Wniosek o nadanie uprawnień

Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.
Forum rules
Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.

W związku z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, informujemy, że:
  • Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1. powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2. jest umieszczony w Parku Stołecznym.
    * * *
  • Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Opłaty należy uiszczać na konto Dworu Książęcego, ale dopiero po wskazaniu właściwej kwoty przez Radcę NIA rozpatrującego wniosek.
Locked
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Wniosek o nadanie uprawnień

Post by FvS »

Wnoszę o nadanie uprawnień moderatora działu KM Grodzisk dla grupy Rada KM Grodzisk. Muszę zarchiwizować, podkreślam zarchiwizować kilka wątków.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: Wniosek o nadanie uprawnień

Post by FvS »

Widziałem nową grupę. Dziękuję
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Wniosek o nadanie uprawnień

Post by Helwetyk »

Poważany Panie Kawalerze!

Uprzejmie informuję, że założyłem nową grupę o nazwie Burmistrz Grodziska, której przyznałem ograniczone uprawnienia moderatorskie — to jest bez możliwości usuwania wypowiedzi. Ufam, że przyznany zakres uprawnień będzie wystarczający dla wykonywania przez Pana Burmistrza niezbędnych czynności porządkowych.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Sarmatów”