Zapytanie - MPiOP

Dział dedykowany mieszkańcom i obywatelom Księstwa Sarmacji, w którym mogą zadawać pytania Radzie Ministrów.
Locked
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Zapytanie - MPiOP

Post by Orjon »

Szanowny Panie Kanclerzu,

czy zostaną podjęte działania ws. odwołania Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego, Jaśnie Wielmożnego Ignacego Chojnackiego-Ferskiego, na podstawie art. 5., ust. 3. Ustawy o obywatelstwie sarmackim? Zgodnie z SISS stracił on właśnie aktywność.

Łączę wyrazy szacunku,
Image
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Zapytanie - MPiOP

Post by Sierg »

Rada Ministrów nie będzie udzielała odpowiedzi na zapytania, które nie zostały prawidłowo zaadresowane (przykład).

/—/ Krystyna Przypał,
Kierownik Działu
Wskazywania Drzwi Interesantom
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Zapytanie - MPiOP

Post by Orjon »

Czarnolas, 16.07.2016r.


Orjon von Thorn-Surma, AF972
ul. Emigrantów 5/16
M00010 Czarnolas

Kanclerz Księstwa Sarmacji
Siergiusz hr. Asketil
Rada Ministrów
ul. Kaniońska 1
M00002 Srebrny Róg


Z A P Y T A N I E


Szanowny Panie Kanclerzu,

czy zostaną podjęte działania ws. odwołania Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego, Jaśnie Wielmożnego Ignacego Chojnackiego-Ferskiego, na podstawie art. 5., ust. 3. Ustawy o obywatelstwie sarmackim? Zgodnie z SISS stracił on właśnie aktywność.


Łączę wyrazy szacunku,
Image
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: Zapytanie - MPiOP

Post by Sierg »

Srebrny Róg, 16 lipca 2016


Rada Ministrów Księstwa Sarmacji
ul. Kaniońska 1
M00002 Srebrny Róg

Poważany Kawaler
Orjon von Thorn-Surma
ul. Emigrantów 5/16
M00010 Czarnolas


O D P O W I E D Ź


Poważany Kawalerze,

Moje serce się raduje, kiedy widzę tłum stojący przed siedzibą Rady Ministrów — a każdy z oczekujących pragnie poznać informacje na tematy bieżące, jak najszybciej, jak najdokładniej. Jest to wzorowa postawa obywatelska, którą należy wychwalać. Czym byłoby bowiem nasze społeczeństwo, gdyby nie interesowało się działalnością władzy, którą przecież samo wybrało? Dobrze się dzieje, że Księstwo Sarmacji ma rzeszę odpowiedzialnych mieszkańców, którzy nie boją się nowych wyzwań — w tym pisania listów do Kanclerza.

Odpowiadając na pytanie: Jaśnie Wielmożny Minister utracił aktywność dopiero parę godzin tematu. Stosowne decyzje zostaną podjęte w przeciągu doby.

W podziękowaniu za zapytanie przesyłam balonik z herbem Księstwa Sarmacji. Wymachujcie nim przechadzając się ulicami Czarnolasu — niech ludzie wiedzą, że jesteście przykładem dobrego obywatela!

Image

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Locked

Return to “Pytania od społeczeństwa”