Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Laurẽt »

Propozycja regulacji uznania podwójnego Obywatelstwa pomiędzy Koroną Księstwa Sarmacji, a Królestwem Baridasu. Oficjaliści i mieszkańcy proszę o Wasze opinie w sprawie. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona Senatowi.


Uchwała Senatu Korony Księstwa Sarmacji nr …
w sprawie zgody na wejście w życie umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Koroną Księstwa Sarmacji, a Królestwem Baridasu

z dnia...


Art. 1. [Przepisy ogólne]

 1. Senat Korony Księstwa Sarmacji wyraża zgodę na wejście w życie Umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Koroną Księstwa Sarmacji, a Królestwem Baridasu podpisanej przez Marszałka Wielkiego Koronnego … stycznia 2016 roku w Grodzisku.
 2. Niniejsza zgoda ma charakter ustawy w rozumieniu przepisów Korony Księstwa Sarmacji. Zapisy umowy należy odnosić w stosunku do Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji odpowiednio.


Art. 2. [Przepisy końcowe]

Uchwałą niniejszą uchylamy Uchwałę Rządu Gellonii i Starosarmacji w sprawie zgody na wejście w życie umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Gellonią i Starosarmacją, a Królestwem Baridasu z dnia 22 maja 2012 roku.

ZAŁĄCZNIK
Umowa o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Koroną Księstwa Sarmacji, a Królestwem Baridasu


 1. Układające się Strony zobowiązują się rozwijać wzajemne stosunki w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku, zrozumienia, zaufania i dobrego sąsiedztwa, nieingerencji w sprawy wewnętrzne oraz poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich.
 2. Układające się Strony będą rozstrzygać spory, które mogłyby powstać między nimi, wyłącznie środkami pokojowymi oraz wyrzekają się użycia siły lub groźby jej użycia w stosunkach wzajemnych.
 3. Układające się Strony udzielają sobie wzajemnej gwarancji nienaruszalności integralności terytorialnej.
 4. Układające się Strony będą działać na rzecz współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i naukowej.
 5. Układające się Strony będą odbywać konsultacje na różnych szczeblach w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania obu Układających się Stron.
 6. Układające się Strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między miejscowościami znajdującymi się na terytoriach Układających się Stron.
 7. Układające się Strony zobowiązują się do niewykreślania z odpowiednich rejestrów obywateli sarmackich, którzy przeprowadzą się do jednej z miejscowości znajdującej się na terytorium drugiej Układającej się Strony na czas nie dłuższy niż 14 dni.
 8. Układające się Strony za wzajemną zgodą ustanawiają swoich stałych reprezentantów przy organach władzy drugiej Układającej się Strony.
 9. Niniejsza umowa wejdzie w życie z upływem 3 dni od dopełnienia procedur związanych z wyrażeniem zgody na zobowiązanie się niniejszą umową przez Układające się Strony.


(-) Laurencjusz v-hr. MaHi at Atera,
Marszałek Mniejszy Koronny, Trybun
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Julian FER »

Umowa wygląda dobrze. Nic bym nie zmieniał.
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Prokrustes »

A czy Senat może to przyjąć bez Sejmiku ? Jak i czy nie wymaga to nowelizacji obecnego prawa jasno definiującego warunki uzyskania obywatelstwa ?
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Laurẽt »

Zombiakov wrote:A czy Senat może to przyjąć bez Sejmiku ? Jak i czy nie wymaga to nowelizacji obecnego prawa jasno definiującego warunki uzyskania obywatelstwa ?


Jeśli Senatorzy nie zgłoszą uwag do projektu, to wtedy proponuję by przszedł on pod obrady Sejmiku jako władzy ustawodawczej, która przekaże swoją sankcję dla władzy wykonawczej tj. Senatu.

Proponuję by ten akt prawa podpisywał Marszałek Wielki Koronny i Marszałek Mniejszy Koronny (Wicemarszałek). Jeśli chodzi o czas niezbędny do uzyskania obywatelstwa to został on dostosowany i wynosi 14 dni (w umowie GiS-Baridas było 10 dni i ten zapis wymaga zmiany).

(-) Laurencjusz v-hr. at Atera
Marszałek Mniejszy Koronny, Trybun
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by piwniczak »

Uważam za bezsensowne odkopywanie tej umowy, która nie niesie żadnego pożytku. To, że ktoś lubi siedzieć okrakiem na ogrodzeniu to jego prywatna sprawa. Możemy mieć dobrosąsiedzkie stosunki z Baridasem i bez tony papieru, a także bez tych podwójnych obywatelstw, które robią jedynie bajzel w rejestrach, tragicznie utrudniają ich prowadzenie i generują "kolekcjonerów prowincji".

Przychodzi taki wiek, że trzeba się zdecydować gdzie chce się być.
Obywatele v-świata, ich mać.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Laurẽt »

christosza wrote: generują "kolekcjonerów prowincji".

Przychodzi taki wiek, że trzeba się zdecydować gdzie chce się być.
Obywatele v-świata, ich mać.


Znam takich co mieszkają w jednej prowincji i nic dla niej nie robią. To ma być lepsze od mieszkania w kilku z nich.

JO Diuku, zawsze można zlikwidować jedną Gildię. Mogę wrócić na stałe do Baridasu, ale uważam że jednak trochę pomogłem w bieżących czynnościach MWK, a że JO nie ogarnia rejestrów i uważa, że robi się bałagan, to już inna sprawa.

Według mnie są cztery samorządy i rejestry da się tak ustawić by dzieliły aktywność. Trzeba to zrobić systemowo i wybrać jedną metodę, by liczba dni zamieszkiwania była równa dla wszystkich samorządów, albo skupić się jedynie na posiadaniu ziemi jak to mądrze zrobione zostało przez JKW Helwetyka w Sclavinii.

PS: Jak płacę podatki w Sclavinii i Baridasie, a w KKS kupuję zupki, to jakoś nikt nie narzeka :)

(-) Laurencjusz v-hr. at Atera
Marszałek Mniejszy Koronny, Trybun
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Prokrustes »

Komplikacja - zmiana w rejestrze obywateli.
Korzyści - możliwe.

Nie podoba mi się jedynie forma prawna. Skoro jednak Konstytucja mówi o warunkach i nic nie wspomina, że jakieś umowy są nadrzędne do niej to uważam, że drogą prawidłową jest zmiana konstytucji.

Byłbym nawet otwarty na zapisanie ogólnej reguły 14 dni na powrót - niezależnie od celu dokonanej wyprowadzki.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Prokrustes »

Zombiakov wrote:Byłbym nawet otwarty na zapisanie ogólnej reguły 14 dni na powrót - niezależnie od celu dokonanej wyprowadzki.


Żeby poprowadzić temat do końca. Czy taki pomysł aby zaproponować uniwersalny 14 dniowy okres karencji niezależnie do umów z innymi regionami spotyka się z jakimś poważnym oporem na tym etapie ? Jeżeli nie to proponuję aby Gildia przygotowała stosowną poprawkę do konstytucji (Pierwszą Poprawkę).
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Laurẽt »

Szamowny Marszałku,

Oficjaliści już zabierają się do pracy.

(-) Laurencjusz hr. MaHi at Atera,
Wicemarszałek Mniejszy Koronny, Trybun
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Propozycje prawne - podwójne Obywatelstwo

Post by Cudzoziemiec 1 »

A powie mi ktoś w końcu, czy:
a) jestem obywatelem Korony i mam głos w Sejmiku
b) jestem członkiem gildii oficjalistów, czy nie?
Locked

Return to “Gildia Oficjalistów”