U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Post by anglov »

Szanowny Panie Marszałku,

jako Marszałek Sejmu Księstwa Sarmacji, wnoszę o ustalenie publicznie obowiązującej wykładni przepisów art. 3. i 16a Ustawa Sejmu nr 154 –Ordynacja wyborcza (dalej Ordynacja) w celu odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Jaki organ powołuje Książęcą Komisję Wyborczą w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego;
  2. Kto zasiada w Książęcej Komisji Wyborczej w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego i wypełnia obowiązki przypisane Księciu, w przypadku, gdy stanowisko Marszałka Sejmu jest nieobsadzone.

Uzasadnienie

Art. 3. Ordynacji nie określa organu powołującego Książęcą Komisję Wyborczą. Zgodnie ze zwyczajem był to jednak aktualnie urzędujący Książę, bądź osoba wykonująca jego obowiązki.

Z drugiej strony art. 16a. Ordynacji określa, że w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego, w miejsce Księcia w Książęcej Komisji Wyborczej wchodzi Marszałek Sejmu oraz wykonuje określone w ustawie kompetencje, obowiązki i zadania Księcia. Przepisy owe w mojej jednak ocenie nie wyczerpują kwestii samego powoływania Książęcej Komisji Wyborczej. Nie wyczerpują też sytuacji, w której Sejm jest rozwiązany w związku z upływem jego kadencji, bądź rozwiązania przed upływem kadencji.

Wobec powyższych wątpliwości, uważam za konieczne ustalenie wykładni Ordynacji w kontekście ustalenia organu powołującego Książęcą Komisję Wyborczą w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego oraz składu Książęcej Komisji Wyborczej w przypadku nieobsadzonego stanowiska Marszałka Sejmu.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Wniosek o ustalenie wykładni – Ordynacja Wyborcza

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 22 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 5/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam siebie, ATK Vanderleina Bouboulinę i JKM Piotra III Łukasza
  4. wyznaczam siebie na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Post by Michal_Feliks »

Otwieram rozprawę.

Wyznaczam każdemu podmiotowi, który przystąpi do sprawy 3-dniowy termin na zajęcie stanowiska.

Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienie stanowiska, oraz odniesienia się do stanowisk innych uczestników postępowania bez wezwania.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Post by Michal_Feliks »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
W związku z wygasającą kadencją Asesora TK odwołuję siebie ze składu w niniejszej sprawie, a w swoje miejsce powołuję do składu ATK Wojciecha Hergemona, wyznaczając go zarazem przewodniczącym składu orzekającego.


(—) Defloriusz Dyman Wander
Marszałek TK
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Z związku z utratą mandatu asesorskiego przez ATK Wojciecha w jego miejsce powołuje siebie. Również siebie wyznaczam na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 punkt 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Post by Helwetyk »

Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale!

Wycofuję wniosek i wnoszę o umorzenie postępowania. W mojej ocenie obecne regulacje ustawowe nie budzą zasadniczych wątpliwości natury interpretacyjnej.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na wniosek uczestnika postępowania postanawiam

UMORZYĆ

postępowanie w tej sprawie.

Podstawa prawna: art. 44 par. 1 punkt 1 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym

uzasadnienie

Zarówno w ocenie Trybunału jak i wnioskodawcy obecne regulacje prawne nie budzą wątpliwości.
Ad. 1. Książęcą Komisje Wyborczą, w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego, powołuje Marszałek Sejmu zgodnie z art. 16a Ordynacji Wyborczej. Zastępując Księcia Marszałek Sejmu przejmuje jego kompetencje itp. w tym powołanie Książęcej Komisji Wyborczej.
Ad. 2. W Książęcej Komisji Wyborczej, w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcgo, zgodnie z art. 3 par. 2 Ordynacji Wyborczej i zgodnie z art. 16a Ordynacji Wyborczej, zasiada Marszałek Sejmu, przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury oraz Marszałek Trybunału Koronnego (w przypadku wakatu jeden z asesorów). Jeśli urząd Marszałka Sejmu jest opróżniony przejmuje jego obowiązki Wicemarszałek Sejmu (zgodnie z art. 3 par. 3 Regulaminu Sejmu.

Wobec powyższego orzeczono jak wyżej.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”