TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefektach)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Cudzoziemiec 1 »

Oczywiście, że nie podlega. Sąd nie udzielił mi prawa do wypowiedzi.

ps. KPS należy natychmiast zaorać i posypać gaszonym wapnem.
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Dreamopolis, dnia 18 grudnia 2016 r.

Martin Schlesinger-Asketil
Dreamopolis, Królestwo Dreamlandu

Pan
Mateusz von Thorn-Chojnacki
asesor w Trybunale Koronnym
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat, Księstwo Sarmacji


Gdyby oddalił albo odrzucił Pan mój wniosek z dnia 17 grudnia 2016 r., złożony w postępowaniu sądowym nr TK U 16/12/05, oraz przywrócił bieg terminu przystąpienia do sprawy, w następstwie czego przystąpiłby do sprawy przynajmniej jeden podmiot, wnoszę, aby udzielił mi Pan zgody na zajęcie dalszego stanowiska w sprawie.

(—) Schlesinger-Asketil
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by suchy »

MSchlesinger wrote:Na podstawie art. 15 § 1 ustawy Sejmu nr 293 z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Kodeks postępowania sądowego wnoszę, aby jako przewodniczący składu zamknął Pan rozprawę w postępowaniu sądowym nr TK 16/12/05.

(—) Schlesinger-Asketil


Wniosek oddalam. Dopóki skład orzekający nie przedyskutuje dokładnie sprawy, rozprawa pozostanie otwarta. Proszę pozostawać do dyspozycji Trybunału w razie jakichkolwiek pytań.

Niestety, nie mogę również dopuścić do sprawy innych podmiotów. Trzydniowy termin na dołączenie do sprawy biegł od momentu wszczęcia postępowania przez Księcia, tj. od 5 grudnia. Oznacza to, że uprawnione podmioty miały czas na przystąpienie do sprawy do 8 grudnia. W poprzednim zarządzeniu popełniłem oczywiście w tym względzie błąd, ponieważ w obecnym brzmieniu KPS termin ten nie podlega przywróceniu.


(—) Mateusz von Thorn-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Cudzoziemiec 1 »

Panie Przewodniczący czy mam wobec tego rozumieć, że moje przystąpienie, które nastąpiło na skutek Pańskiego ogłoszenia, jest nieskuteczne i nie mogę w sprawie zabrać głosu?

Jeśli mogę to proszę o formalne udzielenie mi go.
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by suchy »

RCA wrote:Panie Przewodniczący czy mam wobec tego rozumieć, że moje przystąpienie, które nastąpiło na skutek Pańskiego ogłoszenia, jest nieskuteczne i nie mogę w sprawie zabrać głosu?

Jeśli mogę to proszę o formalne udzielenie mi go.


Niestety, z powodu obecnej konstrukcji KPS przystapienie jest nieskuteczne. Dlatego choćbym bardzo chciał - prawa głosu nie mogę udzielić.

(—) Mateusz von Thorn-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Dreamopolis, dnia 27 grudnia 2016 r.

Martin Schlesinger-Asketil
Dreamopolis, Królestwo Dreamlandu

Pan
Mateusz von Thorn-Chojnacki
asesor w Trybunale Koronnym
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat, Księstwo Sarmacji


Ponownie wnoszę o zamknięcie rozprawy w postępowaniu sądowym nr TK U 16/12/05.

Jak zapowiedział Pan w uzasadnieniu (?) postanowienia z dnia 18 grudnia 2016 r., rozprawa miała pozostawać otwarta „dopóki skład orzekający nie przedyskutuje dokładnie sprawy”. Zasygnalizowana została ponadto możliwość, że mojemu mocodawcy zostaną zadane pytania przez Pana albo Pańskich kolegów zasiadających w składzie orzekającym.

Obecnie postępowanie trwa już od ponad trzech tygodni, zaś rozprawa pozostaje otwarta od 12 grudnia, to jest przez dwa tygodnie. Nie umniejszając powadze roztrząsanego zagadnienia, wydaje się, że to wystarczająco długi czas, by je należycie przedyskutować — a na pewno wystarczający, by zidentyfikować kwestie wymagające dodatkowych wyjaśnień ze strony mojego mocodawcy.

Tymczasem nie zostały mu zadane przez asesorów orzekających żadne pytania, wobec czego trudno dopatrywać się sensu w dalszym trwaniu rozprawy.

Zwracam nadto uwagę: zbliża się koniec kadencji Pana oraz asesora Arpeda-Friedmana; żaden z Panów nie uzyskał reelekcji. Gdyby do tego czasu Trybunał nie zdążył wydać wyroku, zaistniałaby konieczność zmiany składu. Spodziewam się, że to przyniosłoby niepotrzebne przedłużenie się biegu postępowania o kolejne tygodnie, czego wolałbym uniknąć, a czemu Pan, jako przewodniczący składu — zgodnie z art. 10 k.p.s. — obowiązany jest przeciwdziałać.

Wobec czego wnoszę jak na wstępie.

(—) Schlesinger-Asketil
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by suchy »

Wniosek, ponownie, oddalam. Z jednym z ATK nie ma niestety w tej chwili kontaktu (co właściwie nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę obecny czas w nieistniejącym realu), nie sposób więc zamknąć rozprawy.

Ubolewam nad tym, że sprawa ulegnie dalszemu przedłużeniu ze względu na kończącą się kadencję moją i ATK Arpeda-Friedmana, nie może to jednak skutkować pobieżnym i niewystarczająco wnikliwym rozpoznaniem tak istotnej sprawy. Mam nadzieję, że mimo wszystko sprawa po zmianie składu orzekającego zostanie szybko zakończona.


(—) Mateusz von Thorn-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Dreamopolis, dnia 6 stycznia 2017 r.

Martin Schlesinger-Asketil
Dreamopolis, Królestwo Dreamlandu

Jego Książęca Mość
Tomasz Ivo Hugo
przewodniczący Trybunału Koronnego
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat, Księstwo Sarmacji


W związku ze zmianami kadrowymi w Trybunale Koronnym, korzystając z przysługującego mi prawa (art. 15 k.p.s.) wnoszę o zmianę składu w postępowaniu sądowym nr TK U 16/12/05.

Schlesinger-Asketil
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Hugo »

Eldorat, 6 stycznia 2017 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Wyznaczyć do powołanego składu orzekającego: ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Paviela von Thorn-Brońka i ATK Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana.
  2. Wyznaczyć ATK Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by KJAF »

Szanowni państwo,

niniejszym informuję, że w związku z głębokimi zmianami w Składzie Orzekającym, rozprawa pozostanie otwarta jeszcze przez jakiś — możliwie jak najkrótszy — czas.

Chciałbym, aby nowi członkowie SO zapoznali się z aktami sprawy. Niewykluczone, że zaraz po tym, będą mieli jakieś pytania do uczestników zainteresowanych. W związku z tym, z góry proszę o wyrozumiałość i powstrzymanie się od wnioskowania o zamknięcie rozprawy.

Jeżeli uzyskam od szanownych kolegów deklarację, że nie zamierzają zadawać dodatkowych pytań, rozprawa zostanie zamknięta niezwłocznie.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”