Gildia Oficjalistów

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Gildia Oficjalistów

Post by Hugo »

Waszmościanki i Waszmościowie!
Korony Księstwa Sarmacji Heroldowie!

Dnia dzisiejszego, w tymże miejscu zawołuję każdego, kto żyw oraz chętny i kompetentny do utworzenia Gildii Oficjalistów. Za takowych uznawani będą strażnicy przestrzegania prawa i porządku, dyplomaci, kanceliści, pisarze i techniczni twórcy projektów druków wszelakich.

Będziem tu statut Waszej Gildii w swej treści tworzyć. A w statucie owym prawa, zadania, obowiązki i przywileje wszelakie będą się zawierać. Statut ów dodatkowo sposób sprawowania władzy w Gildii, a w tym zastępstwo w czasie nieobecności kierującego lub kierujących nią oraz tytuły, symbole i stopnie wtajemniczenia określać musi.

Gdy treść Gildia przygotuje, Książę projekt ów Sejmikowi Koronnemu zaprezentuje.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Laurẽt »

Swą gotowość do pracy w tejże Gildii składam i do pracy się przykładam.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wasza Książęca Mość,
Współobywatele i Współmieszkańcy Korony,

doświadczenie w prawie posiadając, twórcą przepisów sarmackich takoż, role dyplomatyczne, rządowe, sejmowe niegdyś pełniąc, gotowy do stanięcia w roli jestem. Jeśli takowa będzie wola Wasza.

Kłaniam się,
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Julian FER »

Wasza Książęca Mość,
Współobywatele i Współmieszkańcy Korony,

Kłaniam się i swą pomoc ofiaruję. Cieszy mnie, że zebrał się minimalny skład, ale mam nadzieję, że chętni do pomocy jeszcze się zgłoszą!
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
User avatar
Adunaphel Kovall
Posts: 273
Joined: 27 Jun 2012, o 22:04
Gadu-Gadu: 8543150
Skype: mariuszko90
Location: Fer

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Adunaphel Kovall »

Zgłaszam swą kandydaturę i chęć działania i w tejże gildii ;3
Image
Image
Z Poważaniem
Minister Kultury i Promocji Gelloni i Starosarmacji kaw. Adunaphel Kovall
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Hugo »

Cieszę się z Waszych chęci i mam nadzieję, że nasza praca będzie owocna.

Myślę, że zanim przystąpimy do samego tworzenia Statutu od strony prawnej, powinniśmy określić co się w nim znajdzie. Ustawa Korony Księstwa Sarmacji - Kodeks o Korony rządach z dnia 23 września 2015 r. wymaga, aby statut określał (art. 11 ust. 5): sposób sprawowania władzy w Gildii oraz tytuły, symbole i stopnie wtajemniczenia, zaś ze swojej strony proponuję jeszcze: uszczegółowić cele Gildii, w miarę szczegółowo określić prawa i obowiązki członków związane choćby ze stopniami wtajemniczenia (być może wprowadzić coś na kształt członków wspierających).
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wasza Książęca Mość,
Drodzy współmieszkańcy,

Niniejszym składam propozycję nazwania stopni wtajemniczenia Gildii Oficjalistów. Proponuję ich 13. Podzielonych, niczym stopnie piramidy:
1) najniższa grupa - gmin, docelowo najliczniejsza
2) środkowa grupa - wtajemniczeni, docelowo złożona z kilku wyróżniających się osób
3) najwyższa grupa - wewnętrzny krąg, docelowo po maksymalnie 1 osobie na dany stopień
4) szczyt, OKO - kierujący Gildią

--- GMIN
I° Aplikant
II° Nowicjusz
III° Czeladnik
IV° Praktykant
V° Neofita
--- WTAJEMNICZENI
VI° Urzędnik
VII° Wiedzący
VIII° Brat Światła
IX° Rycerz Światła
--- WEWNĘTRZNY KRĄG
X° Kapłan Światła
XI° Ojciec Światła
XII° Wielki Mistrz Światła
--- OKO
XIII° Wielki Wschód Gildii

Symbolika - nawiązująca do światłości, mądrości z niej płynącej, oświecenia. Oko, wschodzące słońce, itd.
Cele Gildii - straż nad porządkiem - zarówno publicznym, jak i formalnym - dokumentacje wszelakie, przedstawiciele prowincji w roli ambasadorów/dyplomatów, juryści, etc.; nauczanie prawa, nauczanie odpowiedzialności; etc.
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Julian FER »

Zgrabnie napisane, ale chyba nie o to chodziło przy ustaleniu stopni wtajemniczenia. Jak przejrzę dokumenty, to również postaram się przedstawić propozycję.
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Cudzoziemiec 1 »

Julian FER wrote:Zgrabnie napisane, ale chyba nie o to chodziło przy ustaleniu stopni wtajemniczenia.


