TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

Na podstawie Art. 22. § 1. pkt 3 k.p.s. wnoszę o wykładnię obowiązujących w Księstwie Sarmacji przepisów w kontekście zbadania, jak należy interpretować słowa "miejsce publiczne", które niejednokrotnie zostają użyte w przepisach Księstwa Sarmacji, szczególnie w odniesieniu do kwestii porządkowych tych miejsc czy też w kontekście, gwarantowanej Konstytucją, swobody poruszania się w Księstwie Sarmacji.

Wysoki Trybunale,
 • art. 1 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. stanowi: "Prefekt zapewnia należyte funkcjonowanie miejsc publicznych [...]";
 • art. 7a ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. stanowi: "Prefekt, na żądanie wnioskodawcy, usuwa z miejsca publicznego [...];
 • art. 7f Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. stanowi: "Prefekt może dokonać zmiany obraźliwego, wyzywającego albo poniżającego imienia i nazwiska, pseudonimu, awatara lub podpisu w miejscu publicznym.";
 • art. 12 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "Zbliżaniem się jest, w szczególności, nawiązywanie bezpośredniego kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, serwisu społecznościowego, telefonu lub w inny sposób oraz zwracanie się bezpośrednio lub pośrednio albo czynienie jakichkolwiek odniesień w miejscach publicznych. [...]";
 • art. 30 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "Skazanego na karę banicji usuwa się z Księstwa Sarmacji i wszystkich jego miejsc publicznych. [...]";
 • art. 40 ust. 1 pkt 4 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "doprowadzanie miejsca publicznego do stanu praktycznej nieużywalności,";
 • art. 40 ust. 1 pkt 8 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "naruszanie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej,";
 • art. 40 ust. 1 pkt 9 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "bezprawne umożliwianie odbywającemu karę więzienia albo skazanemu na karę banicji wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji,";
 • art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "wielokrotne zamieszczanie w miejscu publicznym tej samej lub wielu różnych wypowiedzi, w bardzo krótkich odstępach czasu (spamowanie),";
 • art. 44 ust. 1 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym,"
 • art. 44 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym,";
 • art. 44 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. stanowi: "Karę grzywny za czyn zabroniony przez prowincję lub popełniony w jej miejscu publicznym wymierza się na rzecz prowincji.";
 • Ustawa Sejmu nr 237 z dnia 11 stycznia 2015 r. nosi tytuł o zakazie ziania ogniem w miejscach publicznych;
 • art. 35 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. stanowi: "zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi,"
 • art. 35 ust. 1 pkt 6 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. stanowi:"ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,"
 • art. 40 ust. 3 pkt 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. stanowi:"dbania o miejsca publiczne Księstwa Sarmacji i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody.";
 • art. 5a ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 stycznia 2014 r. stanowi: "Mieszkańcowi mogą zostać przyznane punkty za aktywność poza miejscami publicznymi; [...]";
 • art. 5a ust. 5 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 stycznia 2014 r. stanowi: "Książę może, w drodze rozporządzenia, określić inne przypadki, w których mieszkaniec może uzyskać punkty za aktywność poza miejscami publicznymi. [...]";
nigdzie jednak nie znajduję jednoznacznej interpretacji tego co miejscem publicznym jest. Sytuacja ta rodziła już w przeszłości, i niejednokrotnie rodzi w dalszym ciągu, trudności i nieporozumienia, które skutkują również niepotrzebnymi konfliktami.

Z całą pewnością każdy z nas ma jakieś swoje przemyślenia na ten temat, które wypływają z praktyki, rozumienia wolności, niemniej kiedy fraza "miejsca publiczne" pada w tak wielu aktach prawnych, w tak wielu miejscach, w tak znaczących kodyfikacjach, nie możemy bazować tylko i wyłącznie na własnym przekonaniu, i winniśmy móc oprzeć się na nie budzącej wątpliwości jednoznacznej definicji i interpretacji miejsca publiczne.

Mając wobec tego na uwadze niezwykle ważny interes publicznych wnoszę jak na wstępie.

Jeśli to możliwe proszę o obrady TK w maksymalnie szerokim składzie.

