Karygodne działanie MSW

Dział dedykowany mieszkańcom i obywatelom Księstwa Sarmacji, w którym mogą zadawać pytania Radzie Ministrów.
Locked
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Karygodne działanie MSW

Post by Roland »

Eldorat, 27 czerwca 2019r.


Roland Heach-Romański(AF181)
al. III Konsulatu Sclavinii, Thuringen (KScl)

Kanclerz Księstwa Sarmacji
Srebrny Róg (KT)


INTERPELACJA


Szanowny panie Kanclerzu,

  1. dlaczego Minister Spraw Wewnętrznych rozpatrzył negatywnie wniosek o emisję znaczka (załącznik) w oparciu o Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2017 roku ws. emisji znaczków (Dz. P. poz. 9345), które to wydane zostało na podstawie dyspozycji art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra ds. Wewnętrznych z dnia 27 października 2016 roku ws. organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz. P. poz. 8978, akt uchylony), który to jest aktem uchylonym, a co za tym idzie odmowa została wydana z błędną podstawą prawną i jest bezskuteczna?
  2. kiedy można spodziewać się przeprosin w stosunku do wnioskodawcy Westa ze strony Rady Ministrów za ten blamaż?
  3. czy Rada Ministrów ma świadomość braku uregulowania kwestii emisji znaczków na chwilę obecną i czy w obliczu pkt 1 Rada Ministrów pokusi się o wydanie zarządzenia tożsamego z przywołanym w pkt 1 na podstawie przepisów obowiązujących tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2018 roku ws.organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz. P. poz. 10418, tekst jedn.)?
  4. czy, i jeśli tak to jakie, zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do Ministra Spraw Wewnętrznych za ten karygodny błąd?

Z wyrazami szacunku,
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
AJMaat
Posts: 598
Joined: 10 Nov 2017, o 23:22

Re: Karygodne działanie MSW

Post by AJMaat »

Jaśnie Wielmożny,
proszę o dzień czasu na przeanalizowanie sytuacji i na ustosunkowanie się do działań Czcigodnego Pana von Verwaltung.

Pozdrawiam
Albert Jan Maat von Hippogriff
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Karygodne działanie MSW

Post by Helwetyk »

Powołane zarządzenie, istotnie, powołuje się na art.3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra ds. Wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej z dnia 27 października 2016 r., w myśl którego:

Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.

Kolejne rozporządzenia w tej sprawie powtarzały to upoważnienie:
· http://prawo.sarmacja.org/akt,9535.html
· http://prawo.sarmacja.org/akt,9719.html
· http://prawo.sarmacja.org/akt,9875.html
· http://prawo.sarmacja.org/akt,10091.html
· http://prawo.sarmacja.org/akt,10418.html (obowiązujące)

Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.
Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez ministra.
Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.
Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.
Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.

Zgodnie z ostatnim zarządzeniem Kanclerza:
Minister Spraw Wewnętrznych: […] zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków.

O ile pamięć mnie nie zawodzi, w podobnej sprawie zapadło orzeczenie Trybunału Koronnego, w myśl którego zwykłe przeniesienie podstawy prawnej z jednego aktu do drugiego nie pociąga za sobą konieczności ponownego wydania aktu wykonawczego.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: Karygodne działanie MSW

Post by FvS »

Czy coś się dzieje w tej sprawie?
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
AJMaat
Posts: 598
Joined: 10 Nov 2017, o 23:22

Re: Karygodne działanie MSW

Post by AJMaat »