To o co? :) Czym są stopnie wtajemniczenia? :) Proszę mi wybaczyć, ja to rozumiem dosłownie...
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Gildia Oficjalistów

Post by Laurẽt »

RCA wrote:
Julian FER wrote:Zgrabnie napisane, ale chyba nie o to chodziło przy ustaleniu stopni wtajemniczenia.


To o co? :) Czym są stopnie wtajemniczenia? :) Proszę mi wybaczyć, ja to rozumiem dosłownie...

Zapewne Julian o ile się nie mylę mógł mieć na myśli część z Ustawy Korony Księstwa Sarmacji
Kodeks o Korony rządach:

6.Stopnie wtajemniczenia minimum trzy stopnie określać będą:

1.osoba przystępująca do gildii – tytuł określający czas weryfikacji i potwierdzenia umiejętności kandydata, po którym pełnoprawnym jej członkiem zostanie,
2.osoba na prawach członka realizująca prace zlecone do czasu przydzielenia konkretnego zakresu praw i obowiązków,
3.osoba wyznaczona do konkretnych zadań wynikających z zakresu praw i obowiązków.Przedstawiam mój wstępny zarys części, z której zaczerpnąć można do statutu:
Art. 1. Przepisy ogólne


1.Gildia Oficjalistów, zwana dalej „GO”, jest Gildia działającą na podstawie niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem i może używać skróconej formy GO KKS.
2.Gildia Oficjalistów działa na obszarze Korony Księstwa Sarmacji, a je siedzibą jest m. st. Grodzisk.
3.Członkami założycielami Gildii Oficjalistów są osoby wymienione w podpisie niniejszego Statutu.
4.Gildia, której rola innowatora i twórcy prawnego Korony przypada, w szeregach swych zajęcie oferuje: strażnikom przestrzegania prawa i porządku, dyplomatom, kancelistom, pisarzom oraz technicznym twórcom projektów druków wszelakich.

Art. 2. Zasady członkostwa i stopnie wtajemniczenia


1.Farys, kandydat ubiegający się o członkostwo w GO przyjmowany jest do grona członków po zakończeniu wyznaczonego okresu weryfikacji i potwierdzenia własnych umiejętności, po którym pełnoprawnym jej członkiem zostanie,
2.Okres weryfikacji dla pretendenta do skrócony być może, a decyzja w tej sprawie przez Kolegium Nestorów zatwierdzona być musi.
3.Adept drugiego stopnia wtajemniczenia realizujący prace zlecone do czasu przydzielenia konkretnego zakresu praw i obowiązków do wykonywanej profesji w ramach działalności Gildii podstawowej otrzymuje przydomek Kompetentny:
- Kompetentny Asesor – strażnik przestrzegania prawa i porządku prawnego,
- Kompetentny Strażnik– strażnik bezpieczeństwa obywatelskiego,
- Kompetentny Wysłannik – dyplomata,
- Kompetentny Pisarz – pisarz,
- Kompetentny Kancelista – kancelista,
- Kompetentny Architekt– techniczny twórca projektów drujów wszelakich,


4.Trzeci stopień wtajemniczenia obejmuje kompetentne osoby, które w ramach swego cechu do realizacji zadań wynikających z zakresu przyznanych praw i obowiązków realizować będą. Wyróżnikiem specjalizacji cechu przydomek Kompetentny pisany przed niżej podanym określeniem profesji będzie:
- Inkwizytor – strażnik przestrzegania prawa i porządku prawnego,
- Cerber – strażnik bezpieczeństwa obywatelskiego,
- Legat – dyplomata,
- Intendent – pisarz,
- Referent – kancelista,
- Reformator – techniczny twórca projektów druków wszelakich,
5.Za szczególne zasługi na rzecz Gildii w ramach trzeciego stopni wtajemniczenia przydomek Kompetentny można zastąpić przydomkiem Augur podkreślający szczególne zasługi dla Gildii.

Art. 3. Władze


1. Gildią Oficjalistów przewodzi Kolegium Nestorów składające się z trzech do pięciu Nestorów. Kolegium przewodzi Mistrz Gildii zwany Trybunem, którego Nestorzy wybierają w drodze tajnego głosowania spośród siebie.
2. W skład kolegium mogą wchodzić Obywatele Korony Księstwa Sarmacji, którzy jeno tytuł Barona jako minimum posiadać mają.
3.Wyjątek od tej reguły jeno Senat Koronny ustanowić może.
4. Kolegium oprócz Trybuna, regulującego sprawy wewnątrz Gildii wszelakie oraz zatwierdzającego sprawy, które na zewnątrz Gildii wychodzić mogą, dodatkowo ze swego grona wybierać będzie:
- Starszego nad Sakwą, który sprawy finansowe Gildii prowadzi wszelakie,
- Wicetrybuna, który sprawy Gildii prowadzić będzie pod nieobecność Trybuna.


Pomóżcie, a razem napiszemy całość. Cieszę się, że Dalek Caan of Skaro wziął się ostro do pracy, a i pozostałych zapytuję - czy też coś dodać by chcieli? :D
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Locked

Return to “Gildia Oficjalistów”