Poprawka do Konstytucji KKS

Locked
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Poprawka do Konstytucji KKS

Post by Laurẽt »

W nawiązaniu do wypowiedzi Marszałka Wielkiego Koronnego związanej z regulacją obywatelstwa przedstawiam do dalszej dyskusji propozycję pierwszej poprawki w tej sprawie.

Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji


Art. 1. [Przepisy zmieniające]

W Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji z dnia 25 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

Art. 3. ust. 1. [„Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Korony może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele.”] otrzymuje brzmienie: „Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Korony może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele i tyle samo niedziel poza Koroną pozostawać może, co wykreślenia z rejestru nie będzie powodować.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.


(-) Laurencjusz hr. MaHi at Atera,
Marszałek Mniejszy Koronny, Trybun
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Poprawka do Konstytucji KKS

Post by KJAF »

IMO może być, nie widzę żadnych błędów.
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Poprawka do Konstytucji KKS

Post by Julian FER »

Również nie zgłaszam zastrzeżeń.
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Locked

Return to “Gildia Oficjalistów”