Wniosek

Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.
Forum rules
Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.

W związku z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, informujemy, że:
  • Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1. powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2. jest umieszczony w Parku Stołecznym.
    * * *
  • Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Opłaty należy uiszczać na konto Dworu Książęcego, ale dopiero po wskazaniu właściwej kwoty przez Radcę NIA rozpatrującego wniosek.
Locked
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Wniosek

Post by FvS »

Do: NIA

Zostałem nowym burmistrzem KM Grodzisk. Proszę o nadanie mi funkcji lidera w grupie Rada KM Grodzisk. Prosiłbym również o przekazanie informacji o subdomenie grodzisk.sarmacja.org

(-) Filip Powietrzny
Burmistrz KM Grodzisk
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Wniosek

Post by Helwetyk »

Poważany Panie Kawalerze!

Jakkolwiek w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji został Pan ustawiony jako burmistrz miasta, zgodnie z przepisami Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, „akty stanowiące normy konkretne i indywidualne, w szczególności postanowienia, decyzje i uchwały organów władzy publicznej, […] jeżeli nie zostały opublikowane, są nieważne”. Wedle mojego najlepszego rozumienia stanu prawnego, burmistrzem Książęcego Miasta Grodziska jest, zgodnie z dekretem z dnia 5 grudnia 2018 roku, Januszek bar. von Hippogriff-Pałasz.

W celu otrzymania niezbędnych uprawnień, uprzejmie proszę o przedstawienie aktu powołania Pana na urząd burmistrza przez Namiestnika Starosarmacji @RemigiuszL: albo o odsyłacz do stosownego aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, albo o odsyłacz do stosownej decyzji ogłoszonej przez Namiestnika Starosarmacji na Forum Centralnym, połączony ze wskazaniem stosownej przepisy prawnej znoszącej obowiązek publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji w odniesieniu do takich decyzji.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: Wniosek

Post by Remigiusz L. »

Wasza Książęca Wysokość,

Od dłuższego czasu akty odwoływania i powoływania burmistrzów w Starosarmacji nie były publikowane, ze względu na to, że często funkcja ta sprowadzała się wyłącznie do uzupełniania zupy w kantynie, stąd prestiż urzędu nie wydawał się wystarczający do uwzględniania go w DP. Z zasady tej wyłamał się wprawdzie wspomnianym przez WKW dekretem diuk Zombiakov, ja jednak zamierzam ją kontynuować.

Stąd zaświadczam, że mimo braku aktu powołania w DP, władze Starosarmacji uznają Filipa Powietrznego za burmistrza Grodziska.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Wniosek

Post by Helwetyk »

Jaśnie Wielmoży Panie Namiestniku!

Dziękuję za informację. Dane dostępowe do konta FTP przekazuję Panu Namiestnikowi oraz Panu Burmistrzowi za pośrednictwem Poczty Konnej. Stosownej zmiany uprawnień grupy dokonam w ciągu najbliższych minut.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Sarmatów”