U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

Post by anglov »

Szanowny Panie Marszałku,

jako Marszałek Sejmu Księstwa Sarmacji, wnoszę o ustalenie publicznie obowiązującej wykładni przepisów art. 11. Konstytucji Księstwa Sarmacji (dalej Konstytucji) w celu odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Jaki organ jest uprawniony do stwierdzenia nieobecności Księcia Sarmacji;
  2. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by organ uprawniony mógł stwierdzić nieobecność Księcia Sarmacji.

Uzasadnienie


Art. 11 Konstytucji mówi o sytuacji, w której władza Książęca jest sprawowana tymczasowo przez inny organ władzy publicznej. Dotychczas nie było sytuacji, w której nieobecność była stwierdzona w sposób inny niż Postanowieniem Księcia o powołaniu Regenta. Nie jest więc jasne, jakie organ może nieobecność Księcia stwierdzić oraz jakie przesłanki muszą zajść, by taką nieobecność stwierdzić, ale także by stwierdzić o zakończeniu nieobecności.

W mojej ocenie organ właściwy powinien być ten sam, jak w przypadku stwierdzenia opróżnienia Tronu Książęcego – zgodnie z art. 7 ust. 3 byłby to Sejm, większością 2/3 głosów, jednakże nie jest to określone wprost przepisami Konstytucji, wobec czego nie może być powszechnie stosowane.

Ze względu na to, iż mowa tu o zastępstwie jest niezbędne, by określić przesłanki, w jakich nieobecność może zostać stwierdzona i winno być to wynikiem obowiązujących przepisów prawnych. Wobec tego zwracam się do Wysokiego Trybunału w kwestii określenia definicji nieobecności określonej we wspomnianym przepisie.

Wobec powyższych wątpliwości, uważam za konieczne ustalenie wykładni Konstytucji w kontekście ustalenia organu stwierdzającego nieobecność Księcia oraz definicji owej nieobecności.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Wniosek o ustalenie wykładni – Konstytucja

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 22 KWIETNIA 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 4/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę, ATK Wojciecha Hergemona i ATK Januszka von Hippogryff - Pałasza
  4. wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

Post by VAT »

Otwieram rozprawę.

Informuję, że wypełniając obowiązek nałożony na Przewodniczącego przez art. 7 § 1 KppTK, w dniu wczorajszym zamieściłem stosowne ogłoszenie w przeznaczonym do tego wątku na forum centralnym.

Wyznaczam każdemu podmiotowi, który przystąpi do sprawy 3-dniowy termin na zajęcie stanowiska.

Jeśli wnioskodawca chciałby uzupełnić swoje stanowisko, ewentualnie odnieść się do stanowiska innych uczestników (o ile przystąpią) - wyrażam na to zgodę.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

Post by VAT »

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Z związku z utratą mandatu asesorskiego przez ATK Wojciecha w jego miejsce powołuje JKM Piotra III Łukasza.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 punkt 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

Post by Helwetyk »

Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale!

Wycofuję wniosek i wnoszę o umorzenie postępowania. W mojej ocenie odpowiedź na pytanie powinna zostać udzielona przez ustawodawcę w drodze stosownych, precyzyjnych regulacji, które — ufam — będą przedmiotem obrad rozpoczętej kadencji Sejmu.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Odwołuje JKM Piotra III Łukasza ze Składu Orzekającego a na jego miejsce wyznaczam ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff. Jednocześnie wyznaczam ATK Gustawa na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 43 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: U 4/19 - Stwierdzenie nieobecności Księcia

Post by GFvH »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na wniosek jedynego uczestnika postępowania — Marszałka Sejmu, umarzam postępowanie w sprawie o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 11 Konstytucji Księcua Sarmacji ze wniosku Marszałka Sejmu.

Podstawa prawna: art. 44 § 1 pkt 1 k.p.p.TK.

(~) Gustaw Fryderyk von Hippogriff
przewodniczący składu orzekającego
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”