Wniosek o usunięcie

Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.
Forum rules
Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.

W związku z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, informujemy, że:
  • Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1. powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2. jest umieszczony w Parku Stołecznym.
    * * *
  • Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Opłaty należy uiszczać na konto Dworu Książęcego, ale dopiero po wskazaniu właściwej kwoty przez Radcę NIA rozpatrującego wniosek.
Locked
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Wniosek o usunięcie

Post by FvS »

Szanowna NIA,

Wnoszę o usunięcie instytucji Rada Lotnicza oraz Sarmackie Lotnictwo Ratunkowe.

Image
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Wniosek o usunięcie

Post by Helwetyk »

Poważany Panie Kawalerze!

Uprzejmie informuję, że system informatyczny Księstwa Sarmacji nie umożliwia usuwania instytucji. Możliwe jest natomiast jej ukrycie, co oznacza jej niewidoczność w wykazach instytucji oraz profilach mieszkańców. Właściwa w tej sprawie jest Rada Ministrów, wobec czego wniosek pozostawiam bez rozpoznania.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Sarmatów”