Z poważaniem,
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by Hugo »

Eldorat, 21 grudnia 2016 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
 1. Na wniosek Kanclerza Księstwa Sarmacji z dnia 21 grudnia 2016 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku.
 2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 16/12/21.
 3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, ATK Wojciecha Hergemona oraz siebie.
 4. Wyznaczyć ATK Wojciecha Hergemona na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by anglov »

Wysoki Trybunale,

deklaruję chęć przystąpienia do sprawy.

Andrzej Fryderyk
Król Teutonii
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by Yennefer »

Wasza Królewska Mosc,
Wysoki Trybunale,


Wyrażam chęć przystąpienia do sprawy z grupy obywateli. Informuję jednocześnie, że zabrałam odpowiednie poparcie.

Z wyrazami szacunku,
(-)Yennefer Heach
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
User avatar
Paulus Buddus
Posts: 2016
Joined: 16 Nov 2012, o 20:36
Gadu-Gadu: 0
Location: Almera/Els

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by Paulus Buddus »

Wasza Królewska Mość,
Wysoki Trybunale,


Również potwierdzam, chęć udziału w tej sprawie. Istnieje możliwość, że będę obserwatorem, ale jak tylko czas pozwoli to bardzo chętnie zabiorę głos.
Image
Paulus Buddus h. Szczerbiec z historycznego rodu Elijczyków

Hrabia Urodzaju
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by kaxiu »

Otwieram rozprawę.Pouczam równocześnie o treści art. 39 § 1 k.p.s.:
Uczestnik zainteresowany obowiązany jest zająć pierwsze stanowisko w sprawie w ciągu 3 dni od dnia otwarcia rozprawy, przy czym nie dotyczy to inicjatora, za którego pierwsze stanowisko uważa się uzasadnienie z wniosku inicjalnego.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by Yennefer »

Wasza Królewska Mosc,
Wysoki Trybunale,


Moje stanowisko jest jedno. W związku z dawniej wydanym wyrokiem, uznaję, że kanały prowincjonalne, tj. #teutonia, #baridas, #sclavinia, są miejscami publicznymi Księstwa Sarmacji tak samo jak forum centralne czy też DSG. Niedopuszczalnym jest także, moim zdaniem wyrokowanie inaczej, niż jak już powyżej opisałam, choćby przez wzgląd na wyrok wydany kilka lat temu przez ówczesnego ATK, Markusa Arpeda. Orzekł on, w uzasadnieniu wyroku co prawda, że kanał #teutonia jest miejscem publicznym Księstwa Sarmacji.

Wysoki Trybunale, sprawa ta jest jasna. Miejscem publicznym Księstwa Sarmacji jest każde takie, nie zależnie czy prowincjonalne czy też ogólnosarmackie, miejsce, do którego dostęp mają różne osoby, a ograniczanie dostępu do nich jest jawnym łamaniem ogólnosarmackiego prawa. Jeśli prowincja jest częścią Księstwa Sarmacji to i wszystkie dostępne nieprywatne miejsca (czyli każde za wyjątkiem Poczty Konnej oraz utajonych działów na forum centralnym z poszczególnymi dostępami), w których spotykać mogą się sarmaci są miejscami publicznymi.

Obecnie zauważyć możemy, że sprawa ta wynika z ograniczeń, jakie król Teutonii nałożył na wszystkich sarmatów, nakładając na kanał hasło oraz utajniając kanał prowincjonalny, czyli w moim mniemaniu miejsce publiczne Księstwa Sarmacji. Ogranicza on tym samym dostęp Sarmatów i Jego Książęcej Mości do użytkowania kanału. Więcej nie mam do powiedzenia w pierwszym stanowisku. Dziękuję za udzielenie mi głosu.

Z wyrazami szacunku,
(-)Yennefer Heach
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by anglov »

Wysoki Trybunale,

mimo iż Trybunał udziela wykładni abstrakcyjnej, będę się posługiwał decyzjami władz publicznych, głównie Trybunału Koronnego, w celu uzasadnienia zwyczajowego pojmowania miejsc publicznych w Księstwie Sarmacji. Moja wypowiedź nie będzie bynajmniej odpowiedzią na zarzuty reprezentantki grupy obywateli, wicehrabiny Heach, wobec mojej osoby, której część ze słów, w mojej ocenie, nie powinno mieć miejsca na sali rozpraw w owej sprawie ustrojowej.

