Wniosek o nadanie subdomeny

Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.
Forum rules
Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.

W związku z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, informujemy, że:
  • Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1. powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2. jest umieszczony w Parku Stołecznym.
    * * *
  • Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Opłaty należy uiszczać na konto Dworu Książęcego, ale dopiero po wskazaniu właściwej kwoty przez Radcę NIA rozpatrującego wniosek.
Locked
User avatar
Peter West
Posts: 500
Joined: 12 Feb 2015, o 14:45

Wniosek o nadanie subdomeny

Post by Peter West »

Proszę szanowną NIA o stworzenie subdomeny:

rothenburg.sarmacja.org


Subdomena będzie wykorzystywania na potrzeby lenna.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku,
(-) Peter West
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Image
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Sarmatów”