Jaśnie Wielmożny,
po przyjrzeniu się sprawie stwierdzam, że do naruszenia zasad rzeczywiście doszło – Minister Spraw Wewnętrznych działał na podstawie nieaktualnego aktu prawnego. Nie oznacza to jednak, że zrobił to umyślnie, że nie zna sarmackiego prawa czy też że wniosek Wielmożnego Pana Westa powinien zostać rozpatrzony inaczej. Obecnie bowiem reguł działania Poczty Baridajskiej nie wytycza żadne obowiązujące zarządzenie – MSW działał na podstawie aktu prawnego, który w żaden sposób nie został oznaczony jako uchylony czy też nieprawomocny (jako uchylone pokazane jest tylko rozporządzenie o KAR, czego MSW mógł po prostu nie zauważyć). Winę za to ponosi Minister Spraw Wewnętrznych, który przejął stołek po autorze Rozporządzenia Ministra ds. Wewnętrznych z dnia 27 października 2016 roku ws. organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz. P. poz. 8978): Jaśnie Oświecony Pan Gustolúpulo. Przyznam jednak, że rzucić kamieniem nie może żaden późniejszy MSW ani Kanclerz, który to przecież nadzoruje pracę ministrów i wyznacza im zadania. Wracając do tematu: przepis ten należy znowelizować, czym jak najprędzej się zajmę – postaram się wyszukać także inne w ten sposób wiszące w DP akty prawne. Przyznam, że nie spodziewałem się takiego bagna w sarmackiej legislacji, lecz je naprawię.
Co do przeprosin – przeprosimy Wielmożnego Pana Westa za podanie mu złego aktu prawnego. Minister Spraw Wewnętrznych otrzyma natomiast jedynie ostrzeżenie, ponieważ miał prawo pomylić się co do rozporządzenia, co już wyjaśniłem. Koniec końców, informuję, że wszystko to (oraz oczywiście prawomocna odpowiedź na wniosek Wielmożnego Pana Westa) zostanie załatwione w ciągu tygodnia. Uprzejmie dziękuję za zgłoszenie problemu.

Z wyrazami szacunku
Albert Jan Maat von Hippogriff
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
User avatar
Peter West
Posts: 500
Joined: 12 Feb 2015, o 14:45

Re: Karygodne działanie MSW

Post by Peter West »

Szanowna Rado Ministrów,
Szanowni Państwo,

W mojej sprawie sądzę, że Minister Spraw Wewnętrznych postąpił źle:
1. zły akt prawny,
2. natychmiastowe zamknięcie wątku, co pozbawiło mnie prawa do złożenia zastrzeżeń co do decyzji Ministra,
3. sądzę, że powinno mi być dane po prostu złożenie korekty do wniosku i tyle (nie był to poważny błąd, a właściwie nie był to w ogóle błąd z mojej strony),
4. emisja mojego znaczka została zepchnięta na późniejszy ternin bo mają najpierw zostać wyemitowane inne znaczki (powinno dać mi szanse poprawy wniosku i wyemitowania go w podanym przeze mnie terminie (albo podobnym), a nie spychanie emisji mojego znaczka na dalszy plan.

Liczę na wyjaśnienia Rady Ministrów lub samego Ministra Spraw Wewnętrznych.

PS. Złożyłem także prośbę o ponowne moje rozpatrzenie sprawy związanej z działami Hrabstwa Rothenburga, jak do tej pory brak odzewu, a sądzę że moje argumenty są słuszne i liczę, że Rada Ministrów się niezwłocznie tym zajmie, bo już trochę czasu minęło.

Z wyrazami szacunku,
(-) Peter West
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Image
User avatar
AJMaat
Posts: 598
Joined: 10 Nov 2017, o 23:22

Re: Karygodne działanie MSW

Post by AJMaat »

Peter West wrote:Szanowna Rado Ministrów,
Szanowni Państwo,

W mojej sprawie sądzę, że Minister Spraw Wewnętrznych postąpił źle:
1. zły akt prawny,
2. natychmiastowe zamknięcie wątku, co pozbawiło mnie prawa do złożenia zastrzeżeń co do decyzji Ministra,
3. sądzę, że powinno mi być dane po prostu złożenie korekty do wniosku i tyle (nie był to poważny błąd, a właściwie nie był to w ogóle błąd z mojej strony),
4. emisja mojego znaczka została zepchnięta na późniejszy ternin bo mają najpierw zostać wyemitowane inne znaczki (powinno dać mi szanse poprawy wniosku i wyemitowania go w podanym przeze mnie terminie (albo podobnym), a nie spychanie emisji mojego znaczka na dalszy plan.