W mojej ocenie, w celu zachowania zrozumienia istoty problemu, należy zrobić wyraźne rozróżnienie pomiędzy dwoma pojęciami, wobec których ustawodawca nie zawsze czyni prawidłowe rozróżnienie:
 • miejsce publiczne,
 • miejsce publiczne Księstwa Sarmacji.

Takie rozróżnienie jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze: specyfika mikronacji, w której jedynym środkiem represji wobec rzeczy znajdujących się poza serwerami Księstwa są pogróżki słowne oraz prawo realne, powoduje iż należy kwestie tego rodzaju traktować nieco inaczej niż w rzeczywistości. Nie mamy umów wzajemnych z całym internetem o wzajemnej deportacji, należy się więc liczyć z tym, że opinie łamiące prawo Księstwa Sarmacji będą się zdarzać w miejscach dostępnych publicznie i nikt nie będzie na to reagować. Pytanie brzmi, czy za wypowiedź szkalującą Księstwo Sarmacji poza jego obszarem nie należy karać? Przytoczmy tu przykład złożonego do Prefektury Generalnej wniosku w sprawie wydalonego cudzoziemca Fiodora Swirydiuka [1]. Jak widać, istnieje wola by zachowania wywołujące oburzenie ze strony Sarmatów poza miejscami objętymi władzą Księstwa, były karane.

Należy jednak zwrócić uwagę, że domaganie się dostępu Prefekta dostępu do administracji takiego bloga jest żądaniem kuriozalnym, a wręcz śmiesznym. Nie należy więc uznawać za właściwe stosowanie ustawy o prefektach i Konstytucji w tym zakresie. Oczywistym jednak jest, że jeżeli można powiązać autora wpisu z osobą w Sarmacji, przepisy karne Kodeksu Sprawiedliwości należy stosować odpowiednio.

Taką interpretację może potwierdzić również wyrok Trybunału Koronnego przeciwko Robertowi Januszowi von Thorn (dawniej: Dalek Caan of Skaro) w sprawie agitacji wyborczej [2]. Pomimo iż w przepisie nie ma dosłownego użycia słowa „miejsce publiczne”, a zatem kara mogła zostać nałożona także przy agitacji prywatnej, należy zwrócić uwagę na fakt, iż ukarana została wypowiedź na grupie na facebooku, do której władze Księstwa Sarmacji nie mają dostępu. Mimo tego, za czyn mający miejsce poza obszarem Księstwa Sarmacji, kara została nałożona decyzją Wysokiego Trybunału.

Nie sposób się też nie odnieść do cytowanego przez przedstawicielkę obywateli, W. Cz. Panią Wicehrabinę Yeennefer Heach, Wyroku Trybunału Koronnego w sprawie ukrarania Torkana Ingawaara (dawniej: Brzetyslava Mariana Tereslava von Vincisa) za wypowiedź na kanale IRC #teutonia. [3] Trybunał Koronny uznał wtedy, iż należy przyjąć jak najszerszą definicję miejsca publicznego. Jest to oczywista wskazówka dla Składu Orzekającego, w jaki sposób miejsca publiczne były określane przy wcześniejszych wyrokach. Należy pamiętać, że kanał #teutonia posiadał w tamtym okresie regulamin i był oficjalnie umocowany w pozostałych miejscach publicznych Królestwa Teutonii – posiadał specjalny dział na forum. Ponadto to właśnie w tym miejscu odbyła się oficjalna uroczystość Królestwa Teutonii – koronacja Mateusza Wilhelma. W związku z czym należało przyjąć że kanał #teutonia był używany w tamtym czasie jako miejsce publiczne, co też zasądził Trybunał, używając „najszerszej możliwej interpretacji”. Podobnie sarmacki kanał IRC #sarmacja jest równie umocowany w prawie, a zatem jest miejscem publicznym.

