Prośba o pomoc z Dziennikiem Praw

Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.
Forum rules
Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.

W związku z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, informujemy, że:
  • Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1. powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2. jest umieszczony w Parku Stołecznym.
    * * *
  • Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Opłaty należy uiszczać na konto Dworu Książęcego, ale dopiero po wskazaniu właściwej kwoty przez Radcę NIA rozpatrującego wniosek.
Locked
User avatar
Jego Nieaktywność
Posts: 1386
Joined: 6 May 2018, o 20:06

Prośba o pomoc z Dziennikiem Praw

Post by Jego Nieaktywność »

Jaśnie Oświecona Izbo,

jako biurokratycznie zafiksowany obywatel, zdający sobie sprawę z fikcji powszechnej znajomości prawa, zwracam się z prośbą o wyeksponowanie odnośnika do aktu "widmo" zamieszczonego w Dzienniku Praw na przedostatnim miejscu "licząc od góry" (stan na 21.06 g:10:37), aby można było zapoznać się z jego treścią.

Informuję, że ze względu na wymóg rozszerzenia bmp i jednoczesne jego zablokowanie, nie jestem w stanie wrzucić stosownego zrzutu ekranu.

Z należnym szacunkiem
(—) Seweryn baron Santecki
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Prośba o pomoc z Dziennikiem Praw

Post by Helwetyk »

Czcigodny Baronie!

Jak rozumiem, chodziło o naprawienie odsyłacza do tego aktu — załatwione.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Sarmatów”