Wniosek (ponieważ zamknięto)

Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.
Forum rules
Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.

W związku z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, informujemy, że:
  • Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1. powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2. jest umieszczony w Parku Stołecznym.
    * * *
  • Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Opłaty należy uiszczać na konto Dworu Książęcego, ale dopiero po wskazaniu właściwej kwoty przez Radcę NIA rozpatrującego wniosek.
Locked
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Wniosek (ponieważ zamknięto)

Post by FvS »

Zamknięto tam ten to muszę nowy pisać.
Wcześniej miałem możliwość edytowania wypowiedzi. Czy jest to możliwe?
@Helwetyk
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Wniosek (ponieważ zamknięto)

Post by Helwetyk »

Poważany Panie Burmistrzu!

Uprawnienie do edycji, co do zasady, jest tożsame z uprawnieniem do usuwania istotnych elementów unikalnej wypowiedzi. Z uwagi na toczące się przeciwko Panu postępowanie karne nie czuję się upoważniony do przyznania Panu tego uprawnienia. W celu edycji wypowiedzi sugeruję bezpośredni kontakt z władzami Starosarmacji.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Sarmatów”