Liczę na wyjaśnienia Rady Ministrów lub samego Ministra Spraw Wewnętrznych.

PS. Złożyłem także prośbę o ponowne moje rozpatrzenie sprawy związanej z działami Hrabstwa Rothenburga, jak do tej pory brak odzewu, a sądzę że moje argumenty są słuszne i liczę, że Rada Ministrów się niezwłocznie tym zajmie, bo już trochę czasu minęło.

Z wyrazami szacunku,
(-) Peter West

Wielmożny,
na wniosek dot. Forum Centralnego odpowiedziałem wczoraj, zachęcając do przemyślenia sprawy i zmniejszenia liczby poddziałów. Resztę pozostawiam do wyjaśnienia naszemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych, informując przy okazji, że to ja zacząłem dzień czy dwa później zamykać odrzucone wnioski.
@Seweryn, proszę się w tej sprawie wypowiedzieć. Wszystko, co sam miałem do powiedzenia, już wygłosiłem.
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
User avatar
Jego Nieaktywność
Posts: 1386
Joined: 6 May 2018, o 20:06

Re: Karygodne działanie MSW

Post by Jego Nieaktywność »

W mojej sprawie sądzę, że Minister Spraw Wewnętrznych postąpił źle:
1. zły akt prawny,
2. natychmiastowe zamknięcie wątku, co pozbawiło mnie prawa do złożenia zastrzeżeń co do decyzji Ministra,
3. sądzę, że powinno mi być dane po prostu złożenie korekty do wniosku i tyle (nie był to poważny błąd, a właściwie nie był to w ogóle błąd z mojej strony),
4. emisja mojego znaczka została zepchnięta na późniejszy ternin bo mają najpierw zostać wyemitowane inne znaczki (powinno dać mi szanse poprawy wniosku i wyemitowania go w podanym przeze mnie terminie (albo podobnym), a nie spychanie emisji mojego znaczka na dalszy plan.

Liczę na wyjaśnienia Rady Ministrów lub samego Ministra Spraw Wewnętrznych.


Wielmożny Wicehrabio,

1. Z racji zaniedbań kilku Rad Ministrów i wielu innych obowiązków, po prostu tego nie zauważyłem. Było to uchybienie techniczne, nie mające większego wpływu na sposób rozpatrywania wniosku. W najbliższym czasie postaram się uporządkować te przepisy.

2 oraz 3. Wniosek został zamknięty w celach porządkowych. W uzasadnieniu obiecałem Wielmożnemu, że znaczek zostanie wyemitowany, o ile będzie korekta. Zastrzeganie decyzji o charakterze pozytywnym jest, w mojej ocenie, bezsensowne, aczkolwiek nie niemożliwe. Można złożyć zapytanie w tym dziale lub skontaktować się przez Pocztą Konną. Korekta, według treści uzasadnienia, miała być złożona po powrocie rozpatrywania wniosku, tj. do uzgadniania szczegółów, o czym miał być Wnioskodawca poinformowany.

Co do czasu emisji — o tym, czy znaczek zostanie w ogóle wyemitowany i kiedy, decyduje Minister Spraw Wewnętrznych. Z racji opóźnień wywołanych zaniedbaniami innych oraz ze względów organizacyjnych i z powodu wysokich nominałów/kwot sprzedaży znaczka podjąłem decyzję o przesunięciu tej emisji tak, aby każdy potencjalny kolekcjoner mógł przygotować sobie odpowiednie środki pieniężne, żeby móc z oferty Poczty Baridajskiej skorzystać.

Jeśli będzie taki odzew na konkursy, jaki był do tej pory, do rozmów ws. emisji znaczka będziemy mogli wrócić już w przyszłym tygodniu.

Z wyrazami szacunku
(—) Severin von Verwaltung
Minister Spraw Wewnętrznych
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
Locked

Return to “Pytania od społeczeństwa”