Polityka przyznawania kont do serwera

Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.
Forum rules
Miejsce na wnioski dotyczące kont ftp/mysql, kont e-mail, przenosin artykułów, zmian danych w bazach i innych spraw niedotyczących funkcjonowania DSG.

W związku z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, informujemy, że:
  • Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1. powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2. jest umieszczony w Parku Stołecznym.
    * * *
  • Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Opłaty należy uiszczać na konto Dworu Książęcego, ale dopiero po wskazaniu właściwej kwoty przez Radcę NIA rozpatrującego wniosek.
Locked
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Polityka przyznawania kont do serwera

Post by Helwetyk »

Uprzejmie informuję, iż żadne nowe konto nie zostanie przyznane w celu instalacji Wordpressa lub innego oprogramowania umożliwiającego dodawanie jakichkolwiek treści osobom (czy raczej w przypadku botów, „osobom”), które nie zweryfikują się przy użyciu sarmackiego identyfikatora i hasła.

Ponadto solennie oświadczam, że w przypadku wykrycia jakichkolwiek nowych instalacji podobnego oprogramowania po dniu dzisiejszym, to jest 16 marca 2012 r., będę każdorazowo składał w Sejmie wnioski o pozbawienie obywatelstwa sarmackiego. Ataki pochłaniających ogromne ilości transferu botów stanowią poważne zagrożenie, na które nie wolno narażać Księstwa Sarmacji.

Do publikacji (umożliwiających komentarze ze strony czytelników) aktualności służy tylko i wyłącznie serwis prasowy stanowiący część Złotej Wolności.

Powyższe stosuje się odpowiednio do forów innych niż Forum Centralne.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “Referat ds. Obsługi Sarmatów”