Cele WKDS

Dział poświęcony wielkiemu projektowi marketingowemu Księstwa Sarmacji.
Locked
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Cele WKDS

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni,

Ustalmy jednoznacznie cele jakimi się kierujemy przy podjęciu tematu WKDS, i docelowo nimi własnie będziemy się kierować przy dalszych pracach - zarówno nad stroną wizualną projektu, jak i merytoryczną (dobór tekstów).

Dobrze by było utworzyć także jako osobny wpis informację o składzie komisji - Siergiuszu?
Locked

Return to “Wielka Księga Dzieł Sarmackich”