Należy tu zwrócić uwagę na Ustawę Sejmu o obywatelstwie sarmackim, w której jasno stoi, iż mogą zostać przyznane punkty za aktywność poza miejscami publicznymi. Mimo to, praktyka wskazuje, iż takowe punkty zostały przyznawane za uczestnictwo na kanale IRC. [[4] Ze względu na umocowanie kanału w prawie (art. 8 Ustawy o Prefektach) oraz samo brzmienie przepisu art. 5a ustawy o obywatelstwie, możliwości systemu informatycznego oraz w związku ze wspomnianymi wyrokami Trybunału, należy przypuszczać, że jest to błąd brzmienia dosłownego przepisu.

Z całej mojej wypowiedzi nasuwają się następujące wnioski:
 1. Organy sprawiedliwości Księstwa Sarmacji, także z woli obywateli, karają osoby, które łamią prawo, także poza jego granicami;
 2. Domaganie się dostępu moderacyjnego do części z miejsc publicznie dostępnych jest kuriozalne;
 3. W obliczu braku definicji formalnej miejsca publicznego, stosowano najszerszą możliwą interpretację miejsca publicznego;
 4. Ustawa o obywatelstwie sarmackim jest napisana w sposób nieprzystający do intencji ustawodawcy.

W mojej opinii, w związku z brakiem definicji legalnej i bardzo szerokiego zagadnienia problemu, w przypadkach wątpliwych Trybunał Koronny każdorazowo powinien rozważać czy dane miejsce jest miejscem publicznym. Można jednak postawić szereg kryteriów w postaci pytań, na które organ publiczny powinien odpowiedzieć, podejmując decyzję w związku z publicznością danego miejsca:
 • Czy miejsce jest dostępne dla każdego bez ograniczeń lub posiada jednostkowe ograniczenia?
 • Czy w miejscu odbywają się oficjalne, publiczne debaty, rozmowy bądź spotkania?
 • Czy miejsce posiada publiczny zapis wypowiedzi?
 • Czy miejsce jest silnie umocowane w zwyczaju danej społeczności bądź prawie?

To są tylko przykładowe pytania, jakie można zadać sobie przed podjęciem decyzji. Bardzo możliwe, że można ich sformułować więcej.

W związku z powyższym uważam, że wyrok Trybunału Koronnego powinien w swej sentencji zawrzeć:
Udzielenie wykładni ustawy o obywatelstwie zgodnej z intencją ustawodawcy, wraz z sugestią zmiany brzmienia przepisu na zgodny z wykładnią literalną przepisu;
Udzielenie wykładni pozostałych ustaw w kontekście różnic pomiędzy miejscem publicznym a miejscem publicznym Księstwa Sarmacji, sugerując odpowiednie zmiany przepisów;
Brak udzielenia odpowiedzi na pytanie czym jest miejsce publiczne, ze względu na brak możliwości zawężenia definicji do konkretnych przesłanek – taką definicje legalną mógłby wytworzyć Sejm Księstwa Sarmacji, nie jest to kompetencją Trybunału Koronnego.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Fryderyk
Król Teutonii


[1] viewtopic.php?f=386&t=17944
[2] viewtopic.php?f=557&t=17929
[3] viewtopic.php?f=414&t=14618
[4] http://prawo.sarmacja.org/wykaz,adm,1.html
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by kaxiu »

Czas na pierwsze stanowiska minął. Gołym okiem widać, że uczestnicy zainteresowani prezentują różnorodne poglądy. Zatem do końca 2016 roku zakreślam termin na: dalsze stanowiska (w domyśle polemikę uczestników) oraz pytania członków składu orzekającego (sam wkrótce zadam).
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/21 (Wykładnia - miejsca publiczne)

Post by kaxiu »

W mojej ocenie w sprawie istnieje jeszcze jedna istotna kwestia, do której wprost żaden z uczestników się nie odniósł (choć z pism stanowiska w tym zakresie da się wydedukować).

Mianowicie, czy w ocenie uczestników istnieje możliwość dokonania jednej abstrakcyjnej wykładni "miejsc publicznych" dla całego systemu prawnego Sarmacji, a jeżeli możliwość taka istnieje - czy jest także taka konieczność.

Mamy w postępowaniu 3 podmioty profesjonalne - rządowe i samorządowe, a także przedstawiciela obywateli. Trybunał byłby niezwykle rad, gdy przedstawiono także jakie w ich ocenie będą skutki przyjęcia jednej lub wielu wykładni "miejsc publicnych".
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”