć Regiony, zależało mi na tym by nie narzucać zbyt sztywnych norm. Z drugiej zaś strony wiemy doskonale czym nadmierna sztywność przepisów się kończy. Nie jest nam potrzebny paraliż, a chcemy osiągnąć rozwiązanie, które uwolni energię i narracyjny potencjał leżący w sclavińskich regionach. Niemniej, przyjmuję krytykę, i z pewnością pochylę się nad propozycjami, tak by ostatecznie znaleźć Złoty środek.

Zabezpieczenia jednakowoż są. Może ich katalog nie jest nadmiernie wielki, ale jednak wydaje mi się, że obejmują wszelkie możliwe zagrożenia.
Roland pisze:Art. 3 ust. 2 od pierwszego przecinka jest zbędny, bowiem stanowi powtórzenie przepisów konstytucyjnych.
Tak, to prawda. Dlatego już teraz w drodze autopoprawki zdanie to, po przecinku, skreślam.
Roland pisze:Brakuje mi też w ustawie środków kontroli i pewnych obostrzeń gwarantujących ogólną, fundamentalną spójność jednostek administracyjnych w relacjach wzajemnych.
Tak, nie wiedziałem jak to ugryźć. Czekam więc na propozycje.
Roland pisze:Niniejsza ustawa to też świetna okazja do unormowania kwestii Eldoratu (miasta systemowego) oraz określenia zasad lokowania lenn na terytorium Sclavinii.
Lenn, ale i przyszłych miast systemowych. Chyba, że z góry, jak to projekt czyni, zgadzamy się, że ograniczamy się maksymalnie do tych w projekcie wymienionych. Lenna, miejscowości historyczne, itd. To wszystko warto doregulować.
Roland pisze:To moje uwagi i spostrzeżenia na szybko. Rozwinę swoją wypowiedź prawdopodobnie w tygodniu. Jak widać bowiem powyżej merytoryczne rozwiązanie tych kwestii trochę zajmie.
Będę czekał z niecierpliwością!
Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
RCA
Posty: 6246
Rejestracja: 3 paź 2013, o 14:19

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: RCA » 3 wrz 2017, o 09:11

Proszę o przedłużenie debaty.

Rolandzie, czy będą poprawki?
Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post autor: Roland » 3 wrz 2017, o 09:33

RCA pisze:Proszę o przedłużenie debaty.

Rolandzie, czy będą poprawki?
Będą, ale real srogo. Dziś wieczorem postaram się wrzucić. Również wnoszę o przedłużenie debaty.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Pałac Aarona Rozmana”